Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmerveille

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 07:34 ΠΜ EAT
Ptiloglossum - Photo (c) Bart Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bart Wursten
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Τμήμα Ptiloglossum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Naturalized on moist lawns.

Viola arcuata - Photo (c) Ella Chiang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ella Chiang
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Viola arcuata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:17 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)
Catocala ilia - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Catocala ilia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_porcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2016 08:24 ΠΜ EAT
Bulbophyllum - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Bulbophyllum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmerveille

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 07:34 ΠΜ EAT
Calamaria - Photo (c) vononarbgkew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vononarbgkew
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Τμήμα Calamaria [inactive], Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmerveille

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 07:34 ΠΜ EAT
Bulbophyllum - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Bulbophyllum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_porcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2016 05:32 ΜΜ EAT
Aeranthes - Photo (c) Lauren Gardiner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Lauren Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Aeranthes, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwallitis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 10:05 ΠΜ EAT
Bulbophyllum - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Bulbophyllum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 06:57 ΜΜ EAT
Bulbophyllum - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Bulbophyllum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landyrita1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 05:53 ΜΜ EAT

Περιγραφή

cf. hyalina RJL 1606

Jumellea - Photo (c) 阿橋 HQ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Jumellea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landyrita1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 10:43 ΠΜ EAT

Περιγραφή

RJL 1617 Epiphyte

Angraecum - Photo (c) Guy Eric Onjalalaina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guy Eric Onjalalaina
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Angraecum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landyrita1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

Small epiphyte orchid RJL 1537

Angraecum - Photo (c) Guy Eric Onjalalaina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guy Eric Onjalalaina
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Angraecum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 02:38 ΠΜ EAT
Cynorkis - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Cynorkis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 02:40 ΠΜ EAT
Polystachya - Photo (c) Bart Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bart Wursten
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Polystachya, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 02:38 ΠΜ EAT
Polystachya - Photo (c) Bart Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bart Wursten
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Polystachya, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Polystachya humbertii - Photo (c) Landy Rita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Landy Rita
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Polystachya humbertii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Cynorkis - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Cynorkis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 09:56 ΜΜ EAT
Habenaria - Photo (c) ansell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ansell
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Habenaria, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 09:13 ΜΜ EAT
Habenaria - Photo (c) ansell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ansell
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Habenaria, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 10:45 ΜΜ EAT
Habenaria - Photo (c) ansell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ansell
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Habenaria, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungiflorafinds

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 09:37 ΠΜ EAT
Vandeae - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Φυλή Vandeae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_sempervirens

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Ετικέτες

Bulbophyllum multiflorum - Photo (c) Franck Rakotonasolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franck Rakotonasolo
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Bulbophyllum multiflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai_cartwright

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Microcoelia - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Microcoelia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai_cartwright

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 02:08 ΜΜ EAT
Liparis - Photo (c) tallpaultheforester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tallpaultheforester
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Liparis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungiflorafinds

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 11:29 ΠΜ EAT
Bulbophyllum - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Bulbophyllum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungiflorafinds

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Bulbophyllum multiflorum - Photo (c) Franck Rakotonasolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franck Rakotonasolo
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Bulbophyllum multiflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaustin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 10:10 ΠΜ EAT

Ετικέτες

Elasmotopus - Photo (c) David Rabehevitra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Rabehevitra
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Τμήμα Elasmotopus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersoncc

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 10:59 ΠΜ EAT
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Τμήμα Loxosepalum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vononarbgkew

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Angraecum rhynchoglossum - Photo (c) dennis-mada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dennis-mada
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Angraecum rhynchoglossum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingbotanist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 01:08 ΜΜ EAT
Aeranthes - Photo (c) Lauren Gardiner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Lauren Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Aeranthes, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 102