Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 02:07 PM AEST
Phacelia fremontii - Photo (c) Jeremy Yoder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Phacelia fremontii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 05:26 PM MDT
Packera werneriifolia - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Packera werneriifolia, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendybirdsbyrv

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 07:12 AM CDT
Xylorhiza tortifolia - Photo (c) Doug Olberding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Xylorhiza tortifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendybirdsbyrv

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 07:08 AM CDT
Nicotiana obtusifolia - Photo (c) Corey Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Nicotiana obtusifolia, Ένα μέλος του Νικοτιανή (Γένος Nicotiana)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendybirdsbyrv

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2017 11:45 AM CDT
Ambrosia dumosa - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Ambrosia dumosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:03 PM MDT
Senecio atratus - Photo (c) deekyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Senecio atratus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:47 PM MDT
Silene acaulis - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Silene acaulis, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:49 PM MDT
Dasiphora fruticosa - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Dasiphora fruticosa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctkremer

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 01:26 PM PDT
Larrea tridentata - Photo (c) David Kaposi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Larrea tridentata, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctkremer

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 01:25 PM PDT
Phacelia crenulata - Photo (c) Michael Stremciuc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Phacelia crenulata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firelilysackett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Atriplex hymenelytra - Photo (c) dtadelhelm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Atriplex hymenelytra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessaaby

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 12:36 PM UTC
Vaccinium scoparium - Photo (c) mhays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Vaccinium scoparium, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessaaby

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 12:36 PM UTC
Heracleum maximum - Photo (c) Shelby Prevost, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Heracleum maximum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessaaby

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 12:36 PM UTC
Rhodiola rhodantha - Photo (c) Kenneth Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Rhodiola rhodantha, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessaaby

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 12:36 PM UTC
Castilleja septentrionalis - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Castilleja septentrionalis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessaaby

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 12:36 PM UTC
Lonicera involucrata - Photo (c) aekurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Lonicera involucrata, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akacook

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 06:34 PM MDT
Primula angustifolia - Photo (c) hbexplore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Primula angustifolia, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oviscanadensis_connerties

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 11:54 AM CDT
Primula angustifolia - Photo (c) hbexplore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Primula angustifolia, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016 05:51 PM EDT
Claytonia megarhiza - Photo (c) Steve Wagner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Claytonia megarhiza, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinaceae

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 03:45 PM MDT
Polemonium - Photo (c) billy liar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Γένος Polemonium, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl3

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2016
Elymus scribneri - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Elymus scribneri, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

andytaggartsmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020
Helianthella uniflora - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Helianthella uniflora, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briancriter

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 07:48 PM MDT

Περιγραφή

Subalpin Arinica, Arnica mollis

Helianthella - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Γένος Helianthella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Enceliopsis covillei - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Enceliopsis covillei, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

aslaught

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 12:00 PM PDT
Encelia - Photo (c) Florian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Γένος Encelia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smagam

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 03:45 PM PDT
Pinus monophylla - Photo (c) Dawn Endico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Pinus monophylla, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksoudry

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 10:18 AM PDT
Pinus monophylla - Photo (c) Dawn Endico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Pinus monophylla, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulmathi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2013 06:38 AM IST
Geraea canescens - Photo (c) danisattler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Geraea canescens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbaumann

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 11:37 AM PDT
Atriplex hymenelytra - Photo (c) dtadelhelm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Atriplex hymenelytra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbates1

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2019 03:04 PM UTC
Acmispon rigidus - Photo (c) cloudya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheriff_woody_pct: Acmispon rigidus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 3366