Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 12:27 ΜΜ EST
Nymphaea lotus - Photo (c) 阿橋 HQ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Nymphaea lotus, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Achene image in photo 4

Rhynchospora harperi - Photo (c) Keith Bradley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Bradley
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Rhynchospora harperi, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 02:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Spikelet close-up in photo 6

Digitaria insularis - Photo (c) Sune Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sune Holt
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Digitaria insularis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcthetc1

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 06:44 ΜΜ EDT
Vaccinium formosum - Photo (c) Alice Herden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Herden
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Vaccinium formosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jane_pellegrino

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 08:50 ΠΜ EDT
Esula - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Υπογένος Esula, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Euphorbia purpurea - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Euphorbia purpurea, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Pike County, Ohio

Euphorbia commutata - Photo (c) Leighton Reid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leighton Reid
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Euphorbia commutata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Vacant lot in Overtown (been vacant since at least 1999, the 1994 imagery on Google Earth seems to show a couple small buildings in the lot). I stopped for a quick little Bioblitz of sorts.

Euphorbia hirta - Photo (c) alclam2006, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by alclam2006
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Euphorbia hirta, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 12:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Euphorbia hirta - Photo (c) alclam2006, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by alclam2006
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Euphorbia hirta, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 10:30 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Plant generously provided by @jaykeller. Based on this observations.

Euphorbia thymifolia - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Euphorbia thymifolia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2016 10:35 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tosohatchee Wildlife Management Area, Orange County, FL, April 2016.

Rhynchospora inundata - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Rhynchospora inundata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:36 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Roadside ditch. New species for me! Thank you @howardhorne for your excellent observation from last year. I drove an hour to this site and found the plants in 15 seconds. Leaf >1cm wide. About 20 spikelets per cluster. Achene 5mm x 3mm +15mm tubercle. Bristles extend past achene body.

Rhynchospora macrostachya - Photo (c) Keith Bradley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Bradley
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Rhynchospora macrostachya, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

susandaniels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:10 ΜΜ EDT
Στρυχνοειδή - Photo (c) John Cramer III, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Cramer III
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretcurtin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 03:48 ΜΜ EST

Περιγραφή

Ilex glabra in the wild is not all that common on MV, and when seen it is usually in wet locations. This is high and dry on moraine, so I’m speculating that the soil in this spot has some clay. Found an interesting aberrant leaf (last two photos).

Ilex glabra - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Ilex glabra, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lseleen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Heterosavia bahamensis - Photo (c) Claudia Laukien, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Claudia Laukien
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Heterosavia bahamensis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

Upper Sugarloaf Trail, National Key Deer Refuge, Upper Sugarloaf Key, Florida Keys

-Phyllanthaceae

Heterosavia bahamensis - Photo (c) Claudia Laukien, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Claudia Laukien
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Heterosavia bahamensis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Phyllanthus liebmannianus platylepis - Photo (c) Emily Ryan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emily Ryan
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Phyllanthus liebmannianus ssp. platylepis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 09:36 ΠΜ EDT
Acanthospermum australe - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Acanthospermum australe, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 12:15 ΜΜ CDT
Acanthospermum australe - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Acanthospermum australe, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 10:38 ΠΜ EDT
Acanthospermum australe - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Acanthospermum australe, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nat_t

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 11:58 ΠΜ EDT
Phyllanthus abnormis - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Phyllanthus abnormis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 01:23 ΜΜ EST
Phyllanthus abnormis abnormis - Photo (c) Eric M Powell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric M Powell
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Phyllanthus abnormis var. abnormis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 12:55 ΜΜ CDT

Περιγραφή

6th and 7th photos: Euphorbia spathulata at left, E. texana at right.

Euphorbia texana - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Euphorbia texana, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soterplantopus

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 09:55 ΠΜ CDT
Euphorbia ouachitana - Photo (c) anhe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Euphorbia ouachitana, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Euphorbia deltoidea adhaerens - Photo (c) bkays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Euphorbia deltoidea ssp. adhaerens, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Euploca confertifolia - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Euploca confertifolia, Ένα μέλος του Ηλιοτροπιοειδή (Υποοικογένεια Heliotropioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 02:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This observation is for the plant, not the bee or crab spider!
Bee observation here: https://www.inaturalist.org/observations/28838188
Another bee observation on the same plant:
https://www.inaturalist.org/observations/28838187
I am on a quest to add "Nectar plant" observation fields to all pollinator observations I come across!

Euphorbia lasiocarpa - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Euphorbia lasiocarpa, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 07:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Came out to see if there were any interesting plant species near the airport train tracks. Some native pineland grasses and sedges were the main highlights, although there wasn't really anything unexpected. I will try to come back to this area again to spend a little more time surveying.

Schizachyrium gracile - Photo (c) bharding81, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Schizachyrium gracile, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Carex seorsa - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Carex seorsa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainakrakowiak

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 11:36 ΠΜ EDT
Celastrus orbiculatus - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη scottward: Celastrus orbiculatus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2121