Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewcannon

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 05:33 PM EDT

Περιγραφή

Under a large oak. Scurfy stem —more yellow at apex. Yellow tubes, orange on pore layer, staining blue to black in a few minutes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 05:02 PM EDT

Περιγραφή

Sitting on the surface with squirrel tooth marks on it under Eastern White Pine and Nordmann fir. Smells mushroomy, but also a bit like drying latex paint. Taste mild, pleasant but not a lot of flavor. @tombigelow suggested Melanogaster tuberiformis before I even got it home. Spores brown, 13-18.8 x 8.2-11.4µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irena10

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:46 PM EDT

Περιγραφή

On a very old stump. Forest is predominantly deciduous.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sazs

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 05:06 PM EDT

Περιγραφή

On a branch in a hardwood forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sboyajian

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sboyajian

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Over two days, unexpanded to expanded; under Quercus virginiana and Q. nigra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Residential upland forest; Quercus virginiana and Q. nigra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 04:26 PM EDT

Περιγραφή

Very cool! Never seen this before! But it is large, and brightly-colored, and spectacular!

There was lots of it today on a garden Juniper in a raised flower bed outside a building right on my block but very near to 1st Avenue. The two other Junipers in those beds did not have any of the fungus on them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:56 PM EDT

Περιγραφή

~Likely O. schweinitzii~

Spores: 12-13µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 01:30 PM EDT

Περιγραφή

Clusters of black conidia were growing on the bark of recently dead Abies balsamea - Balsam Fir, next to Ascocalyx berenice.
Conidia measured
(36.9) 37.6 - 42.9 (45.2) × (16) 17.4 - 19.5 (20.6) µm
Q = (2) 2.1 - 2.3 (2.4) ; N = 19
Me = 40.2 × 18.6 µm ; Qe = 2.2

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 10:23 AM EDT

Περιγραφή

Another couple of examples from patch found by @mollyopsis https://www.inaturalist.org/observations/111461887

mm scale in first image

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 01:27 PM EDT

Περιγραφή

On recently dead, corticated Abies balsamea - Balsam Fir.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 07:59 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 02:45 PM ADT

Περιγραφή

On black birch twig, photographed after getting home

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:03 PM EDT

Περιγραφή

Superficial perithecia on herbarium stem, likely Solidago sp.
Spores with both ends with a triangular cellular appendage.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 12:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 12:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 06:49 PM EDT

Περιγραφή

Conk was soft enough for me to crack with my fingernail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:41 PM EDT

Περιγραφή

On Prunus serotina.
Asci 8-spored, croziers(+).
Ectal excipulum red.
Phragmiticola aff. desertorum and Hysterobrevium mori were on the same wood.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cizon77

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2004 03:21 PM PDT

Περιγραφή

Unknown genus - 359#2
Caps - 3 1/2 - 6 1/2 cm wide, convex to plane, matte. Pale brown fading to tan at margins, slightly uplifted in age. Context
ochre-tan.
Gills - Long decurrent, buff, crowded and sometimes crinkled. Edges entire, brown emarginate. Five tiers of lamellulae.
Stipe - 3 - 3 1/2 cm long and 6-15 mm thick. Smooth, hollow, base slightly clavate. Dark ochre-brown,
some white tomentum at base. Apex sometimes flattening.
Odor - Mild, slightly of coconut.
Taste - Latently bitter.
Spore Deposit - Buff, pale dextrinoid.
Habitat - A pair in conifer duff under doug fir at the Stimpson Reserve on October 21, 2004.
Spores - Long ellipsoid, smooth, 7.8-10 x 3.4-5.2 microns. Q = 2.19.
Basidia - 2 and 4-spored, clavate, 27-39 x 6-7 microns.
Clamps - Present in gill trama.
Cheilocystidia - Slenderly fusoid with a septate knob at the apex, rare.
Pleurocystidia - None seen.
Gill Trama - Of parallel hyphae with branches and odd protrusions. 3-6 microns wide.
Pileipellis - Of branched and knobbed interwoven hyphae 4-10 microns thick.
Pileal Trama - Of sinuously parallel hyphae, 3-10 microns wide.
Comment - Could belong in Subgenus Infundibuliformes, but the pallid dextrinoid spores in Melzer's
solution are a mystery.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymwang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 03:35 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssquazzo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 12:39 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 03:35 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewcannon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:31 AM EST

Περιγραφή

Stalked puffballs in a potted plant on my fire escape

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bella_novae_caesarea

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 11:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

When I first saw these less magnified in another photo, I thought they were fruiting bodies of a slime mold. Now I think this is a fungus, but I don't know what ...?

Overall size including the spherical "base" and projection is approx. 3-5mm.

These were observed on a decaying oak tree branch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 05:34 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshmcginnis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 10:53 AM PST

Περιγραφή

Isolated from the surface of Annulohypoxylon growing on a dead log alongside Tremella fuciformis (https://www.inaturalist.org/observations/101722719).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymwang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 11:24 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longtooth

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 10:50 AM EDT

Περιγραφή

Inocybe 4. Hemlock maple birch. No obvious odor. Average spore size 10 x 5 microns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 03:14 PM EST

Περιγραφή

See @novapatch's observation of this lichen on this same well-rotted tree stump from the summer of 2020: https://www.inaturalist.org/observations/53541307

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 04:56 PM AEDT

Περιγραφή

ID from Ann Bell's Coprophilous ascomycetes of Aust.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 04:22 PM AEDT

Περιγραφή

This is Podospora argentinensis as described and illustrated in Ann Bell's Coprophilous ascomycetes of Australia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 10:56 AM AEDT

Περιγραφή

Spore shape and size, hair type and sizes consistent with description and illustrations in Ann Bell's Coprophilous ascots of Aust.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 04:16 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 02:26 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 02:23 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 04:14 PM AEDT

Περιγραφή

Red arrows in the 4th image highlight spores on the way up to the opening.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 04:43 PM AEDT

Περιγραφή

Id'ed as P.ampullaceae using Ann Bell's "Coprophilous ascots of Australia'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 05:43 PM EST

Περιγραφή

Q = 2.647μm

spore width: 6.5 - 8.1μm
spore length: 18 - 20μm
ascii length: 129.686μm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 02:44 PM EDT

Περιγραφή

y. birch, on rocks

Ετικέτες

085

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 12:53 PM EDT

Περιγραφή

Inocybe sindonia at 98.28% AND QC 95%; spores 7-9µm x 4-5µm

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On dead beech

Ετικέτες

091

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdpruitt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 01:10 PM UTC

Περιγραφή

Pores blueing slowly upon damage. Habitat: mixed redwood/tanoak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 02:19 PM EST

Περιγραφή

growing in the damp basement of an old farmhouse

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022

Περιγραφή

On incubated deer dung after 6 days of incubation. Collected on Jan 30, observed on Feb 6 matured.
The first mushroom had a 4mm pileus and 5cm stipe.
Ascospores brown, germ pore eccentric, measure
(8.6) 8.7 - 9.8 (10.1) × (4) 4.1 - 4.6 µm
Q = 2 - 2.3 ; N = 14
Me = 9.3 × 4.3 µm ; Qe = 2.2

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 02:17 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kali50

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 10:40 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiakoop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 10:12 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 02:02 AM EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Under bush foliage. Pine Barrens in a swampy area. Cap 3.8 cm x 2cm. Stipe 4cm x 1.5 at base. No cystidia seen. Basidia 7.4-8.6 x 40.8 um with four spores. Suggestions: Infundibulicybe squamulosa, Ampulloclitocybe clavipes and Clitocybe subclavipes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 01:35 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:16 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:14 AM PST

Περιγραφή

Substrate = dead Ivy vine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdpruitt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 04:18 AM UTC

Περιγραφή

On duff in doug fir. No odor. Spores dull brown. Microscopy: large lance/phallus-shaped cystidia ending in spiked tip on all lamella faces, ~50-80 microns in length, spaced ~150 microns apart. Spores almond-shaped, 12-14 x 5-7 microns. Image 2: 500x magnification, reticle unit = 25 microns, Congo red stain. Image 3: 125x magnification, reticle unit = 100 microns, Congo red stain. Image 4: 1250x magnification, spores in 4% KOH.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

.ab1 files located at
https://drive.google.com/drive/folders/1kNNLOmvrjm_yGhaG6ObyGP9jq1xeh2_y?usp=sharing

Fruitbody 2.7x1.3 cm

Found near Tanoak and Pine with Rhododendron and Huckleberry nearby with Manzanita some 30m away. When it was found it was cut in half and apparently oozed a whitish latex. Fresh aroma similar to Lactarius rubidus.

Collected by Katrina S. during SOMA foray.

Microscopic features at 1000x in KOH and also with Melzer's

Spores amyloid, globbose, 6.5-10.5um with reticulate ornamentation.

Unusual basidia, appears mostly 2 spored but maybe these cells are something else.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 04:26 PM UTC

Περιγραφή

Found at the base of a Acacia tree surrounded by Quercus agrifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Under Quercus virginiana; pileus moist slightly viscid; taste mild; Murrill's type collected Jan 9, 1938.
?Boletus alachuanus 1938 = Boletus alutaceus 1889?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milavth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 01:28 PM PST

Τόπος

Fairfax, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mixed conifer hardwood forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettjackson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 11:37 AM CST

Τόπος

Pasadena, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Black ascomata with striate margins, burnt orange hamathecia. 1–1.5 mm diameter. Certainly in the Rhytidhysteron rufulum complex, but the ascospores are a better fit for R. clade IV (Murillo, et al., 2009), which has shorter ascospores than R. rufulum s.s. Ascospores are 3-septate and dark brown to the point of septa being difficult to see without bright lighting. Growing on the fallen wood of some vine, maybe Lonicera or Campsis.

Measurements
Ascospores
(22.5–)24–25(–27) × 9–11 μm; Q=2.05–2.77

Images
Slides in KOH, scale bars 10 μm.
1,2: Open ascomata after immersion in water, showing hamathecia
3,4: Closed ascomata, showing margin striations
5: Ascospores with bright backlighting to show septa
6: Ascospores, maybe with paraphyses or other hamathecial debris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 11:08 AM EST

Περιγραφή

Tissue turns violet in KOH. Hairs cylindrical and encrusted. The collection appears to be immature as there was not a single spore in any of the asci and the reaction of the ascus tip remained inamyloid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinonbistro

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 10:12 AM MDT

Περιγραφή

TAC29 soil under oak, Manzanita, and Juniper. Tex Canyon.

DNA Sequenced

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 03:45 AM EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Bursting through a pile of sand. The closest trees were Pinus rigidus and oaks. Pine Barrens. Gills bruise reddish. Spores: 2.9-3.8-(4.9) x 5.4-7.9 um. Oil drop inside spores bulges. No cystidia seen. Gills crowded and attached with a decurrent tooth. Basidia 32 x 7.4 um with four spores. Stipe 3.5 cm x 1.1cm. Mycelium at base had a lot of clumped sand. Cap 3.5cm. There were several caps on this man made pile of sand near a water hole.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edjorg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 01:04 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 10:38 AM EDT

Περιγραφή

deer dung

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 12:03 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshmcginnis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 12:47 PM PST

Περιγραφή

Isolated from dead log scrapings. Produces a bright fluorescent orange pigment on solid and liquid media.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pycnoporus

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 12:49 PM EDT

Περιγραφή

Detmer park. From grass under pine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:43 PM EST

Περιγραφή

On incubated porcupine dung. First I saw it without incubation, but I couldn't find asci. After incubation, the fresh fungus has grown, so I was able to see asci with ascospores.
Perithecia superficial, globose with long hairs around 0.5mm.
Asci 8-spored, IKI-.
Ascospores brown, 2-celled with germ pore at both ends, measure
(9.5) 10.1 - 10.9 (11.2) × (3.4) 3.5 - 3.9 (4.1) µm
Q = (2.5) 2.6 - 3.05 (3.1) ; N = 15
Me = 10.5 × 3.7 µm ; Qe = 2.8

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spatterdocks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 03:19 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 10:07 PM EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Surprise! I thought it was some kind of Clavaria/opsis and it is an asco. It has asci but not paraphyses. 8 spores. Top is wrinkled and foot is smooth. Around 3.5 cm long. Under conifers and among moss in sandy soil. Pine Barrens. Neolecta is in the Class Neolectomycetes, in the subdivision Taphrinomycotina which is usually considered the earliest branching group of Ascomycetes! Jonathan Mack M.
Accession # 3326 NJ MYCOLOGICAL ASSOCIATION herbarium at Rotgers University.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshmcginnis

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 05:44 PM PDT

Περιγραφή

Isolated from the wings, thorax or abdomen of Catocala piatrix: https://www.inaturalist.org/observations/90724483

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mical

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 10:58 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enricotomschke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Sachsen, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

On Geoglossum umbratile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 06:04 PM NZDT

Περιγραφή

sooty mold on branches of Kunzea 'serotina'. ITS says this is closely related to Trichomerium in the Chaetothyriales.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 12:11 PM EST

Περιγραφή

Stromata erumpent through the bark of Rhus typhina. The surface is quite wrinkled and quite deeply sulcate around the ostioles. The ostioles are black and most ejected a large blob of dark spores. The interior tissue is black. Perithecia are embedded at many different depths in the stroma with long necks. The tissue produces red pigments in KOH.

Asci are 123-134 x 11.8-12.5µm. Bitunicate, IKI-

Spores brown, 1-septate, constricted at the septa. For the most part, the two cells of the spores are equal in size. Spores have a unique looking texture. They are punctate, or maybe pitted. 15.5-19.9 x 6.9-9µm. Q= 2.2 N=20

Pseudoparaphyses about 2.5µm wide.

The final photos show remnants of the yellow pruina on the surface of the fruiting bodies.

This is Myrmaecium fulvopruinatum ... see "Valsaria and the Valsariales", W. M. Jaklitsch, J. Fournier, D. Q. Dai , K. D. Hyde and H. Voglmayr in Fungal Diversity, May 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notdog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 04:11 PM EST

Περιγραφή

This is on a hillside stump, E28-46 (not in Tree Finder). Brushing aside leaves to reveal it I put my hand on some lovely green poison ivy. Is the rust color a tell? iNat wants to label it Fomitopsis ochracea, but I’m not so sure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churizurd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 11:39 AM EST

Περιγραφή

Radish smell, hollow stem

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notdog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 03:52 PM EDT

Περιγραφή

Within a centimeter or two of the black fungi in the preceding observation. They look like Scitellinia without eyelashes—the cups have dark rings on the rims, but they don't seem hairy exactly. Minute—about a millimeter for the larger ones. Orbilia I am unfamiliar, but the subphyllum, Pezizomycotina, seems a fit for a cup jelly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:49 PM EDT

Περιγραφή

Ionomidotis aff. fulvotingens (identified that way by Hans Otto Baral)

apothecia exude red pigment in KOH.

Asci 35-42 x 4-5µm, IKI-, croziers present.

Spores bi-guttulate, 4.8-7 x 1.3-2µm.

Paraphyses narrow, not broadening near the tip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 02:29 PM EST

Περιγραφή

This caught my eye -- it is on the undersurface of a Panicum virgatum grass leaf.

The black masses are teliospores.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 01:24 PM EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on well rotted hardwood. Spores 15-17.7 x 7.4-10µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graced8300

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudy_diaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 12:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 10:04 PM EDT

Τόπος

Dennis, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Buried on sandy soil, under pine and oak. First obtuse and later expanding when free of ground. In park, at edge of road. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 03:55 PM EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on water soaked log 🪵 (oak I think) cup diameter 3-5mm max

spores:
• average: 18.818 - 13.4026µm
• Q = 1.404
• warted

asci:
• size: 132µm

Hair:
• wall thickness avg: 6.691µm
• longest lengths: 1400 - 1588µm
• width avg: 42.021µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irena10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:47 AM EDT

Περιγραφή

First time I ever saw this in person!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heather_bariso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 03:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewcannon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 03:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 10:56 AM EDT

Περιγραφή

Clusters of black conidia were growing on decorticated hardwood next to Strossmayeria basitricha, Propolis farinosa and Parachnopeziza miniopsis.
Conidia are about 35x19um, dark brown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:02 PM EDT

Περιγραφή

Gregarious fruiting bodies reaching about 2mm in diameter growing on oak in areas where an old pyrenomycete (Biscogniauxia atropunctata?) had eroded away. Spores ellipsoid appearing completely smooth in cotton blue, 18.6-20.7 x 11.4-12.9µm (avg. 19.6 x 12.1µm) Q=1.6, N=27. Longer marginal hairs 475-700µm x 22.9 - 33.3µm. Hair wall width 4-7µm, 5-12 septations. Marginal hair roots mostly bi-furcate, some tri-furcate. There were a couple of hairs (shorter ones) that were forked above. Asci 244-269µm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:21 AM EDT

Περιγραφή

Growing on old poop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:02 AM EDT

Περιγραφή

Huge size. Blue tinge on edge of gills. Park. Under deciduous woods; mostly beech.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 10:57 AM EDT

Περιγραφή

fungus anyway...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 04:53 PM EDT