Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_johnsson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roger575

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:41 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 11:00 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas1175

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

Can anyone confirm or deny that this is Moa bones ? found in swampy area 1m under the topsoil , if not moa what is this ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 11:14 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

The abdomen pattern seems like very similar for me to these observations. https://www.inaturalist.org/observations/201627293

https://www.inaturalist.org/observations/203379038
Under a drifted sea weed on the gravel beach.

The specimen has been collected with alive condition.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jplchen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 04:00 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Looks like Neocicindela hamiltoni, however it looks like the antennal scape has three setiforous pores, not one.
Labrum inbetween uni- and tri-dentate?

Pitfall trap, in ethanol, TTRD Tube 0367

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 09:01 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thenickdude

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:24 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 10:59 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

amazing critter!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 09:29 ΜΜ JST

Περιγραφή

ミヤマヒサゴゴミムシ
Broscosoma doenitzi (Harold, 1881)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 11:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 04:04 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest, at night.
On a carabid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 10:57 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

About 7 mm. On a beech log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyjewell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:02 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Abundant at this site and seems fairly common throughout the forest. Co-exists with M. sandageri and M. oregus. Ive previously found Mecodema laeviceps in this forest too but no trace of them on this trip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2014

Τόπος

Piano Flat (Google, OSM)

Περιγραφή

Carabidae: Pterostichini: Megadromus bullatus
Two specimens near each other, photographed and released on site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith_king

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2013

Περιγραφή

Mountain stone weta. Good population here of large weta, both yellow morph and intermediate morphs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 10:48 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 08:33 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonbou

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 12:32 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2015

Περιγραφή

A large Dipluran (44 mm long) resembling Heterojapyx novaezeelandiae; found under rotting log in the rough block at Cape Sanctuary

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 12:09 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

First time to find velvet worm in my life.
The first photo is a homage to my friend @invertebratist.
Native beech forest in South Canterbury. Under a rotten log beside to walking track.
Probably this is 'Dunedin' peripatus.
15 pairs legs and brown based colors.
This is one of big happen in my life. I am very glad to found this crazy cool creature.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jomackisack

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 09:24 ΜΜ NZST

Περιγραφή

In dead wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2010

Περιγραφή

This is the large (35mm) "crassalis" form of this widespread Canterbury carabid beetle. It is known from a few South Canterbury hillside sites. I have found it to be moderately common along the Brothers range of hills east of SH8 between Cave and Fairlie.

The smaller typical form seems to reach its southernmost boundary on the coastal plains at the south end of Timaru. It may occur further south along the coast - something to investigate. The larger form appears identical to the smaller form anatomically and molecularly apparently, differing only in consistently larger average size.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:07 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 04:46 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 04:20 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Second specimen I’ve seen at this site, the southernmost site for this species known so far. Seems to be strictly coastal this far south, specimens are small (25mm), with the larger “crassalis” form (35mm) occuring further inland. Another undescribed species (dull black, 30mm) is common around Timaru gullies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 11:25 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2015

Περιγραφή

beech forest. infected with Cordyceps robertsii' fungus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 12:29 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 10:55 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2016 08:14 ΜΜ EST

Περιγραφή

Acropsopilio neozealandiae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonrs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

number8dave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 11:54 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 03:55 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 11:23 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, broadleaf forest. Not the clearest of images.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

re_nebel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 02:26 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 10:43 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020

Περιγραφή

I think this is Platycheirus.
size 7.5 mm

Caught hovering under a tree along with several Fanniids.

Two different camera settings used (with and without flash) to show the striking electric blue irridescence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 07:45 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Fieldwork with @ lloyd_esler, @ predomalpha and @ fiestykakapo.
High intertidal, on a washed up Durvillaea poha.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:15 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

At night. Focus stack of 2 images.
(two individuals)
John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3716

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 05:44 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 11:49 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 10:27 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

About 25 cm down in newly-dug spade spit in lawn. Old dune sand. First time seen in this part of the city. Wonderfully adapted front legs for burrowing. The last shot shows the underside - not very clear, sorry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 11:52 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heathhammond

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 10:46 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 04:04 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest, at night.
With a parasitic mite (separate obs)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:34 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Alpine.

John Child bryophyte and lichen workshop 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 07:27 ΜΜ +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 09:28 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ournit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 03:06 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 10:34 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce_mcquillan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Bay of Plenty, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδες (Οικογένεια Armadillidae)

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 12:00 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:53 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:33 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2012

Περιγραφή

A lovely black native harvestman with an interesting pattern on his back. Found in podocarp forest area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolajackie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 12:15 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isajollitnc

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Περιγραφή

Parade nuptiale

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 07:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Auckland Entomological Society field trip to Mataia Homestead, 28 October 2023.

Native Kauri-podocarp-broadleaved forest / Manuka, Kanuka scrub.
Under a decomposing log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna540

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 02:37 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Marble cave top of Takaka Hil, snow line

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

absoluteandy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 12:55 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 11:18 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 10:53 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 05:01 ΜΜ HST

Περιγραφή

12 Photos. At about 1,700 metres a.s.l in the Fox Range between Sam Peak and Crozet Peak. First time I've ever seen a green peripatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:21 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdbellbutler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 12:47 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Bag-moth on Aciphylla scott-thompsonii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce_mcquillan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 10:58 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve132

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 04:48 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickhnz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 05:24 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weshare

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:35 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2012

Τόπος

Timaru (Google, OSM)

Περιγραφή

This tiny (1.8 - 2.0mm) eyeless orange carabid was found in very wet humus held in an open compost bin in my suburban garden, in a shady area with ample leaf litter and vegetation. Several were found during a period of heavy rainfall. Not seen in September during warmer dryer weather, so I anticipate that they are usually found deeper down.

Not sure of the species (there are 3 described), but certainly seems to key out at this genus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2012

Περιγραφή

Stag beetle, found as nearly-emerged pupa in riverbed driftwood, emerged from pupa a couple of days later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2017

Τόπος

Timaru, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

A very quick view (no photo) of an Australian painted lady basking in my front garden around 1pm. I saw it fly down (much paler in flight than yellow admiral), it opened its wings for 2 seconds, then took off before I could snap a shot with the phone camera. Mild day, around 18C, following a long period of wet and cool weather.

This is only the second sighting I have made in Timaru, the first being in the 1970s. Have seen them in Nelson area on occasion. Perhaps there are greater numbers than usual?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2008 07:30 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Two of several Helms's stag beetles adults and larvae seen under logs and rocks in coastal forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 01:18 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

One of three feeding on dead adult dobsonfly corpse on sandy stretch by river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenjay6

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoushou_1221

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 05:11 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Got larva from driftwood on 9/5. Became to pupa on 10/7. Emergence on 11/9. 34 days of pupa?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 01:46 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

under wood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwilson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2016 12:51 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 03:28 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Eudonia st1, with only a few orange scales

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevepawson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:01 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubecula

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 05:35 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickbarricklow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 03:27 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:19 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Under rock on field, adventive scrub/pasture. This 20mm-long species is a South Canterbury endemic found in the Geraldine-Temuka-Timaru areas. Sometimes find in suburban gardens , occasionally on pathways in daylight.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 06:26 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip-howe

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 04:13 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Larva about 30mm in length, found under rock in suburban park area, most likely from Mecodema brittoni, a local endemic species from a very large and widespread genus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 02:59 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyjewell

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 07:36 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Submitted on behalf of Karlyn Hopkinson who found it on rose in her garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wownz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 11:38 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 01:17 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

Tarn margin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew950

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 06:16 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mo_tsukuba

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 09:36 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberleycollins

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 11:13 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Over-wintering site for monarchs at Aigantighe Art Gallery. The receptionists notes that they move from tree to tree. A few dead on the ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsuyoshi5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2012 11:47 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 05:31 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Native bush, in wet plant litter among fallen Nikau fronds.
Body length 37 mm.(antennae not included)
Probably unnamed. I would call it Peripatoides aff. indica or P. aff. aurorbis.

Absolutely splendid & my very best find in 2022.
I am still crazy excited by this. The colour was literally velvet.
I released the individual after photography.
My post of this Velvet worm achieved 100k likes and 11 million impressions on my twitter(url)!