Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

linaceae

Ημερομηνία

Ιούλιος 2009

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sk321

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 03:05 PM EDT

Περιγραφή

Growing from within the fence around the natural maritime hammock. The hammock boardwalk inside the fence is closed and under repair.