Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)

Παρατηρητής

mdevill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 09:59 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren552

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 12:06 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:59 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valmarsh

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 11:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 03:31 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donchelu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 01:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary-hunter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 05:39 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Leto venus

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 08:10 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Pupae cases seen at the base of a Keurboom. With permission, the tree was removed, roots and all, taken in for a MIR scan, first image. Guided by the scan, section cut through the stem to confirm scan interpretation. The holes made by Leto venus larvae are confined to a 40cm section of the main stem, do not enter the roots and are parallel to the stem, near vertical.No larvae were seen, thinking the 5 holes were made by a single brood, all of which pupated within a short period of time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 01:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eastford

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 01:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 08:38 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muonmo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2015

Περιγραφή

Puffie Power Play


An incredible encounter with two male Puffies in combat on the beach at the Cape of Grope (say "Good Hope" really fast with a local accent). I watched them for an hour, during which time they had a couple of dunkings which didn't seem to bother them. Don't know how long they'd been at it before I got there, but there was no sign of any letting up when I left. Video of some of the action here: https://vimeo.com/138773900.

Originally I had assumed this was a Puffie pair mating, but in light of some of the comments made here about sexual dimorphism (not apparent in these two individuals), and in view of the fact that I couldn't see anything going on that looked like copulation, I'm persuaded that this was a pre-mating dominance ritual. Although I must say it mostly seemed like rather gentle and serene combat. I wonder if there was a lady in waiting anywhere in the vicinity...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:55 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 12:49 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 02:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 04:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 03:27 ΜΜ SAST

Τόπος

Bon Accord (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigelforshaw

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 03:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 12:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 10:18 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Photo credits: Etienne De Beer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 09:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony1186

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 05:54 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:40 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 08:37 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Photo credits: Etienne De Beer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2015 09:11 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 04:26 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 08:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 10:45 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 10:45 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 10:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 10:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 10:49 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 11:50 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 03:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazeelie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 09:39 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2011 03:27 ΜΜ SAST

Τόπος

Spitskopvlakte (Google, OSM)

Περιγραφή

out and about early, on a warmish late afternoon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teyounce

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:28 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolocandotti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 12:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiep68

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 12:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavinfalck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 09:49 ΠΜ SAST

Περιγραφή

With prey item - Knysna Dwarf Chameleon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 08:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swoppet

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:57 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:47 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 03:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

snorkelters

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 07:18 ΠΜ SAST

Περιγραφή

dis n eerste vir Suider Afrika

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

honeyguideacademy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 06:15 ΜΜ HST

Περιγραφή

Woowwwww!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2018 07:15 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Just for interest, added cycad seeds being sorted . Nobody seems to know who brought them in or where they came from, but many of the seeds have similar holes, similarly empty. None of our cycads have cones now, so thinking this beastie came in with the seeds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 12:30 ΜΜ SAST

Περιγραφή

This is the Outramps CREW 100,000 obs and we celebrated it with Tilla who is the Head of the Threatened Plants Programme and the CREW Programme. It represents our involvement with plant monitoring from 1992 to 2021. It has been a joyous ride. So thank you all for so many years of fun, laughs and learning. Keep going!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2016

Περιγραφή

Hesperantha flava


very poorly known species, with only 3 or 4 records, from Steinkopf to Matjiesfontein; fairly common, but very local, on thin shale rock sheets; plants to 5cm tall; fls only open half and hour before sunset and remain open all night; extremely sweetly scented; no evident threats, although a large wind farm is proposed for this property

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2010 03:58 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2015 12:09 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Frog, a Painted reedfrog, hopped off with the insect attached. Identified by a combination of Mark Wilson and Riaan Stals from an ispotnature observation

See https://www.ispotnature.org/communities/southern-africa/view/observation/464316/insect-attached-to-painted-reed-frog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 12:23 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norcaldon

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Περιγραφή

Maybe five miles from Duma Tau camp in same pan where wild dogs caught impalas. One impala swam so close to this open mouth I thought the hippo might save it from the dogs, but hippo closed mouth and sank beneath surface as impala approached.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beryl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2016 02:42 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Kitten

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017

Περιγραφή

Little trunkwaver


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 01:43 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 11:30 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrkortegamahindi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Περιγραφή

Kori basterd

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickleggatt

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 04:06 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Pair of Black-crowned Night-herons

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 01:06 ΜΜ SAST

Περιγραφή

I went down to my swimming spot with the aim of removing some branches from a tree which had fallen across the river. As I arrived I disturbed a young Fish Eagle who was sitting on this tree. Rustling in the undergrowth on the opposite bank alerted Dog and me that we were not alone and soon an otter popped up its head, sending the dog into a fit (she probably thought it was a swimming honey badger). Another otter also started popping up and down and doing a sort of long moan-growl. To my surprise the closer otter started making a bee-line for us and was probably only 3m away from the dog when I called her back. After a while they settled down so I entered the water to commence my pruning task, keeping a close eye on the nearest otter. Dog was sensibly sticking to the bank. After a few minutes I noticed the otter had moved closer, was staring at me intently and again moan-growling. Being waist-deep in water with nothing for protection but a swimming costume and a folding saw, I decided to calmly retreat and the otter immediately snaked over and claimed the territory I had just vacated. Video here:

https://youtu.be/GHbui1YX31k

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 08:50 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rion_c

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 11:27 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotsland

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 05:50 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

catrienb

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020

Τόπος

Groot Brakrivier (Google, OSM)

Περιγραφή

Dragonfly caught by Spider in web

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendafan

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:20 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valmarsh

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 03:07 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renehodges

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 01:11 ΜΜ SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esther-and-alba

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2017 08:42 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Spotted from our research vessel, escaping a white shark (Carcharodon carcharias).

Links to https://www.inaturalist.org/observations/42737857 - taken a split second before this photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leach

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 04:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_mcqualter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 06:11 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilderness_botswana

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 03:52 ΜΜ CET

Περιγραφή

In sand was disturbed by digging.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 09:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violettederozier

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 01:19 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamosa

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 07:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 12:22 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Hermes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan81

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Agama atra

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2014 10:37 ΠΜ CET

Περιγραφή

Southern Rock Agama / Agama atra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2016 11:05 ΠΜ CET

Περιγραφή

rooivlerkspreeu/red-winged starling/onychognathus morio on Klipspringer [Oreotragus oreotragus]

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Leto venus

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 08:52 ΠΜ SAST

Περιγραφή

First two recovered long dead in very wet holes. Rest recovered alive from lower section of felled tree.Thanks to Shauns for the professional demonstration of the use of a chiansaw!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 04:01 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Photos by Bugert Jordaan, cel camera, under UV light, following up on a remark made by Sally Adams.