Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badger_johnson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 11:19 ΠΜ EST

Περιγραφή

By former dragon waters homesite

Arundinaria gigantea - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Arundinaria gigantea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badger_johnson

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 07:17 ΜΜ EDT
Arundinaria gigantea - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Arundinaria gigantea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Chrysosplenium americanum - Photo (c) Noel Lampazzi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Noel Lampazzi
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Chrysosplenium americanum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lo-am

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 03:18 ΜΜ EDT
Hackelia virginiana - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Hackelia virginiana, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverivy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 04:45 ΜΜ EST
Quercus montana - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Quercus montana, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)

Παρατηρητής

melissamessman

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 04:26 ΜΜ EDT
Barbarea - Photo (c) Nelly Semenova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelly Semenova
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Γένος Barbarea, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbrehm0113

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 03:08 ΜΜ EST
Quercus alba - Photo (c) jodiboe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jodiboe
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Quercus alba, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbrehm0113

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 03:06 ΜΜ EST
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairieboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 03:05 ΜΜ -03
Dicranopteris linearis - Photo (c) 博甫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 博甫
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Dicranopteris linearis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

siennadeforest2023

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:36 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Leaf

Lonicera maackii - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickgallagher5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 04:07 ΜΜ EST
Sambucus canadensis - Photo (c) Rison Thumboor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Sambucus canadensis, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 02:54 ΜΜ EST
Rhus typhina - Photo (c) Krissy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Krissy
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron1324

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 02:53 ΜΜ EST
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Bullock
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakell1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 02:52 ΜΜ EST
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Bullock
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacey11311

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 08:58 ΜΜ EST
Rosa multiflora - Photo (c) sheoftheplants, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Rosa multiflora, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencerg03

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 04:02 ΜΜ EDT
Acer ginnala - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Acer ginnala, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencerg03

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 12:05 ΜΜ EDT
Pinus strobus - Photo (c) Keweenaw Mountain Lodge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keweenaw Mountain Lodge
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcxz

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 07:04 ΜΜ EDT
Verbesina alternifolia - Photo (c) John Brandauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Verbesina alternifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellagrijalva88

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 09:22 ΜΜ EDT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

cactus_eninvierno

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 11:29 ΠΜ -03
Αείλανθος Ο Υψηλότατος - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cortney03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 10:03 ΠΜ EDT
Λευκή Μουριά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Λευκή Μουριά (Morus alba)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

cadence22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 07:37 ΠΜ EDT
Acer nigrum - Photo (c) allenwoodliffe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by allenwoodliffe
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Acer nigrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcrocker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 04:16 ΜΜ EDT
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amobley2711

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 03:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Wapakoneta, OH, US (Google, OSM)
Acer saccharinum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Acer saccharinum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abominable_yeti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 10:43 ΠΜ EDT
Acer nigrum - Photo (c) allenwoodliffe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by allenwoodliffe
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Acer nigrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laylagonzo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 09:10 ΠΜ EDT
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo (c) avislaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

aristotle4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 09:13 ΠΜ EDT

Τόπος

Muncie, IN, USA (Google, OSM)
Hydrangea quercifolia - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Hydrangea quercifolia, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrybauduin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 11:16 ΜΜ EDT
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

erinn4815162347

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 10:49 ΠΜ EDT

Τόπος

Oakwood (Google, OSM)
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo (c) avislaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jalyn6

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 04:01 ΜΜ EST
Acer platanoides - Photo (c) FreckLes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FreckLes
Η ταυτότητα του χρήστη samgutekanst: Acer platanoides, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1440