Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:20 ΠΜ AEST
Gelochelidon macrotarsa - Photo (c) wingspanner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wingspanner
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Gelochelidon macrotarsa, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 06:29 ΜΜ AEST
Charadrius melanops - Photo (c) Amaya M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaya M.
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Charadrius melanops, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunallana

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:56 ΠΜ AEST
Charadrius melanops - Photo (c) Amaya M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaya M.
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Charadrius melanops, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 03:42 ΠΜ AWST
Anarhynchus ruficapillus - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Anarhynchus ruficapillus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 03:52 ΠΜ AWST
Anarhynchus ruficapillus - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Anarhynchus ruficapillus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bulling

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 08:58 ΠΜ AEST

Περιγραφή

3 hoodies

Charadrius cucullatus - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Charadrius cucullatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bulling

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 08:58 ΠΜ AEST

Περιγραφή

3 hoodies

Charadrius cucullatus - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Charadrius cucullatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calumjbw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 04:02 ΜΜ AEST
Icthyophaga leucogaster - Photo (c) Allan Lugg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Allan Lugg
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Icthyophaga leucogaster, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brett239

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 07:32 ΠΜ AEST
Spilopelia chinensis - Photo (c) zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_2003

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 02:12 ΜΜ AEDT
Spilopelia chinensis - Photo (c) zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrg800

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 01:09 ΜΜ AEDT
Spilopelia chinensis - Photo (c) zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toboote

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 06:11 ΜΜ ACST
Spilopelia chinensis - Photo (c) zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farmer-pete

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 02:56 ΜΜ AEST
Anthus australis - Photo (c) Peter and Shelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Shelly
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Anthus australis, Ένα μέλος του Σεισοπυγίδες (Οικογένεια Motacillidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 05:45 ΜΜ AEST
Anthus australis - Photo (c) Peter and Shelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Shelly
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Anthus australis, Ένα μέλος του Σεισοπυγίδες (Οικογένεια Motacillidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thechaosapex

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 08:06 ΜΜ AEDT
Zanda funerea - Photo (c) David Mules, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Mules
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljp598361

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

Terrible photo, but was glad to get one of two beautiful Yellow Tailed Black Cockatoos that stopped for a nibble in my pine tree early this evening. Outer western suburbs of Sydney

Zanda funerea - Photo (c) David Mules, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Mules
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

singhiella

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 01:25 ΜΜ ACDT
Zanda funerea - Photo (c) David Mules, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Mules
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miriam218

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 02:54 ΜΜ ACDT
Zanda funerea - Photo (c) David Mules, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Mules
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui72

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:14 ΠΜ ACDT
Zanda funerea - Photo (c) David Mules, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Mules
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldingaroo

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 09:49 ΠΜ ACST
Zanda funerea - Photo (c) David Mules, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Mules
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debsa59

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 07:53 ΠΜ ACST
Coracina novaehollandiae - Photo (c) Debs Hiking, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Debs Hiking
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Coracina novaehollandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingspanner

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 05:38 ΜΜ AEST
Manorina melanocephala - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Manorina melanocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tescami

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Grallina cyanoleuca - Photo (c) Geoff Whalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Grallina cyanoleuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Φραγκόκοτα (Numida meleagris var. domesticus)

Παρατηρητής

danicalockett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 05:25 ΜΜ AEST
Οικόσιτη Φραγκόκοτα - Photo (c) fir0002  flagstaffotos [at] gmail.com, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Οικόσιτη Φραγκόκοτα (Numida meleagris var. domesticus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna165

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 07:46 ΠΜ ACST
Παπαγάλος - Photo (c) Tom Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

donna165

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 08:38 ΠΜ ACST

Τόπος

Marrakai Creek (Google, OSM)
Τσίφτης - Photo (c) Josh Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Martin
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna165

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 08:44 ΠΜ ACST
Geopelia placida - Photo (c) andrew_mc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Geopelia placida, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewpavlov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:48 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Golden whistler - male. Photos taken along Berkeley Close, Berowra Valley National Park.

Pachycephala pectoralis - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Pachycephala pectoralis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewpavlov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:21 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Grey fantail - photo taken along Berkeley Trail, Berowra Valley National Park.

Rhipidura albiscapa - Photo (c) Andrew Rock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Rhipidura albiscapa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 09:18 ΜΜ AWST
Zosterops lateralis - Photo (c) Kazredracer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη samc_: Zosterops lateralis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 622