Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ticino, CH (Google, OSM)
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

shawnzizl

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 12:33 ΜΜ EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

terryfic

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 10:52 ΠΜ EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

terryfic

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 10:52 ΠΜ EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akermath

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 06:57 ΠΜ PDT
Accipiter cooperii - Photo (c) Abby Sesselberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Abby Sesselberg
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jr3626

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 03:11 ΜΜ PDT
Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 04:54 ΜΜ CDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saleki01

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 08:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Three

Odocoileus hemionus columbianus - Photo (c) scog7, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by scog7
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Odocoileus hemionus ssp. columbianus, Ένα μέλος του Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashelyfz

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 08:47 ΜΜ PDT

Τόπος

Bass Lake, CA, USA (Google, OSM)
Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heleneep

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 03:08 ΜΜ PDT
Odocoileus hemionus columbianus - Photo (c) scog7, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by scog7
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Odocoileus hemionus ssp. columbianus, Ένα μέλος του Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heleneep

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 04:15 ΜΜ PDT
Odocoileus hemionus columbianus - Photo (c) scog7, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by scog7
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Odocoileus hemionus ssp. columbianus, Ένα μέλος του Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwatcher81

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 05:47 ΜΜ PDT
Odocoileus hemionus columbianus - Photo (c) scog7, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by scog7
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Odocoileus hemionus ssp. columbianus, Ένα μέλος του Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sawtooth85

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 08:12 ΜΜ MDT
Odocoileus hemionus hemionus - Photo (c) woodleywonderworks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Odocoileus hemionus ssp. hemionus, Ένα μέλος του Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceneville

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 02:24 ΜΜ MDT
Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)

Παρατηρητής

kayceewot

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 08:55 ΠΜ MDT
Αμερικανικό Ελάφι - Photo (c) Mark Moschell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

ornitholarocque

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 09:39 ΠΜ EDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

aiveris

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 07:18 ΜΜ EDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

woodycreek

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 08:37 ΜΜ MDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

jochenbrandt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forever1057

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 07:03 ΜΜ PDT
Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)

Παρατηρητής

jplyon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 07:01 ΜΜ MST
Αμερικανικό Ελάφι - Photo (c) Mark Moschell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jplyon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 03:43 ΜΜ MST
Odocoileus hemionus hemionus - Photo (c) woodleywonderworks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Odocoileus hemionus ssp. hemionus, Ένα μέλος του Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

sam0127

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 06:32 ΜΜ PDT
Κογιότ - Photo (c) Vishal Subramanyan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vishal Subramanyan
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

icekight999

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 05:27 ΜΜ EDT
Κογιότ - Photo (c) Vishal Subramanyan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vishal Subramanyan
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pakadou

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 06:43 ΠΜ CST
Coragyps atratus - Photo (c) llsproat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulogcarvalho

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 06:10 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dijarida

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 06:58 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andres_valenz

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 11:34 ΠΜ CST
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulogcarvalho

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 06:34 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storybag

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 10:25 ΠΜ PDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη scottdwright: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 108087