Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captbillp

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 10:30 ΠΜ EDT

Τόπος

Erlanger, KY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I always enjoy the sight of a white BEM, there is something rather uplifting about it. In this case one can see two white flowered plants, together with a BEM with formal colours.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 10:49 ΠΜ CDT

Τόπος

Salt Creek Woods (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Four flowering stems in disturbed, wet, sandy prairie remnant within a railroad right-of-way.

First record for Oxford County and also the easternmost and northernmost record in Canada. I swear this thing is following me around.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhipp

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 03:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 11:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennedy9094

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 03:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geomamba

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Found in a wet&dry mesic sand prairie under artificial cover. Ambient was high 50s but sunny and the cover was 98 degrees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molanic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 12:44 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 09:00 ΠΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2011 04:00 ΜΜ AST

Περιγραφή

In honour of this year's Great Backyard Bird Count, which runs from Feb 15th-18th

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 08:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017 06:29 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 09:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2017 10:39 ΠΜ CDT

Τόπος

LaBagh Woods (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 12:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2018 04:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 02:45 ΜΜ CST

Περιγραφή

man on horse: "what is that?"
me: "I think it's a jack-in-the-pulpit fruit"
him: "what"
me: "like the seeds of a flower from last year"
him: um
him: "and you're taking a picture of it?"
me: "um yeah"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2018 05:10 ΜΜ CST

Περιγραφή

Not sure what the rose sp. is, found a couple in a seeded "natural landscape" and suspect they aren't native. D. rosea seems to use a couple different Eurasian roses as host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016 12:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2017 06:39 ΜΜ -05

Περιγραφή

Dry-mesic woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2017 05:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Naturalized in moist woods near remnants of old farm homestead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2017 01:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2017 11:06 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Large shrub ~1.5 m tall, ~6.7 x 7.3 m footprint, inflorescences mostly with 15-21 flowers, 5-merous, larger leaves on flowering shoots up to 10.5 mm, irregularly to regularly revolute. ID questionable.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2017 11:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2016 10:43 ΠΜ AST

Τόπος

Albert, CA-NB, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

One individual in a flock of about 65. The flock was observed on our homestead on the morning of December 31st during the Riverside-Albert Christmas Bird Count.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2015 09:32 ΠΜ CST

Περιγραφή

Red-tailed hawk (sub-adult Eastern) (Buteo jamaicensis borealis) LaBagh Woods Chicago Cook County IL Week #4 January 2015 Jeff Skrentny IMG_6424

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlblock

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2016 12:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2016 02:24 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlblock

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016 10:22 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Nice young adult female sunning itself and feeding a bit in the warm, sheltered micro-climate there.