Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 05:11 PM UTC
Agalinis purpurea - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Agalinis purpurea, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidschwaegler

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 02:13 PM CDT
Micranthes pensylvanica - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Micranthes pensylvanica, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danlego

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 02:47 PM UTC
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k3outdoors

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:37 AM CDT
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Symphyotrichum ciliolatum - Photo (c) trickygoose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Symphyotrichum ciliolatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 04:46 PM CDT
Carex pallescens - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Carex pallescens, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davelloyd

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:09 PM CDT
Perideridia americana - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Perideridia americana, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

lilphoebe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 06:07 PM CDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilphoebe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 06:16 PM CDT
Solanum carolinense - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Solanum carolinense, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureenclare

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Liatris scariosa nieuwlandii - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Liatris scariosa var. nieuwlandii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureenclare

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 02:34 PM CDT
Smilax lasioneura - Photo (c) beautifulcataya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Smilax lasioneura, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureenclare

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 02:37 PM CDT
Teucrium canadense - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Teucrium canadense, Ένα μέλος του Τεύκριο (Γένος Teucrium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Somatochlora minor - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Somatochlora minor, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Just two plants found.

Epilobium leptophyllum - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Botany, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Epilobium leptophyllum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Lanark, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On left. With Patis racemosa.

Brachyelytrum erectum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Brachyelytrum erectum, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Four flowering stems in disturbed, wet, sandy prairie remnant within a railroad right-of-way.

First record for Oxford County and also the easternmost and northernmost record in Canada. I swear this thing is following me around.

Spiranthes ovalis - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Spiranthes ovalis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chicubs69

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2014 07:00 PM CDT

Περιγραφή

Wildflower with bee.

Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahfreedman

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:29 PM EDT
Allium cernuum - Photo (c) Jason Sturner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Allium cernuum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelurbinacasanova

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Froelichia floridana - Photo (c) Jason Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SharpJ99
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Froelichia floridana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelurbinacasanova

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Hymenopappus scabiosaeus - Photo (c) CameliaTWU (off for a while), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Hymenopappus scabiosaeus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelurbinacasanova

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Phemeranthus parviflorus - Photo (c) Bill Freiheit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Phemeranthus parviflorus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 04:41 PM CDT
Lupulinae - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Τμήμα Lupulinae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:38 AM CDT
Baptisia alba - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Baptisia alba, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 07:31 AM CDT
Lycopus asper - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Lycopus asper, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 12:19 PM UTC
Chinavia hilaris - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Chinavia hilaris, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:47 AM CDT
Schoenoplectus pungens - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Schoenoplectus pungens, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

big_al_xo

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 01:08 PM EDT
Hypericum ascyron pyramidatum - Photo (c) Jena Erie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Hypericum ascyron ssp. pyramidatum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wirich

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Pedicularis canadensis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Pedicularis canadensis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

get_outside

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 09:23 AM UTC
Araneidae - Photo (c) Olivier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sanguinaria33: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 16863