Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mackenzie_lyon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 01:43 PM UTC
Trifoliae - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Τμήμα Trifoliae, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anisoda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 03:28 PM CST

Τόπος

Springfield (Google, OSM)
Trifoliae - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Τμήμα Trifoliae, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwhaigl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 04:36 PM EST
Trifoliae - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Τμήμα Trifoliae, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrizek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:51 PM EST

Περιγραφή

Was pretty interesting to see the cones coming out of the main stem like this

Pinus serotina - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus serotina, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebsessa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Habenaria floribunda - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Habenaria floribunda, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 02:38 PM EST
Quercus pumila - Photo (c) Jay Horn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Quercus pumila, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 03:28 PM EST
Quercus michauxii - Photo (c) paspalum1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Quercus michauxii, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 03:38 PM EST
Pinus taeda - Photo (c) Alicia Pimental, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus taeda, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanp1201

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 04:45 AM EDT
Antigone canadensis pratensis - Photo (c) Josh Cantor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Antigone canadensis ssp. pratensis, Ένα μέλος του Αμερικάνικος Σταχτογερανός (Antigone canadensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 01:50 PM EST

Περιγραφή

Black River State Forest, Holt, Okaloosa County, FL

Pinus palustris - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus palustris, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 04:41 PM EST

Περιγραφή

Flint Rock Wildlife Management Area, Jefferson County, FL

Cartrema americana - Photo (c) scott.zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Cartrema americana, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 04:45 PM EST

Περιγραφή

Flint Rock Wildlife Management Area, Jefferson County, FL

Pinus elliottii - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus elliottii, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 04:42 PM EST

Περιγραφή

Flint Rock Wildlife Management Area, Jefferson County, FL

Pinus elliottii - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus elliottii, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 03:56 PM EST

Περιγραφή

Etoniah Creek State Forest - Etoniah Creek Wildlife Management Area, Florahome, Putnam County, FL

Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:16 PM EDT

Περιγραφή

Princess Place Preserve, Palm Coast, Flagler County, FL

Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Τμήμα Lobatae, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:24 PM EST

Περιγραφή

Crescent Lake Conservation Area, Seville, Volusia County, FL

Persea palustris - Photo (c) swafford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Persea palustris, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 03:29 PM EST

Περιγραφή

Etoniah Creek State Forest - Etoniah Creek Wildlife Management Area, Florahome, Putnam County, FL

Pinus clausa - Photo (c) Peter and Kim Connolly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus clausa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 03:21 PM EST

Περιγραφή

Etoniah Creek State Forest - Etoniah Creek Wildlife Management Area, Florahome, Putnam County, FL

Quercus laevis - Photo (c) Bruce Kirchoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Quercus laevis, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 03:24 PM EST

Περιγραφή

Etoniah Creek State Forest - Etoniah Creek Wildlife Management Area, Florahome, Putnam County, FL

Serenoa repens - Photo (c) thehaplesshiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Serenoa repens, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 03:19 PM EST

Περιγραφή

Etoniah Creek State Forest - Etoniah Creek Wildlife Management Area, Florahome, Putnam County, FL

Quercus geminata - Photo (c) Samantha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Quercus geminata, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 03:37 PM EST

Περιγραφή

Etoniah Creek State Forest - Etoniah Creek Wildlife Management Area, Florahome, Putnam County, FL

Pinus clausa - Photo (c) Peter and Kim Connolly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus clausa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 03:44 PM EST

Περιγραφή

Etoniah Creek State Forest - Etoniah Creek Wildlife Management Area, Florahome, Putnam County, FL

Asimina incana - Photo (c) Scott Ward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Asimina incana, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς (Υπογένος Quercus)

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 03:53 PM EST

Περιγραφή

Etoniah Creek State Forest - Etoniah Creek Wildlife Management Area, Florahome, Putnam County, FL

Quercus hemisphaerica - Photo (c) old-bean-adams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Quercus hemisphaerica, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 05:11 PM EST

Τόπος

Alachua, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

San Felasco Hammock Preserve, Alachua, Alachua County, FL

Rubus cuneifolius - Photo (c) Emily Krapf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Rubus cuneifolius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:55 PM EDT

Περιγραφή

Princess Place Preserve, Palm Coast, Flagler County, F

Pinus elliottii - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus elliottii, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 07:14 PM EDT

Περιγραφή

Four Creeks State Forest, Callahan, Nassau County, FL

Pinus elliottii - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus elliottii, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:16 PM EDT

Περιγραφή

Princess Place Preserve, Palm Coast, Flagler County, FL

Βελανιδιά - Photo (c) Sherpas 428, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryspilman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 11:28 AM EST
Pinus palustris - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus palustris, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenaugustine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 12:34 PM EST
Pinus palustris - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus palustris, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kguin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 11:29 AM EST
Pinus elliottii - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simonsr35: Pinus elliottii, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4061