Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 06:04 PM NZDT

Περιγραφή

sooty mold on branches of Kunzea 'serotina'. ITS says this is closely related to Trichomerium in the Chaetothyriales.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 12:11 PM EST

Περιγραφή

Stromata erumpent through the bark of Rhus typhina. The surface is quite wrinkled and quite deeply sulcate around the ostioles. The ostioles are black and most ejected a large blob of dark spores. The interior tissue is black. Perithecia are embedded at many different depths in the stroma with long necks. The tissue produces red pigments in KOH.

Asci are 123-134 x 11.8-12.5µm. Bitunicate, IKI-

Spores brown, 1-septate, constricted at the septa. For the most part, the two cells of the spores are equal in size. Spores have a unique looking texture. They are punctate, or maybe pitted. 15.5-19.9 x 6.9-9µm. Q= 2.2 N=20

Pseudoparaphyses about 2.5µm wide.

The final photos show remnants of the yellow pruina on the surface of the fruiting bodies.

This is Myrmaecium fulvopruinatum ... see "Valsaria and the Valsariales", W. M. Jaklitsch, J. Fournier, D. Q. Dai , K. D. Hyde and H. Voglmayr in Fungal Diversity, May 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notdog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 04:11 PM EST

Περιγραφή

This is on a hillside stump, E28-46 (not in Tree Finder). Brushing aside leaves to reveal it I put my hand on some lovely green poison ivy. Is the rust color a tell? iNat wants to label it Fomitopsis ochracea, but I’m not so sure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churizurd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 11:39 AM EST

Περιγραφή

Radish smell, hollow stem

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notdog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 03:52 PM EDT

Περιγραφή

Within a centimeter or two of the black fungi in the preceding observation. They look like Scitellinia without eyelashes—the cups have dark rings on the rims, but they don't seem hairy exactly. Minute—about a millimeter for the larger ones. Orbilia I am unfamiliar, but the subphyllum, Pezizomycotina, seems a fit for a cup jelly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:49 PM EDT

Περιγραφή

Ionomidotis aff. fulvotingens (identified that way by Hans Otto Baral)

apothecia exude red pigment in KOH.

Asci 35-42 x 4-5µm, IKI-, croziers present.

Spores bi-guttulate, 4.8-7 x 1.3-2µm.

Paraphyses narrow, not broadening near the tip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 02:29 PM EST

Περιγραφή

This caught my eye -- it is on the undersurface of a Panicum virgatum grass leaf.

The black masses are teliospores.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 01:24 PM EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on well rotted hardwood. Spores 15-17.7 x 7.4-10µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graced8300

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudy_diaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 12:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 10:04 PM EDT

Τόπος

Dennis, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Buried on sandy soil, under pine and oak. First obtuse and later expanding when free of ground. In park, at edge of road. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 03:55 PM EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on water soaked log 🪵 (oak I think) cup diameter 3-5mm max

spores:
• average: 18.818 - 13.4026µm
• Q = 1.404
• warted

asci:
• size: 132µm

Hair:
• wall thickness avg: 6.691µm
• longest lengths: 1400 - 1588µm
• width avg: 42.021µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irena10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:47 AM EDT

Περιγραφή

First time I ever saw this in person!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heather_bariso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 03:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewcannon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 03:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 10:56 AM EDT

Περιγραφή

Clusters of black conidia were growing on decorticated hardwood next to Strossmayeria basitricha, Propolis farinosa and Parachnopeziza miniopsis.
Conidia are about 35x19um, dark brown.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:02 PM EDT

Περιγραφή

Gregarious fruiting bodies reaching about 2mm in diameter growing on oak in areas where an old pyrenomycete (Biscogniauxia atropunctata?) had eroded away. Spores ellipsoid appearing completely smooth in cotton blue, 18.6-20.7 x 11.4-12.9µm (avg. 19.6 x 12.1µm) Q=1.6, N=27. Longer marginal hairs 475-700µm x 22.9 - 33.3µm. Hair wall width 4-7µm, 5-12 septations. Marginal hair roots mostly bi-furcate, some tri-furcate. There were a couple of hairs (shorter ones) that were forked above. Asci 244-269µm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:21 AM EDT

Περιγραφή

Growing on old poop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:02 AM EDT

Περιγραφή

Huge size. Blue tinge on edge of gills. Park. Under deciduous woods; mostly beech.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 10:57 AM EDT

Περιγραφή

fungus anyway...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 04:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 09:25 AM EDT

Τόπος

Mansfield, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

It presents cystidia with incrustations at tips. On deciduous wood. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Aka Metuloidea cf. subrawkense. I'm told by Tom Bigelow that there is an undescribed species in area, per DNA work NYMS has done.

White spore print.
Cinnamon smell.
Hardwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mebro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:04 PM EDT

Τόπος

Chatsworth, NJ, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This beautiful chrome footed Russula was found under oak and conifer in the NJ Pine Barrens. The taste was mild and the cuticle peeled 1/2. The spore print was in the Q-R color range. No webbing seen between gills but the edges of the gills were tinged yellow.
@sigridjacob

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 05:56 PM PDT

Περιγραφή

“footprints” in Laetiporus gilbertsonii flesh
See notes below that these are chewing marks

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mical

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:07 PM EDT

Περιγραφή

Growing under young blue spruce.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2012 04:28 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 12:20 PM EDT

Περιγραφή

Spores
19-22.6 x 12.9-14.5µm
Av. Length: 20.3µm
Av. Width: 13.6µm
Q: 1.5
N=15

Hairs
865-1279 x 36-47µm … (4 hairs above 1200)
Av. Length: 1069µm
Av. Width: 41µm
Hair Wall Thickness:
Av. Thickness: 5.7µm
4.5-6.9µm
Septa: 13-19

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 01:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmtilden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 02:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristans

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 03:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meghannash

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 05:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 09:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacki

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

VC02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 07:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

churizurd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memebroom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:39 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memebroom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:09 AM HST

Περιγραφή

The specimen bruise brown not reddish, so out rule S. Americanus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlebeuf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 01:33 AM EST

Τόπος

Ocean Twp, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in our foray by someone else.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlebeuf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:58 AM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Under alder, in bog.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Under hardwood (Beech, Oak), in moss. Mild flavor.

10cm tall
Cap 2 cm wide

Ammonia:
Cap: deep red
Context: no reaction
Stipe: no reaction
Koh:
Cap: no reaction
Context: orange
Stipe: no reaction

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonserviam

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:10 PM EDT

Περιγραφή

Specimen collected

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tudavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 09:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:16 PM EDT

Περιγραφή

fruiting on moss at base of oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanitachica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanitachica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 09:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:02 PM EDT

Περιγραφή

Psathyrella?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:37 AM EDT

Περιγραφή

@rlebeuf - does this look right to you?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 04:48 PM EDT

Περιγραφή

strong raddish/potato odor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 04:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 03:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanitachica

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 10:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 10:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notdog

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:19 PM EDT

Περιγραφή

I am going by both Arora and Kuo for Lactarius luteolus. On iNat that brings up Lactifluus brunneoviolascens. It is yellowish and stinky, what would elsewhere be called foetid, which Kuo describes as fishy. It was found by a Norway spruce, however. As I hope the photos show, its cap is a brownish yellow and buff. The gills are decurrent. The milk is white and does not change color. The stem is solid, with white interior that discolors brown in air.
https://www.mushroomexpert.com/lactarius_luteolus.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anhutz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 01:30 PM EST

Περιγραφή

Growing on a pressure treated board so conifer wood. ID from Sanger sequence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 01:27 PM EDT

Περιγραφή

On an old Russula or Lactarius

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 02:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On the ground in Hemlock-Birch-Pine forest. Apothecia quite small, about 2 cm tall, the head 11mm tall by 6mm wide. Asci 127-170 x 11-16µm. Spores 22-41 x 5.5-7µm, hyaline, multiguttulate, they appear aseptate, but may be immature. Paraphyses mostly straight, some curved and slightly swollen at the apex. The dimensions of the spores and asci are a little on the large size for T. atropurpureum, but I can't figure what else it could be.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 01:50 PM EDT

Περιγραφή

Spores with abundant connectives, almost a full reticulum, 7-10 x 6-8µm, with warts 0.5-0.75µm tall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 02:16 PM EDT

Περιγραφή

On Hemetrichia serpula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 02:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 02:30 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudomyrmex

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 04:32 PM MDT

Περιγραφή

Dead oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snuzzz

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churizurd

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 11:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 05:53 PM EDT

Περιγραφή

on very sour sourdough (low pH) with wheat and rye flour

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjoerns

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 12:04 PM CEST

Περιγραφή

Spores partially dextrinoid, (4.8+-0.4) µm x (4.4+-0.2) µm, Q=1.1, (4.0-5.6) µm x (4.0-4.9) µm, Q=1.0-1.2
No cheilo- or pleurocystidia present

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 03:18 PM HST

Τόπος

Samuel P Taylor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mical

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 01:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

On an apple tree, has a very odd smell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 11:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021

Περιγραφή

Spores: 16μm x 10μm
ellipsoidal, warts with some interconnections.

Hairs: 1000-1200μm x 30-37μm

Hair walls: 8μm
roots often with 2-3 forks, growing on rotten wood.

Ascospore: 130μm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 02:44 PM EDT

Περιγραφή

Not 100% sure of ID, but seem the most plausible

Tiny Ascobolus on rich soil adjacent to a whitish club fungus (last picture which also show the scale of the tiny Ascobolus fruit body), measuring no more than 1 mm in width, greenish-yellow and with a crenulated margin

Asci octopsored, spores at first smooth and hyaline, but quickly purple and with long ridges, spore pointed. Spore mostly immature, but in asci measuring about 22 - 26 x 9 - 12u.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

disciseda

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 01:20 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomoko7

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 09:49 AM UTC

Περιγραφή

On turkey vulture wing.
Fruiting in small groups not clustered.
Stipe absent.
Interior cup covered in fine black hairs.
Exterior cup smooth.
Margin scurfy, ragged, darker.
Spores surrounded by gelatinous wrinkled ribbed sheath.
Spores in groups of 8 in asci.
Spores purple brown.
Magnification 1000x in Melzer’s.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanitachica

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 12:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewcannon

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:55 PM EDT

Τόπος

Newfield, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jawnattenborough

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 03:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:15 PM EDT

Περιγραφή

Unfortunately I have no in situ photographs. These were found in leaf litter in Beech/Hemlock woods. The largest fruiting body is 5.5cm tall, the head is 2cm tall and 1cm wide. The smaller fruiting bodies are about 4cm tall. Both the head and the stem feature black velvety hairs.

A spore drop produced mostly aseptate, light brown, guttulate spores. Spores in ascus were darker brown and usually 3-5 septate, 57-72 x 4.8-6µm, Q=11.8.

Asci around 170-180 x 14-16µm.

Paraphyses sometimes curled, not very or perhaps occasionally swollen at the tips, sparsely septate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:15 PM EDT

Περιγραφή

Asci 236 -247 x 11.5-13.5µm. Spores 14-16 x 8.5-10µm, heavily ornamented, almost reticulate, lumpy looking. Paraphyses 5-6µm wide at the apex.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewcannon

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 04:52 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 05:01 PM HST

Περιγραφή

Fragrant odor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanitachica

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 02:22 PM EDT

Τόπος

New York, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 01:18 PM EDT

Περιγραφή

Dark purple, greasy cap, peels 3/4 or more, no color on stipe, flesh mild, spore print white. Found in the trail and at the trail edge in woods with Hemlock, Pine, Beech, Oak, Maple.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:16 PM HST

Περιγραφή

Growing on decaying Russula dissimulans

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 04:44 PM HST

Περιγραφή

On woody debris