Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 10:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrizek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 04:44 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mecynogea_palustris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 04:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

Really neat branches.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arakso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 07:18 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 06:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 11:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncanino_1932

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 02:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdrummond

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 06:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

immature andromorph female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 11:15 ΠΜ EDT

Τόπος

Alachua, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Flying over the pond and swooping down for a drink. In Mid July there were about 50 of them there!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 08:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:56 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

arakso

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdrummond

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 11:10 ΠΜ EST

Περιγραφή

juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arakso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 03:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arakso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianahern

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 11:16 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Lake Manatee State Park, Manatee County, Florida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdrummond

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 08:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

female; approx. 1 cm in length, a few yellow hairs on the outer surface of proximal portion of hind tibiae, black area at distal end of hind tibiae relatively short, about 20% of total length of tibiae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 01:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Eating a scrub-jay

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampthing9000

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 08:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Old looking Loblolly Bay also. Hardwood swamp to the west is probable old/original growth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2008 09:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yukonfl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdrummond

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 08:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eovran

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 09:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This specimen came from 80 ft depth. It is almost pure white and likely does not surface often.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This specimen was seen at the mouth of a cave. It was feeding on filamentous algae. It was caught in a dipnet, photographed on site in a small aquarium and released where it was caught.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 05:31 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2013 04:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryancooke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherlevy

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 07:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Perry, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 11:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Rock Springs Run State Reserve, Lake County, FL, July 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 09:12 ΠΜ EDT

Περιγραφή

In a 1973 publication (Description of the Nymph of Lestes inaequalis) by Minter Westfall and Ken Tennessen, they described the nymph of L. inaequalis from Fox Pond northwest of Gainesville, FL. As far as I can tell, there are no other records for Elegant Spreadwing (L. inaequalis) in Florida. The article described finding exuviae on April 13 1969 and again in April 1970.

Thankfully this pond is still mostly state-owned, though the western portion backs up to some homes. On Sunday May 16, Rex Rowan, Michael Drummond, and I visited Fox Pond to see if this population still persists 51 years later. We found one male Swamp and one male Elegant! The pond is heavily vegetated, and we heard juvenile heron calls. We didn't want to accidentally spook a juvenile heron out of its nest, so we didn't walk the entire state-owned perimeter of the lake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I love these!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_s

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 06:26 ΜΜ MDT

Τόπος

Walden Ponds (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryancooke

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 02:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 04:03 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 09:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 10:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 11:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugstruly

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 11:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Fancy Gap (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 09:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 05:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Orange County, FL. April 2020. Home garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2008 11:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 01:05 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petekleinhenz

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 10:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2003

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 12:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 03:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyddavis1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 09:29 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdwillson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2017 01:06 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbyfingers

Ημερομηνία

Μάιος 1991

Περιγραφή

Here's a nice one from the archives. Adult male found by me and Pete Danch (@jdanch) at my Auntie's 80 acre farm in upstate New York. Photo by my friend and herp photographer par excellence, Zig Leszczynski (obviously!) haha!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbyfingers

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Several individuals observed. Tate's Hell State Forest, vicinity of Sumatra, FL.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I watched this encounter for over an hour as the frog protested and the snake persisted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirk_gardner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2019 01:37 ΜΜ CST

Περιγραφή

Red-tailed Hawk -- Subspecie (?)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2004

Περιγραφή

In San Felasco Hammock near Planera Pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 12:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Second photo by Robert W. Simons

Eating green briar (Smilax)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eickwort

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 09:45 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Heavily infesting willow leaves. Adults about 2.5 mm long. ID by Dr. Susan Halbert, FDACS-DPI hemipterist.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_jacobi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2015 11:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Three-day canoe trek through the Okefenokee Swamp National Wildlife Refuge in Georgia in 2015. See the full nature journal and photos at http://williamwisephoto.com/okefenokee-swamp.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2015 02:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

April 2015 nature journal entry; Clarke County, Georgia. The Eastern Bluebirds have been quite active and occupy each box I put in the back last summer. One pair diligently brought grubs and bugs to their young, making repeated flights in close succession. They were so committed to providing for their young that I was able to slowly move in close between their grub runs to get some good photos. http://williamwisephoto.com/photographyblog/backyard-bluebird-nest-box

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seminole State Forest, Cassia Trailhead, Lake County, FL. August 2018. Tarflower Chapter F.N.P.S. field trip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erincpow

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 02:42 ΠΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erincpow

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2015 06:01 ΜΜ +12