Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayspurlock

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 12:56 PM EST

Περιγραφή

With dark brown/black dots

Physcia stellaris - Photo (c) Teri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teri
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Physcia stellaris, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 10:45 AM EDT
Diogmites neoternatus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Diogmites neoternatus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanarchiste

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022
Angraecum arachnites - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Angraecum arachnites, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 09:42 AM EAT
Jumellea - Photo (c) 阿橋 HQ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Jumellea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

brendonbailes

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 10:00 AM SAST

Τόπος

EC, ZA (Google, OSM)
Φτέρη - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βιβούρνο (Γένος Viburnum)

Παρατηρητής

dougk430

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:53 PM EDT
Βιβούρνο - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by 116916927065934112165
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgreenfeld

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:52 PM EDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgreenfeld

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:51 PM EDT
Ficaria verna - Photo (c) syvwlch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by syvwlch
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

jgreenfeld

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:50 PM EDT
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013
Angraecum panicifolium - Photo (c) thibaudaronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by thibaudaronson
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Angraecum panicifolium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:15 PM EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:15 PM EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:11 PM EDT
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:13 PM EDT
Podophyllum peltatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by mefisher
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Podophyllum peltatum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:14 PM EDT
Ficaria verna - Photo (c) syvwlch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by syvwlch
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:33 PM EDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:42 PM EDT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:53 PM EDT
Convallaria majalis - Photo (c) prellinchen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Convallaria majalis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:53 PM EDT
Convallaria majalis - Photo (c) prellinchen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Convallaria majalis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:24 PM EDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgardiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Περιγραφή

Ref 260

Angraecum pterophyllum - Photo (c) Romer Rabarijaona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Romer Rabarijaona
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Angraecum pterophyllum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennis-mada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 07:52 AM EAT
Angraecum pterophyllum - Photo (c) Romer Rabarijaona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Romer Rabarijaona
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Angraecum pterophyllum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onjalalaina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019
Angraecum pterophyllum - Photo (c) Romer Rabarijaona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Romer Rabarijaona
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Angraecum pterophyllum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 06:10 PM CST
Aeridinae - Photo (c) naresh_swami80, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Υποφυλή Aeridinae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenbehrens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 07:32 AM +03
Angraecum pterophyllum - Photo (c) Romer Rabarijaona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Romer Rabarijaona
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Angraecum pterophyllum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galat-luong_anh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1971 12:00 AM CET

Περιγραφή

Bangui, Centrafrique
Copyright Gerard Galat
https://www.animalscoop.fr/
1971 OK 1/1 to fit request

Cyrtorchis - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Γένος Cyrtorchis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

federicopd12

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 07:56 AM -05
Bromeliaceae - Photo (c) Gustavo Magnago, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gustavo Magnago
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Οικογένεια Bromeliaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andoke

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:22 PM UTC
Epidendrum porpax - Photo (c) cskk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Epidendrum porpax, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohdsilentkiller_n_brothers

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:28 PM +08
Aeridinae - Photo (c) naresh_swami80, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Υποφυλή Aeridinae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marojejy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2005

Τόπος

Sava, MG-AS, MG (Google, OSM)
Cynorkis ridleyi - Photo (c) CORDENOS Thierry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CORDENOS Thierry
Η ταυτότητα του χρήστη simon_verlynde: Cynorkis ridleyi, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 44