Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squirrelbait

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

These two molty guys were peering at me over a rock, mid stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Misery Bay Provincial Park, Manitoulin Island, Ontario, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliot13

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2015 12:28 ΠΜ CEST

Περιγραφή

photo de grand-mère

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fivelittles

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 02:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karleeninboise

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 12:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

B9 silky phacelia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary-hunter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 02:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 11:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattunitis

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuli

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2016

Περιγραφή

for the larder


Tragus seeds being harvested by ants, formed an important component of the collected material

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricusnel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 05:31 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiliathal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 05:44 ΜΜ EET

Περιγραφή

B7_fExcl_001
Elionurus cf muticus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 11:21 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sphyrapicus

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 07:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 08:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This beetle appeared to be laying eggs, in a cedar stump, with its ovipositer!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

honeyguideacademy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019 03:55 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolandie3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 03:08 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020

Τόπος

Hamadi Krouma (Google, OSM)

Περιγραφή

Chardon laiteux

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εχίνωψ (Γένος Echinops)

Παρατηρητής

waswala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 10:35 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid_meddour

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2013 01:57 ΜΜ CET

Τόπος

Akbil, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akheloufi

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 09:28 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasfriedrich

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:01 ΜΜ +01

Τόπος

Ifrane, Marokko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbulman

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 02:41 ΜΜ +01

Τόπος

Al Haouz, Morocco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patryknjoroge

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 01:21 ΜΜ EAT

Τόπος

M95M+M67, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2017 12:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 11:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

vmoser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2017 02:56 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

jacojoubert

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2006 05:26 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sphyrapicus

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Immature

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjneuman1960

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 10:25 ΠΜ PDT

Τόπος

Florence, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkegs

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 03:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorrelsprout

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 01:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lysandra

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 09:48 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dingofern

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 02:45 ΜΜ PDT

Τόπος

Nehalem, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sphyrapicus

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 01:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronliston

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 09:50 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 04:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 04:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roadrunner_38

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 07:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lysandra

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 10:58 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmabrenneman

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 05:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 03:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 01:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:15 ΠΜ PDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 01:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Savanna trail - fungus? on Rhynchospora?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 07:27 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Associated observation of egg at location this female is flying away from: https://www.inaturalist.org/observations/162808853

HP4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidoayala

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 12:55 ΜΜ -04

Τόπος

Iturralde, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avea99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:10 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

javiercc1390

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:40 ΠΜ -04

Τόπος

Larceja, Bolivia (Google, OSM)

Περιγραφή

mariposa

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

artemis224

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 07:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 07:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I believe this has escaped on a large scale from nearby habitat management.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 02:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 04:32 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 03:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Intermediate flower size, petal width, corolla angle, likely Collinsia grandiflora x parviflora

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2015 03:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2012 05:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2012 03:33 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Some of these photos also posted on the USDA PLANTS Database website.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 09:48 ΜΜ PST

Τόπος

Newport, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On dunegrass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marissa6

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

maluruto72

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 08:49 ΜΜ UTC

Τόπος

Alvarado, VER, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierce_louderback

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 11:00 ΠΜ PST

Τόπος

Tacoma, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lattedray

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 06:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

same as this much better observation https://inaturalist.ca/observations/151544380

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:17 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

katelyn300

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 09:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfernandezcrespo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 05:40 ΜΜ -05

Τόπος

Cuyabeno (Google, OSM)

Περιγραφή

???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianagilowski

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 10:27 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

preslid

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 06:36 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 07:24 ΠΜ EAT

Τόπος

Malindi, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 03:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

radula marks on lichen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiara359

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 02:23 ΜΜ -05

Περιγραφή

planta

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 06:06 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farigoleta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 02:43 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)

Παρατηρητής

ingomoench

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 10:56 ΠΜ WITA

Περιγραφή

ID please

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικούγιου (Cenchrus clandestinus)

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 10:50 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

cherds

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 02:48 ΜΜ PST

Τόπος

Pasig (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 11:07 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkingroot

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 03:55 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauraulthar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2016 12:45 ΜΜ EST

Τόπος

Gamboa, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_joldnall

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 09:22 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

girishgowda

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 08:47 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

groundshotsproject

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 10:38 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniacal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 03:21 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertocapuano

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 01:53 ΜΜ EST

Περιγραφή

Audubon Corkscrew Swamp Sanctuary, Florida, USA

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 08:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Metamorphic talus of Pilot ridge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 01:04 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablom2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 09:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 10:35 ΠΜ CST

Περιγραφή

On Rhynchospora cephalantha, pine savanna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 02:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhosseini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 04:09 ΜΜ PST

Περιγραφή

This baby skate hatched from her egg case on 12/9/22 at the Marine Life Center. She is usually burrowed into the sandy bottom of her tank and she is generally thriving.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 05:33 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giantcicada

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 06:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:58 ΜΜ HST

Περιγραφή

larval instar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 08:52 ΜΜ -05