Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riakf10

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 08:39 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwynne

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 02:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robindixon

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 05:04 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2016 11:11 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Compare to yuccas on CR 364 on other side of the mountain...
http://www.inaturalist.org/observations/2863466
Hope to follow these two locations and learn more about yucca taxonomy this year.
ECR Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2006 02:08 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Along RR ROW in grassy area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

planted_in_texas

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 06:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2012 05:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Common on glades in county. This along road past Norfork High School near the White River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardreynolds3956

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

utrera

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 03:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2017 10:02 ΠΜ CST

Περιγραφή

Monument Hill State Park, I meant to search this area earlier to find in flower since it is very similar to the known location in Grimes County.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwhiting

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 09:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwhiting

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 12:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ourmovinghouse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 06:21 ΜΜ CST