Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raspberryyoghurt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 10:51 ΠΜ +13
Athoracophoridae - Photo (c) Shaun Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shaun Lee
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Οικογένεια Athoracophoridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shan_jenkin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024

Τόπος

Rodney, NZ-AU, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Ant? Have no idea what this guy is seen high up on a tree trunk, any identification ideas are welcome

Lamiinae - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Υποοικογένεια Lamiinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidi_q

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:37 ΜΜ NZST
Orocrambus flexuosellus - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Orocrambus flexuosellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismac

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 03:05 ΜΜ NZST
Megadromus antarcticus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Megadromus antarcticus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 09:26 ΠΜ NZDT
Galumna - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Γένος Galumna, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 09:29 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Found in podocarp/broadleaf forest. This South Canterbury endemic is found between the Waitaki and Rangitata rivers, with southernmost populations being a bit larger at 20-23mm and having bronze reflections, while more northerly populations being slightly smaller and having more greenish reflections.

Megadromus temukensis - Photo (c) philip-howe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Megadromus temukensis, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 11:53 ΠΜ NZST
Sigaus nivalis - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Sigaus nivalis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roger575

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:41 ΜΜ NZDT
Acanthoxyla prasina - Photo (c) Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Acanthoxyla prasina, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλαυκός Καρχαρίας (Prionace glauca)

Παρατηρητής

spencer_holmes

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 10:34 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Dead on beach, about 1.5 m in length

Γλαυκός Καρχαρίας - Photo (c) Patrick Doll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Γλαυκός Καρχαρίας (Prionace glauca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

seantobrien

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 11:31 ΠΜ EAT
Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2014
Neotrichozetes spinulosa - Photo (c) Shou Saito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shou Saito
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Neotrichozetes spinulosa, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 04:58 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved bush, at night. Under rotten log.

Chyzeria novaezealandiae - Photo (c) Zoe Mackness, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zoe Mackness
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Chyzeria novaezealandiae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 04:13 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Larva about 30mm in length, found under rock in suburban park area, most likely from Mecodema brittoni, a local endemic species from a very large and widespread genus.

Mecodema brittoni - Photo (c) philip-howe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Mecodema brittoni, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crellow

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 01:30 ΜΜ +13
Aseroe rubra - Photo (c) Joseph, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Aseroe rubra, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pita_gooora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Newzealandia graffii - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Newzealandia graffii, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pita_gooora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 10:07 ΜΜ NZDT
Rhynchodeminae - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damien Brouste
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Υποοικογένεια Rhynchodeminae, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pita_gooora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 10:51 ΜΜ NZDT
Oregus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Γένος Oregus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

hanaabukt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 11:07 ΠΜ JST
Fulica atra atra - Photo (c) thegreatdodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by thegreatdodo
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Fulica atra ssp. atra, Ένα μέλος του Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanaabukt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 09:45 ΠΜ JST
Sus scrofa leucomystax - Photo (c) urasimaru, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Sus scrofa ssp. leucomystax, Ένα μέλος του Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce_williamson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 02:11 ΜΜ NZDT
Metacrias huttonii - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Metacrias huttonii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgroberts

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2017 06:06 ΜΜ NZDT
Metacrias huttonii - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Metacrias huttonii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rempson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2019 11:58 ΠΜ NZDT
Metacrias huttonii - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Metacrias huttonii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briaphyte

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 12:41 ΜΜ +13

Τόπος

9679, New Zealand (Google, OSM)
Metacrias huttonii - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Metacrias huttonii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakkahamushi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Nikko, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

ニッコウオオズナガゴミムシ Pterostichus macrogenys

Pterostichus macrogenys - Photo (c) hakkahamushi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hakkahamushi
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Pterostichus macrogenys, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 01:28 ΜΜ NZDT
Anobium punctatum - Photo Francisco Welter-Schultes, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Anobium punctatum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 09:29 ΜΜ JST

Περιγραφή

ミヤマヒサゴゴミムシ
Broscosoma doenitzi (Harold, 1881)

Broscosoma doenitzi - Photo (c) 栗鼠, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 栗鼠
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Broscosoma doenitzi, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

rangerjosie

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 10:06 ΠΜ CDT

Τόπος

Orange Grove (Google, OSM)
Μάντηδες - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_johnsson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:37 ΠΜ NZDT
Titanomis sisyrota - Photo (c) Pav Johnsson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pav Johnsson
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Titanomis sisyrota, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 10:57 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

About 7 mm. On a beech log.

Holloceratognathus cylindricus - Photo S.E. Thorpe, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Holloceratognathus cylindricus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elyse_hyde

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 06:07 ΜΜ NZDT
Mecodema brittoni - Photo (c) philip-howe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shoushou_1221: Mecodema brittoni, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 553