Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

vlad7711

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 09:46 AM UTC
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

mashat

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 10:56 PM PKT
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

peresol

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 06:49 PM SAST
Εμπιδοειδή - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccagleesonenvb30010

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 05:29 PM CEST
Calyptratae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marcello Consolo
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Υποενότητα ζώων Calyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

anetteffm

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 03:06 PM CEST
Νηματόκερα - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey100

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:33 AM MSK
Bibionidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Οικογένεια Bibionidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markothtinen

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 12:01 PM EEST
Tachina - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Γένος Tachina, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

dschigel

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 02:05 PM SAST
Εμπιδοειδή - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

beelygmxch

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 01:17 PM SAST
Chrysopilus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Γένος Chrysopilus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

esa25

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 10:14 AM +03

Τόπος

90810 Oulu, Suomi (Google, OSM)
Xanthempis - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Υπογένος Xanthempis, Ένα μέλος του Έμπις (Γένος Empis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleftherioskats

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:14 AM EEST
Sylvicola - Photo (c) Sergei Drovetski, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Γένος Sylvicola, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phagocytosis

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 04:06 PM CEST
Pollenia - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Γένος Pollenia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulsch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:05 PM CEST
Platypezidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Οικογένεια Platypezidae, Ένα μέλος του Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2011 12:05 PM UTC

Ετικέτες

Calyptratae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marcello Consolo
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Υποενότητα ζώων Calyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 03:06 PM CEST
Cistogaster - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Γένος Cistogaster, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jofree

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:55 PM EEST
Platypezidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Οικογένεια Platypezidae, Ένα μέλος του Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matina03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 12:33 PM +03
Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Υπεροικογένεια Muscoidea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:20 PM CEST
Νηματόκερα - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:21 PM CEST
Tachydromiinae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Υποοικογένεια Tachydromiinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 08:52 PM CEST

Ετικέτες

Μύγες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 08:53 PM CEST

Ετικέτες

Pollenia - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Γένος Pollenia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021

Ετικέτες

Νηματόκερα - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021

Ετικέτες

Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniojpizarro

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 11:15 AM CEST
Miltogramminae - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Υποοικογένεια Miltogramminae, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_12b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:18 PM EEST

Περιγραφή

Schwebfliege

Eristalis - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Γένος Eristalis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

laura_12b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 01:50 PM EEST
Μύγες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 03:22 PM CEST
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 04:19 PM CEST
Opomyza - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Γένος Opomyza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

kybo

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:04 PM CEST
Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mymadspaniels

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:09 AM BST
Palloptera - Photo (c) K Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbushes: Γένος Palloptera, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 40301