Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_porcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierret123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 09:24 ΠΜ EAT

Τόπος

Madagascar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landyrita1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

Small epiphyte orchid RJL 1537

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelomg

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 08:51 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landyrita1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

RJL 1616 Tiny epiphyte orchid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chacled

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chacled

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2006

Τόπος

Reunion (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lavero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chacled

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2006

Τόπος

Reunion (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chacled

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

25

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_porcher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 09:48 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_porcher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Fianarantsoa, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_porcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2016 10:04 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Bulbophyllum perpusillum H.Wendl. & Kraenzl.

Minuscule orchidée malgache aux pseudobulbes rhomboïdes d'1 mm et aux fleurs fines de moins d'1 cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_porcher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 09:41 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_porcher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 10:41 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_porcher

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 05:01 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2007 03:19 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2004 12:41 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2005 01:25 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2005 10:16 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 09:41 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayspurlock

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 12:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_porcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2016 05:32 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 06:57 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landyrita1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 05:53 ΜΜ EAT

Περιγραφή

cf. hyalina RJL 1606

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landyrita1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 01:37 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landyrita1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 01:07 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davideleoberton

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davideleoberton

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pabloski

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)