Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

rasmuscool99

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 05:39 PM CEST

Περιγραφή

The observation is about the red thing... Sehirus luctuosus kept "protecting" it

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 03:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2012 07:04 PM AEST

Τόπος

Hastings, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

8755

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

honeyguideacademy

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 09:30 AM SAST

Περιγραφή

Found on a giraffe carcass

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

lelpune

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 10:30 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

tomopteris

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 01:50 PM BST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 09:26 AM CEST

Περιγραφή

On dead standing Sycamore (Acer pseudoplatanus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

mogparker

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 02:57 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

blueja5

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 10:29 AM UTC

Τόπος

London (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

adealy

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 04:06 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

jturner123

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 04:30 PM CEST

Περιγραφή

This appeared in my tortoiseshell butterfly enclosure. Parasitic?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

oliverc29

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 10:31 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

matthewvosper

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 09:19 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

pollymakes

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 12:56 PM CEST

Τόπος

Gloucester (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

valleyview21

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 11:25 AM CEST

Τόπος

Hope Valley (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

rangerclow

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 01:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

nomsheep

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 11:06 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

saramountpleasantfarm

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 11:32 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

jujees

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:30 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 06:41 AM SAST

Περιγραφή

Trapped victim 13. It was easily released by pushing the proboscis back down the slot.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiaarrigoni

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:54 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgilperez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:51 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 08:23 AM SAST

Περιγραφή

Trapped species 87.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 11:39 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrieljamie

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 10:04 AM BST

Τόπος

Ruislip, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

hampshirehog

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 04:35 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

jarvo

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 06:19 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

sandyrae

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2015 08:50 AM BST

Περιγραφή

Musselburgh Invert survey

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 06:12 PM CEST

Περιγραφή

Swept from grassland

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

kitbeard

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 09:11 AM UTC

Περιγραφή

On metal handrail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)

Παρατηρητής

nickpapag

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 03:40 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

costacostapedro

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:36 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole_wi

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)

Παρατηρητής

andresmelero

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:21 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έμπις (Γένος Empis)

Παρατηρητής

maxverheij

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:15 PM UTC

Περιγραφή

Top two individuals are mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 06:56 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 02:26 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyrae

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2013 02:18 PM BST

Τόπος

Glenkinchie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyrae

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2016 01:04 PM BST

Περιγραφή

Tarbat Coastal walk, Kildary, Easter Ross, Scotland

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

sandyrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2011 01:44 PM BST

Περιγραφή

Keith Marischal, East Lothian, Scotland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

sandyrae

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2015 08:50 AM BST

Περιγραφή

Musselburgh Invert survey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollinis

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 02:59 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

ctp261

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 03:44 PM UTC

Τόπος

Wetumpka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 03:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 02:20 PM CEST

Τόπος

Shropshire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xkursteelouisex

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 06:33 PM UTC

Τόπος

St Ives (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

janeyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 05:01 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturefan306

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 10:10 PM CEST

Περιγραφή

Found in a terrarium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 08:54 PM CEST

Περιγραφή

On dead standing Sycamore (Acer pseudoplatanus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyjones

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 12:22 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)

Παρατηρητής

gees

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 09:25 AM UTC

Περιγραφή

Found on unused clothing. Did it travel with us from London?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 06:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainieria

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2010 12:09 PM BST

Περιγραφή

7788

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

sbs2000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 03:24 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjjones91

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 02:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilaryp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 07:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calum_mclennan

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 04:51 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 07:58 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

jokari

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 08:57 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokari

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 10:31 AM CEST

Τόπος

64400 Orin, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:55 AM CEST

Περιγραφή

10<length<15mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xlcoldj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 04:32 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021

Τόπος

Asturias, Spanien (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverc29

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 01:08 PM BST

Τόπος

London E20 3AB, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 05:28 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 02:58 PM CEST

Περιγραφή

On tree iNat autosuggests as Linden with a black fly

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)

Παρατηρητής

michaelhaag

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:21 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόμυγα (Γένος Anthomyia)

Παρατηρητής

valentino_traversa

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 07:58 AM CEST

Περιγραφή

Brave fly - dittero coraggioso!

Maybe Pollenia genus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennter

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:59 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

pouetoune

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019

Τόπος

Unieux (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielcahen

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:24 PM BST

Περιγραφή

On Fraxinus angustifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2016 12:58 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 12:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 05:33 PM CEST

Περιγραφή

On Urtica dioica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksandsman

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 10:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_thing

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 03:15 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrapia

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Ετικέτες

GL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrapia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phaulactis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 10:54 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 03:43 PM BST

Περιγραφή

larval mine on Prickly Sow Thistle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabbicowley86

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 05:37 PM SAST

Τόπος

EC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Moskva, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Moskva, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ophrys

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 10:04 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρατιωτομυγόμορφα (Μικρόταξη Stratiomyomorpha)

Παρατηρητής

nicole_f

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 10:04 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

midnightgoblin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 06:17 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mixhell

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 10:46 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelo13500

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 10:43 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 01:42 PM CST

Τόπος

Yulin, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowanmcculloch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:37 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

nomsheep

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Περιγραφή

Appear to have emerged from cinnabar moths caterpillars

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonxie62

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 02:18 PM BST

Τόπος

Bridge of Don, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Larva

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

bonxie62

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 01:31 PM BST

Περιγραφή

Larva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonxie62

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 01:51 PM BST

Περιγραφή

Larva

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

essexbuglady

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 07:01 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

albertcardona

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021