Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 09:54 ΠΜ PDT

Τόπος

Pioche, NV, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Keys to it, known from the area, but leaves are completely different from illustration in the Intermountain Flora.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 02:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 12:50 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 12:49 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hahahaha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2017 01:29 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 02:02 ΜΜ PDT

Τόπος

Tonopah, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 04:31 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 02:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 07:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 03:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Barnebyana I think. Kind of elongated in the shade of the cliff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2005

Περιγραφή

Undescribed species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulexcoff

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2015 10:28 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro2aeiou

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019