Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 05:31 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2013 04:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryancooke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherlevy

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 07:38 PM EDT

Τόπος

Perry, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roy_cohutta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2009

Περιγραφή

Located and photographed this 4th documented Georgia State Record Black-throated Gray Warbler. Published in various periodicals, including (1) North American Birds (NAB), A Quarterly Journal of Ornithological Record Published by the American Birding Association (ABA) ( "Fall Migration Issue" Vol. 64: No.1, 2010) (2) Birder's World Magazine, April 2010 (3) The Oriole, Journal of the Georgia Ornithological Society, Volume 74, 2009, page 80 (4) BirdScope, Vol. 25 (2) Spring 2011, Rosetta Stone for Warblers Insert.

I initially located and photographed the BTYW alone on 9 and 10 (heavy rain event) Nov 2009. Other birders and I relocated the BTYW on 11 and 12 November. I reported the sightings, beginning on 9 November to the birding community through the Georgia Birders Online List Server.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 11:04 AM EDT

Περιγραφή

Rock Springs Run State Reserve, Lake County, FL, July 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 09:12 AM EDT

Περιγραφή

In a 1973 publication (Description of the Nymph of Lestes inaequalis) by Minter Westfall and Ken Tennessen, they described the nymph of L. inaequalis from Fox Pond northwest of Gainesville, FL. As far as I can tell, there are no other records for Elegant Spreadwing (L. inaequalis) in Florida. The article described finding exuviae on April 13 1969 and again in April 1970.

Thankfully this pond is still mostly state-owned, though the western portion backs up to some homes. On Sunday May 16, Rex Rowan, Michael Drummond, and I visited Fox Pond to see if this population still persists 51 years later. We found one male Swamp and one male Elegant! The pond is heavily vegetated, and we heard juvenile heron calls. We didn't want to accidentally spook a juvenile heron out of its nest, so we didn't walk the entire state-owned perimeter of the lake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:30 PM EDT

Περιγραφή

I love these!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_s

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 06:26 PM MDT

Τόπος

Walden Ponds (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryancooke

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:36 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 02:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 04:03 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 10:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 11:34 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugstruly

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 11:39 AM EDT

Τόπος

Fancy Gap (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 09:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 05:11 PM EDT

Περιγραφή

Orange County, FL. April 2020. Home garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2008 11:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 01:05 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petekleinhenz

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 10:16 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2003

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 12:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 03:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyddavis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 09:29 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdwillson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2017 01:06 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbyfingers

Ημερομηνία

Μάιος 1991

Περιγραφή

Here's a nice one from the archives. Adult male found by me and Pete Danch (@jdanch) at my Auntie's 80 acre farm in upstate New York. Photo by my friend and herp photographer par excellence, Zig Leszczynski (obviously!) haha!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbyfingers

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Several individuals observed. Tate's Hell State Forest, vicinity of Sumatra, FL.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I watched this encounter for over an hour as the frog protested and the snake persisted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirk_gardner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2019 01:37 PM CST

Περιγραφή

Red-tailed Hawk -- Subspecie (?)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2004

Περιγραφή

In San Felasco Hammock near Planera Pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 12:36 PM EDT

Περιγραφή

Second photo by Robert W. Simons

Eating green briar (Smilax)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eickwort

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 09:45 AM EDT

Περιγραφή

Heavily infesting willow leaves. Adults about 2.5 mm long. ID by Dr. Susan Halbert, FDACS-DPI hemipterist.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_jacobi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2015 11:50 AM EDT

Περιγραφή

Three-day canoe trek through the Okefenokee Swamp National Wildlife Refuge in Georgia in 2015. See the full nature journal and photos at http://williamwisephoto.com/okefenokee-swamp.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2015 02:19 PM EDT

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

April 2015 nature journal entry; Clarke County, Georgia. The Eastern Bluebirds have been quite active and occupy each box I put in the back last summer. One pair diligently brought grubs and bugs to their young, making repeated flights in close succession. They were so committed to providing for their young that I was able to slowly move in close between their grub runs to get some good photos. http://williamwisephoto.com/photographyblog/backyard-bluebird-nest-box

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seminole State Forest, Cassia Trailhead, Lake County, FL. August 2018. Tarflower Chapter F.N.P.S. field trip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erincpow

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 02:42 PM +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erincpow

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2015 06:01 PM +12