Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

nickyallech

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 03:33 ΜΜ EST
Styphnolobium japonicum - Photo (c) Jiřina Semerová, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jiřina Semerová
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Styphnolobium japonicum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swrahwarbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 09:33 ΠΜ EDT
Lithospermum canescens - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyran Leeker
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Lithospermum canescens, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicalambert

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 04:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

wk12obs

Lindera benzoin - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Meske
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Lindera benzoin, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanadkins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2014

Τόπος

Djolu (Google, OSM)

Περιγραφή

Uncertain what this plant was.

Musanga cecropioides - Photo (c) FabMoustic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Musanga cecropioides, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι (Asparagus officinalis)

Παρατηρητής

quibnt

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 07:30 ΜΜ EDT
Σπαράγγι - Photo (c) Kutushev Radik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kutushev Radik
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Σπαράγγι (Asparagus officinalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

lo-am

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 07:33 ΜΜ EDT
Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 03:09 ΜΜ EST
Sphagnum - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Υπογένος Sphagnum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbrehm0113

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 03:16 ΜΜ EDT
Sagittaria calycina - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Sagittaria calycina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alonna_collamore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 11:12 ΠΜ EDT
Gleditsia triacanthos - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Gleditsia triacanthos, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helen868

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Lonicera maackii - Photo (c) Andrew Conboy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Conboy
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rschack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 03:34 ΜΜ EST
Gleditsia triacanthos - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Gleditsia triacanthos, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

befuddled_naturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 02:22 ΜΜ EST
Juglans nigra - Photo (c) George Afghan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Afghan
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

befuddled_naturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 02:27 ΜΜ EST
Potentilla indica - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Potentilla indica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

befuddled_naturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 02:33 ΜΜ EST
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

befuddled_naturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 02:39 ΜΜ EST
Celtis occidentalis - Photo (c) 

Ayotte, Gilles, 1948-, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Celtis occidentalis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkohli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Roadkill

Αμερικανικός Λύγκας - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Αμερικανικός Λύγκας (Lynx rufus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

burgett11

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 11:24 ΠΜ EDT
Charadriidae - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Οικογένεια Charadriidae, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madsekad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 12:45 ΜΜ EDT
Vitaceae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Οικογένεια Vitaceae, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτελιά (Γένος Ulmus)

Παρατηρητής

addisondeforest2023

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 01:59 ΜΜ EDT
Ulmus americana - Photo (c) William Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Ulmus americana, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emertonferb

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 07:49 ΠΜ EDT

Τόπος

Logan, OH, US (Google, OSM)
Apocynum cannabinum - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Apocynum cannabinum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiadodson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 12:55 ΜΜ EDT
Liriodendron tulipifera - Photo (c) Kew on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Liriodendron tulipifera, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavmwallace

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 12:34 ΜΜ EDT
Lindera benzoin - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Meske
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Lindera benzoin, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

gavmwallace

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 12:41 ΜΜ EDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavmwallace

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 12:53 ΜΜ EDT
Juglans nigra - Photo (c) George Afghan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Afghan
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavmwallace

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 01:05 ΜΜ EDT
Rhus glabra - Photo (c) Ron Marusak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Marusak
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Rhus glabra, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavmwallace

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 01:10 ΜΜ EDT
Elaeagnus umbellata - Photo (c) Anisha N, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anisha N
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Elaeagnus umbellata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Arundinaria gigantea - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Arundinaria gigantea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopewellshaman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 01:38 ΜΜ EDT
Maianthemum racemosum - Photo (c) Emily Scherer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emily Scherer
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopewellshaman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 01:40 ΜΜ EDT
Mycena leaiana - Photo (c) Josh Kielsmeier-Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Kielsmeier-Cook
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Mycena leaiana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbrehm0113

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 02:20 ΜΜ EDT
Silphium - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Γένος Silphium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1513