Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On trail, most likely, I have seen the plant before

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizlovesnature

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 12:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 04:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 09:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 05:39 ΜΜ EDT

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Iva annua

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 04:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing on roadside, this population is documented and is most likely descended from Native American crops that have gone feral

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 03:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing in zaleski bog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 06:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

padraicflood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2016 12:50 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badger_johnson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 11:19 ΠΜ EST

Περιγραφή

By former dragon waters homesite

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesfo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 05:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syrrhaptes

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2019

Περιγραφή

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Malpighiaceae (http://powo.science.kew.org). Leaves ≈130L x 55W mm. Scape = inflorescence 220L mm. Flower diam 18 mm: petals 5.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2019 02:11 ΜΜ -03

Περιγραφή

High-altitude, hypersaline pond dominated by multiple species of Archaea.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrypool

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 12:28 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktor_parkhomenko

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:53 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 02:15 ΜΜ EST

Τόπος

Guysville, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Iva annua

Παρατηρητής

wrenquist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 03:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhiggins

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:52 ΜΜ PDT

Τόπος

Antarctica (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed by Jeff Otten

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2016 10:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisstongeyvr

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 04:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_land_philosopher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in a tire rut puddle adjacent to a beaver pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:08 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palpablenature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 03:15 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 08:34 ΜΜ EDT

Τόπος

Athens, OH, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Albo Variegated

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 09:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Directly across from gravel road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 05:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 07:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 02:19 ΜΜ EST

Περιγραφή

Only growing on rocky Openings at top of cliffs

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 07:52 ΜΜ EDT

Τόπος

Guysville, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 03:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 03:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Feeding on garlic mustard, making it droop and flowers die

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 11:23 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindupadesilva

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 02:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mintbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 03:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 11:24 ΠΜ EST

Περιγραφή

Largest American chestnut in SE Ohio to my knowledge, found by grad student 15 years ago and still alive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2017 04:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 04:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Leaves in whorls of 2 and 3, found in small drainage ditch feeding into Margaret’s creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loriannkayaker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 06:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

a hybrid between Quercus alba and Q. stellata? Both species in the vicinity but it didn't look quite right for either one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 02:56 ΜΜ EDT

Τόπος

Millfield, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:45 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In mud puddle along trail in Trimble Land lab

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanmozug

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 10:53 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Thousands of plants along recently drained lake bed. Probably I. Engelmannii as it's known from Ohio. None were much taller than 2.5 inches.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Albino?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylebrooks197

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 09:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

In a Wayne National Forest Special Area. Small, but unexpected, patch of River Cane.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmawolfe

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadecampbell

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I know spores are needed for ID. But this was shown to me and confirmed by an expert.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlbaxter

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 02:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbrehm0113

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 09:07 ΠΜ EDT