Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

qiniso0

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 12:46 ΜΜ SAST
Καλαμιά - Photo (c) sylb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sylb
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:39 ΜΜ SAST
Αγριοπασχαλιά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:40 ΜΜ SAST
Καλαμιά - Photo (c) sylb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sylb
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:42 ΜΜ SAST
Αγριοκαπνός - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:43 ΜΜ SAST
Αγριοκαπνός - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:53 ΜΜ SAST
Agave americana americana - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Agave americana ssp. americana, Ένα μέλος του Αθάνατος (Agave americana)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:57 ΜΜ SAST
Δατούρα Η Στραμώνιος - Photo (c) stephen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by stephen
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:57 ΜΜ SAST
Agave americana americana - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Agave americana ssp. americana, Ένα μέλος του Αθάνατος (Agave americana)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 05:00 ΜΜ SAST
Verbena bonariensis - Photo (c) akolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Verbena bonariensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 05:00 ΜΜ SAST
Agave americana americana - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Agave americana ssp. americana, Ένα μέλος του Αθάνατος (Agave americana)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 05:02 ΜΜ SAST
Ρουπακοβελανιδιά - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 04:27 ΜΜ SAST
Melinis repens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Melinis repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 04:37 ΜΜ SAST
Melinis repens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Melinis repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 04:38 ΜΜ SAST
Melinis repens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Melinis repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Aloe ferox

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 04:38 ΜΜ SAST
Aloe ferox - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Aloe ferox, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 04:53 ΜΜ SAST
Cussonia spicata - Photo (c) dougholder1, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Cussonia spicata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 05:00 ΜΜ SAST
Lycium oxycarpum - Photo (c) Ann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ann
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Lycium oxycarpum, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 05:07 ΜΜ SAST
Δατούρα Η Στραμώνιος - Photo (c) stephen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by stephen
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 05:14 ΜΜ SAST
Melinis repens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Melinis repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίνες (Υποοικογένεια Chrysopinae)

Παρατηρητής

pamelaanne

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 06:55 ΜΜ SAST
Χρυσωπίνες - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Χρυσωπίνες (Υποοικογένεια Chrysopinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρύσωπας (Γένος Chrysoperla)

Παρατηρητής

bushtracker

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 06:52 ΜΜ SAST
Χρύσωπας - Photo (c) Azalée Des Cerisiers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Azalée Des Cerisiers
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Χρύσωπας (Γένος Chrysoperla)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

bukhontombela

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 12:47 ΜΜ SAST
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 07:23 ΜΜ SAST
Τιπουλοειδή - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrovictoraf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Syncerus caffer caffer - Photo (c) Lance H Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lance H Martin
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Syncerus caffer ssp. caffer, Ένα μέλος του Αφρικανικός Βούβαλος (Syncerus caffer)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrovictoraf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Αφρικανικός Βούβαλος - Photo (c) Michael Jansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Αφρικανικός Βούβαλος (Syncerus caffer)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josta_biologist

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 09:38 ΠΜ CAT

Περιγραφή

Agama aculeata

Agama aculeata, commonly known as the ground agama, is a species of lizard from the family Agamidae found in most of sub-Saharan Africa, including Namibia, Botswana, Zimbabwe, South Africa, Mozambique, Southern Angola, Tanzania, Zambia, and Eswatini.

This medium-sized lizard has a triangular head with a rounded snout. Its coloration ranges from olive to reddish-brown, sometimes grey or yellowish, with a light creamy-white to pink belly. Four or five paired darker blotches are present on the back, with many smaller blotches continuing down the tail. Breeding males develop blue coloration on the sides of their heads.

The ground agama's snout-to-vent length ranges from 76 to 100 mm. Females have shorter tails compared to males.

Agama - Photo (c) Russ Hoverman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russ Hoverman
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Γένος Agama, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaschipiriburuwate

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 03:58 ΜΜ CAT

Τόπος

Mecula, MZ-NS, MZ (Google, OSM)
Crocodylus niloticus cowiei - Photo (c) Carolien Pietjouw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolien Pietjouw
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Crocodylus niloticus ssp. cowiei, Ένα μέλος του Κροκόδειλος Του Νείλου (Crocodylus niloticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil183

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 02:07 ΜΜ SAST
Lygodactylus capensis - Photo (c) Ray Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ray Turnbull
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Lygodactylus capensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 03:44 ΜΜ SAST
Protea cynaroides - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Protea cynaroides, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claytonburne

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 1997

Περιγραφή

Photo to follow

Chlorocebus pygerythrus pygerythrus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη shauns: Chlorocebus pygerythrus ssp. pygerythrus, Ένα μέλος του Κοινό Βέρβετ (Chlorocebus pygerythrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 61781