Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keeleyfrancis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 05:38 ΜΜ CDT
Elymus canadensis - Photo (c) eknuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eknuth
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Elymus canadensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)

Παρατηρητής

abmdjoe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 10:57 ΠΜ PDT
Μεξικάνικος Καλαμοκανάς - Photo (c) Hayath Mohammed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hayath Mohammed
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patmacwhirter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 03:15 ΜΜ AEST
Anas superciliosa - Photo Maxim75, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Anas superciliosa, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

p6freemanintroinis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 10:45 ΠΜ EDT
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdickson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 05:11 ΜΜ EDT
Pilosella aurantiaca - Photo (c) Eric Guimbard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Pilosella aurantiaca, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mardermac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 11:20 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:13 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tommy Thompson Park

Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Tommy Thompson Park

Πετρίτης - Photo (c) Carlos Delgado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Πετρίτης (Falco peregrinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tommy Thompson Park. No wing tags visable.

Κύκνος Τρομπέτα - Photo (c) Kelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tommy Thompson Park

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tommy Thompson Park

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tommy Thompson Park

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tommy Thompson Park

Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tommy Thompson Park

Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

david_simons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 06:01 ΜΜ AEST
Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timjkeegan

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 11:10 ΠΜ AEST
Anas castanea - Photo (c) rodgerp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Anas castanea, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_brazee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 05:06 ΜΜ CDT
Leonurus cardiaca - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Leonurus cardiaca, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamievanbuskirk

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 01:55 ΜΜ ADT
Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 03:07 ΜΜ PDT
Ariolimax columbianus - Photo (c) ritchie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Ariolimax columbianus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

banond

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 06:16 ΜΜ PDT
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchelk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:32 ΠΜ PDT
Juncus mertensianus - Photo (c) Kate Pfeilschiefter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Pfeilschiefter
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Juncus mertensianus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchelk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:22 ΠΜ PDT
Valeriana sitchensis - Photo (c) pfly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Valeriana sitchensis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grassgirl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 10:16 ΠΜ PST
Pleioblastus - Photo (c) pépiniériste 85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Γένος Pleioblastus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 03:41 ΜΜ PDT

Τόπος

Mineral, CA, USA (Google, OSM)
Carex multicaulis - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Carex multicaulis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 04:41 ΜΜ PDT

Τόπος

Mineral, CA, USA (Google, OSM)
Carex fracta - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Carex fracta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnyprior

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 04:51 ΜΜ PDT
Carex nudata - Photo (c) Corey Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corey Lange
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Carex nudata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earth_tide

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:19 ΠΜ PDT
Carex barbarae - Photo (c) 2007 California Academy of Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Carex barbarae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredwatson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:27 ΠΜ PDT
Carex barbarae - Photo (c) 2007 California Academy of Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Carex barbarae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Good sized patch, 100s-1000s.

Carex barbarae - Photo (c) 2007 California Academy of Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Carex barbarae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:58 ΜΜ PDT
Carex divulsa - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden. Thanks for 100,000 views, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sedgequeen: Carex divulsa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 292304