Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leaflets narrower than I recall.

Desmodium sessilifolium - Photo (c) Jenny Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Desmodium sessilifolium, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Somehow CV gets C. woodii

Carex woodii - Photo (c) cassi saari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cassi saari
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Carex woodii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdg20

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 10:11 ΠΜ CDT
Bidens trichosperma - Photo (c) bendingtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bendingtree
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Bidens trichosperma, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2015 02:44 ΜΜ CDT

Τόπος

Phelan Park (Google, OSM)
Acorus americanus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Bonnie Isaac
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Acorus americanus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilphoebe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:53 ΜΜ CST
Pycnanthemum virginianum - Photo (c) Sherrie Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Pycnanthemum virginianum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilphoebe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:54 ΜΜ CST

Περιγραφή

???

Vernonia missurica - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Vernonia missurica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 11:20 ΠΜ CDT
Calamagrostis breviligulata - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Calamagrostis breviligulata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 01:04 ΜΜ CST
Calamagrostis breviligulata - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Calamagrostis breviligulata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 05:52 ΜΜ CDT
Calamagrostis breviligulata - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Calamagrostis breviligulata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό
Calamagrostis breviligulata - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Calamagrostis breviligulata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017 12:40 ΜΜ CDT

Τόπος

Uptown Chicago, IL (Google, OSM)
Calamagrostis breviligulata - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Calamagrostis breviligulata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Σεταρία (Setaria viridis)

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2017 11:12 ΠΜ CDT
Πράσινη Σεταρία - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Πράσινη Σεταρία (Setaria viridis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Σεταρία (Setaria viridis)

Παρατηρητής

sunshineboudreaux

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2017 04:20 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Πράσινη Σεταρία - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Πράσινη Σεταρία (Setaria viridis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbo123

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 01:16 ΜΜ EST
Galanthus nivalis - Photo (c) alessandro longhi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by alessandro longhi
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Galanthus nivalis, Ένα μέλος του Γάλανθος (Γένος Galanthus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbo123

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 11:26 ΠΜ CDT

Τόπος

Tuscumbia, AL, US (Google, OSM)
Phlox divaricata laphamii - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Phlox divaricata ssp. laphamii, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbo123

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 02:29 ΜΜ EDT

Τόπος

Cassopolis, MI, US (Google, OSM)
Enemion biternatum - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Enemion biternatum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbo123

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 02:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Cassopolis, MI, US (Google, OSM)
Viola canadensis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Viola canadensis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2017 10:43 ΠΜ EDT
Glareosae - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Τμήμα Glareosae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Amphicarpaea bracteata bracteata - Photo (c) xadie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by xadie
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Amphicarpaea bracteata var. bracteata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timidlittleturtle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2016 05:08 ΜΜ CST
Agalinis purpurea purpurea - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Agalinis purpurea var. purpurea, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 12:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

wide lvs

Carex cryptolepis - Photo (c) Benoit Renaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Benoit Renaud
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Carex cryptolepis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 11:43 ΠΜ EDT
Carex flava - Photo (c) Hörður Kristinsson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Carex flava, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 08:31 ΜΜ EDT
Carex granularis - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Carex granularis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 08:05 ΜΜ EDT
Carex pellita - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Ireland
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Carex pellita, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 07:40 ΜΜ EDT
Berberis thunbergii - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Berberis thunbergii, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 04:12 ΜΜ EDT
Anemone virginiana - Photo (c) Jonathan Schnurr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jonathan Schnurr
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Anemone virginiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 02:27 ΜΜ EDT
Leucanthemum vulgare - Photo (c) tobypcr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tobypcr
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Leucanthemum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 02:08 ΜΜ EDT
Carex aurea - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Carex aurea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 01:54 ΜΜ EDT
Carex lupulina - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Carex lupulina, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 01:50 ΜΜ EDT
Ranunculus abortivus - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Ranunculus abortivus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17553