Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedna-stjarna

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 12:42 ΜΜ CET
Eratigena atrica - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Σύνθετο Eratigena atrica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos2b

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 03:17 ΜΜ CEST
Pisaura - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Γένος Pisaura, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)

Παρατηρητής

willliam

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 03:17 ΜΜ CEST
Αράχνη Καβούρι - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoan50092

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 03:37 ΜΜ CEST
Holocnemus pluchei - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Holocnemus pluchei, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 03:11 ΜΜ CEST
Phalangium opilio - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Phalangium opilio, Ένα μέλος του Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xhuriez

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:49 ΠΜ CEST
Evarcha jucunda - Photo (c) RUIZ Jean Marc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RUIZ Jean Marc
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Evarcha jucunda, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tourbi3r3

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 03:36 ΜΜ CEST
Philodromus rufus - Photo (c) K Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Σύνθετο Philodromus rufus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nesille

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 12:37 ΜΜ CEST
Carrhotus xanthogramma - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Carrhotus xanthogramma, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilcar

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 03:05 ΜΜ CEST
Agalenatea redii - Photo (c) Ami Chen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ami Chen
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Agalenatea redii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedna-stjarna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 03:39 ΜΜ CEST
Meta bourneti - Photo (c) Luis Lopes Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Lopes Silva
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Meta bourneti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedna-stjarna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 02:07 ΜΜ CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μετέλλινα (Γένος Metellina)

Παρατηρητής

sedna-stjarna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 03:31 ΜΜ CEST
Μετέλλινα - Photo (c) Jon J. Laysell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon J. Laysell
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Μετέλλινα (Γένος Metellina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max06

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 12:00 ΜΜ CEST

Τόπος

Vence, France (Google, OSM)
Liophrurillus flavitarsis - Photo (c) António Dias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by António Dias
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Liophrurillus flavitarsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedna-stjarna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:22 ΠΜ CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 05:24 ΜΜ CEST
Larinioides cornutus - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Larinioides cornutus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2004 04:47 ΜΜ CEST
Hogna radiata - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodzsár József Bence
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Hogna radiata, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panisseclement

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 11:49 ΠΜ CEST
Agalenatea redii - Photo (c) Ami Chen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ami Chen
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Agalenatea redii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malgoirepavel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

France (Google, OSM)
Eresus - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Γένος Eresus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-jurgen-muscat

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 12:44 ΜΜ CET

Τόπος

Hyères, France (Google, OSM)
Pisaura - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Γένος Pisaura, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-jurgen-muscat

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 12:14 ΜΜ CET

Τόπος

Hyères, France (Google, OSM)
Xysticus - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-jurgen-muscat

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 12:12 ΜΜ CET

Τόπος

Hyères, France (Google, OSM)
Xysticus - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Ναπολέων (Synema globosum)

Παρατηρητής

thomas-jurgen-muscat

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 03:12 ΜΜ CET

Τόπος

Hyères, France (Google, OSM)
Αράχνη Ναπολέων - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Αράχνη Ναπολέων (Synema globosum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

sedna-stjarna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 12:23 ΜΜ CEST
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

sedna-stjarna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 12:26 ΜΜ CEST
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Ναπολέων (Synema globosum)

Παρατηρητής

pitichou

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 05:03 ΜΜ CEST
Αράχνη Ναπολέων - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Αράχνη Ναπολέων (Synema globosum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoan50092

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 11:41 ΜΜ CEST
Saitis barbipes - Photo (c) Titouan Roguet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Saitis barbipes, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjzelvelder

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 03:56 ΜΜ CEST
Carrhotus xanthogramma - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Carrhotus xanthogramma, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjzelvelder

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:04 ΜΜ CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjzelvelder

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:10 ΜΜ CEST
Cyclosa conica - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Cyclosa conica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjzelvelder

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:15 ΜΜ CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samdanflous: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10995