Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurdf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 06:02 ΜΜ CET

Τόπος

Gorniès (Google, OSM)

Περιγραφή

250 M en cavité

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurdf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 11:42 ΠΜ CET

Περιγραφή

40 M en cavité
Photo: ©Cédric ALONSO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 12:55 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xano1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 12:17 ΜΜ CEST