Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 09:25 AM EST
Auricularia angiospermarum - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Auricularia angiospermarum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marieviljoen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 04:00 PM EST
Pleurotus ostreatus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 12:13 PM EST

Περιγραφή

On well-rotted tree stump. I think the smaller ones on the left are earlier versions, with the ones on the right more mature; will make separate observations of these if not.

Peziza - Photo (c) Marina Nikonorova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Γένος Peziza, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memebroom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:53 PM HST

Τόπος

Ringwood, NJ, USA (Google, OSM)
Inocybaceae - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Οικογένεια Inocybaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memebroom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:00 PM HST

Περιγραφή

Russula for sure but not down to species

Russula claroflava - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Russula claroflava, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:43 PM EST

Περιγραφή

On incubated porcupine dung. Collected on Nov 23, observed on Dec 1. Perithecia tiny black, superficial with round ostiole.
Asci 8-spored.
Ascospores are dark brown, aseptate, measure in H2O
(20.9) 21.2 - 23.8 (23.9) × (15.5) 15.6 - 16.8 (17.3) µm
Q = (1.3) 1.34 - 1.45 (1.5) ; N = 11
Me = 22.6 × 16.2 µm ; Qe = 1.4

Ετικέτες

Sordaria humana - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Sordaria humana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saramasetti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 03:11 PM EST
Trametes versicolor - Photo (c) Leilani Weigand, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmtilden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 01:29 PM EST
Pluteus - Photo (c) dgreenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinoko

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 01:10 PM EDT
Ασκομύκητες - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 11:02 AM EST
Pluteus hongoi - Photo (c) drewccap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Pluteus hongoi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 11:02 AM EST
Pluteus hongoi - Photo (c) drewccap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Pluteus hongoi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 11:45 AM EST
Gymnopilus subspectabilis - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Gymnopilus subspectabilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churizurd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 02:20 PM EST
Tricholoma caligatum - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Tricholoma caligatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 01:49 PM EST

Περιγραφή

On the underside of a fallen Red Oak leaf. Looks like deconstructed/decomposing tomato, but seemed solider.

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianna177

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 01:15 PM EST
Lepista nuda - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Lepista nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianna177

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 01:15 PM EST
Lepista - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Γένος Lepista, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marieviljoen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 04:20 PM EST
Ischnoderma resinosum - Photo (c) sdifalco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Ischnoderma resinosum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marieviljoen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 04:18 PM EST

Περιγραφή

On a beech stump.

Trametes lactinea - Photo (c) jadehecht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Trametes lactinea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara658

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 01:35 PM EST
Suillus luteus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Suillus luteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:43 AM EST
Sarcomyxa serotina - Photo (c) Irene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Sarcomyxa serotina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 11:08 AM EST
Lentinellus ursinus - Photo (c) Matt Nusstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Lentinellus ursinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:28 AM EST
Apioperdon pyriforme - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Apioperdon pyriforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:33 AM EST

Περιγραφή

Wildish stab. Thought this was a slime mold till this suggestion of iNaturalist’s that looks likely.

Helicogloea compressa - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Helicogloea compressa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivtsbean

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 09:03 AM UTC

Περιγραφή

Photos show the same area when wet and dry.

Stereum - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Γένος Stereum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saramasetti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 03:13 PM EST
Auricularia - Photo (c) Katy Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virajshah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 01:50 PM EST
Stereum - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Γένος Stereum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

pcpalmer3

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Μορχέλα - Photo (c) Richard Tehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steinman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 04:36 PM EST
Pleurotus ostreatus - Photo (c) N.W.R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Σύνθετο Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notdog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 01:28 PM EST

Περιγραφή

On fallen wood. The stem attachment is white, but the upper stem is a yellow orange. The caps are a dark maroon. One like a flipped-up umbrella has rusty gills; the smaller are more orange. Taste is bitter. The habitat seems right for a Galerina, but is that what it is? iNat also sees similarity with Gymnopilus species. In fact, the GPS puts them pretty close to this observation from last year:
https://www.inaturalist.org/observations/63842782

Also, Kuo mentions bitterness as characteristic of Gymnopilus:
https://www.mushroomexpert.com/gymnopilus.html

Gymnopilus - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Γένος Gymnopilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notdog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 04:11 PM EST

Περιγραφή

Since I can’t tell if these are Pleurotaceae or Inocybaceae I will leave it at the order level and hope for a spore print. These are just behind loose beech bark. The beech is at the northeast corner of Vine & Sassafras.

Pleurotus ostreatus - Photo (c) N.W.R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sigridjakob: Σύνθετο Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 11767