Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlsandmore

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 08:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jd1108

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 08:09 ΠΜ ADT

Τόπος

Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

This fella chose to have an American eel for breakfast

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

natureguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 09:22 ΠΜ PDT

Τόπος

Bothell, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

07/04/23

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

wfpetrie

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 07:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuh_cheema

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 03:54 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanwillstopforplants

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 02:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Vermilion, OH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert_filemyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2024 08:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madison762

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 12:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Piebald fawn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinnbirds

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 04:20 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 04:36 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

rosalie-rick

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 12:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Nesting survey & banding with Park Naturalist.
Nest#4.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

rosalie-rick

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 11:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Nesting survey & banding with Park Naturalist.
Nest#2.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

courtncj

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 02:39 ΜΜ PDT

Τόπος

Ione, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abmdjoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 08:35 ΠΜ PDT

Τόπος

Livermore, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

zimmwisdom

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 12:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

jrich_tx

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 07:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

bobanon

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 10:19 ΠΜ EDT

Περιγραφή

3 young ones this year. They’ve shed their grey down & are old enough to be left alone in the nest for a minute or two. Both parents doing fine. One dangerously unhappy looking family so all’s well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

sirlarus

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 02:18 ΠΜ EDT

Τόπος

Christmas, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenjon

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 08:19 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 02:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

3 of 4 series of same Osprey. Rouge National Urban Park, Beare Wetlands, Cedar trail and ponds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

bewickwren

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

M2L133E80A44B0-E0A0B0-E0A0B0-E0A0B0-E0A0B0-C80,44

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

vpellegrino

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Περιγραφή

Osprey (top) clashing with adult Bald Eagle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterolsoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 12:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

sacjackson

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:24 ΠΜ MDT

Τόπος

Pocatello, ID, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

walterjimenez

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 04:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Failed attempt of fishing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 03:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayras

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 08:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This doe came walking out onto the beach and then suddenly noticed me ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

tminatbe

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fox kits play soccer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanholmes1

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 09:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaydeesky

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 11:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncdaddi

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:40 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeslefcourt

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

runwayman

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 06:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerryting

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 04:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

paleojake

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 09:49 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Crazy Eyes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

taylordeckard

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 08:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

rmyoshihara

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 09:00 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Two raptors cross paths, one with prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrydfrn

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2016 08:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

hunting down a ground sqirrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipfiorio

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 07:39 ΠΜ PDT

Τόπος

Lathrop, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_little_elephant

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 01:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

kiksalinas-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 08:10 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

aberbrothock

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 01:48 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiscadena_biopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

andrewdressel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 08:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 10:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Dexter Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_fran

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 09:02 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

woodycreek

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 12:48 ΜΜ MDT

Περιγραφή

The Dornix* male Osprey returning to the nest with a small morsel of fish for the female sitting on the egg(s).
She takes the portion of fish and departs the nest to feed on the nearby snag. He takes his turn covering the egg(s).
*Dornix is the name of the city park adjacent to this nesting platform.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

draginous

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 06:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narbuckle

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 01:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nevadawolf

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsug1747

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:36 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raddice

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 01:23 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

henrik_frietsch

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 09:49 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 09:55 ΠΜ CDT

Περιγραφή

We had a fantastic time camping, and compared to the previous weekend, it was like a switch flipped! Suddenly so many animals out and about, and flowers blooming!

Watched these 2 wood ducks from our tent for about 30 minutes until someone on the trail nearby startled them away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chickeroni

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 12:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

With NOHA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 05:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dendroica11

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 12:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jefb09

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 08:41 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

woodycreek

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 07:38 ΜΜ MDT

Περιγραφή

The Dornix male Osprey encountering an immature Bald Eagle in the Osprey nesting territory.
Osprey top right in first photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

alex835

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 01:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattyfelp

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 10:51 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

turtleboy92

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 09:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 06:55 ΠΜ MDT

Τόπος

Firestone, CO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

dduggy3

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 10:08 ΜΜ PDT

Τόπος

San Mateo, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pat_tiller

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 10:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

jtmedaris

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chickeroni

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 07:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jansan4661

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 07:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 08:02 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

josiah_reed

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 09:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wlhwildlife

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 05:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

In flight eating a grasshopper.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macrhybopsis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 08:52 ΠΜ PST

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugs_not_drugs

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 05:25 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

cmmteixeira

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

direbecca

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 02:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I think the upper left deer was a pregnant doe, and lower right a yearling...2nd photo is doe, 3rd is yearling.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellendale

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 03:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samzhang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 05:01 ΜΜ EST

Περιγραφή

Same individual as the taxon cover photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjimf

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 05:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A pair of hawks have found good hunting in my yard. Here they are sharing a perch. The tail of a red squirrel was on the ground beneath the larger of the two - perhaps the female (right side of photo)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

rosalie-rick

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 02:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

chris_leboutillier

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 09:00 ΠΜ PST

Περιγραφή

The young eagles were battling over a fish.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

rosalie-rick

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 02:06 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

angeflora

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:20 ΜΜ EST

Περιγραφή

House roof geese have returned, as they do every spring

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 09:30 ΠΜ EST

Τόπος

Hellshire, Jamaica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basidio-subbedhunter

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 03:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

darontansley

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 07:22 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

jackbattle6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 06:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

eating berries off of the dogwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Condor #0616

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

coreyhusic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydehayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 03:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mw52berg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 01:49 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmcook

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 11:04 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

alfsolis2009

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 11:45 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

whitemudwayne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 08:53 ΠΜ MST

Περιγραφή

Appeared to be hunting for Meadow Voles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 10:34 ΠΜ EDT

Τόπος

East Lake, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

daniel3417

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 03:47 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlseman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 05:19 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcsilver

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 03:18 ΜΜ EST

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This could be a Sharp-shinned Hawk. The bird in its talons looks like a Rail, possibly a Clapper Rail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inkasaur

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 09:52 ΠΜ PST

Περιγραφή

mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

inkasaur

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 10:23 ΠΜ PST

Περιγραφή

left, quarrel with harrier and kite