Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leosmutny

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 07:19 AM CET
Chiranthodendron pentadactylon - Photo (c) Azul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Chiranthodendron pentadactylon, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

darlycristhina

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 01:35 PM CST

Τόπος

Rabinal, Guatemala (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leosmutny

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 11:54 AM CET
Wigandia urens - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Wigandia urens, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonoosterman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 06:02 PM NZDT

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Ensete - Photo (c) Jorge Emmanuel Escobar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Ensete, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haidy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:20 AM CST
Autolyca - Photo (c) Benigno Gómez y Gómez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Autolyca, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:40 AM UTC
Prosphena scudderi - Photo (c) Josue Ramos Galdamez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Prosphena scudderi, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:08 PM CST
Anthoboscus tricolor - Photo (c) Samanta Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Anthoboscus tricolor, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianjamieson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:19 PM CST
Polyglypta costata - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Polyglypta costata, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerlica

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:29 AM CST
Prosthechea - Photo (c) Marcos Vinagrillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Prosthechea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darlycristhina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 12:18 PM CST

Τόπος

Rabinal, Guatemala (Google, OSM)
Allamanda cathartica - Photo (c) eagleloft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Allamanda cathartica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)

Παρατηρητής

calvarezgua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 07:00 PM CST
Τιπουλοειδή - Photo (c) sokolkov2002, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darlycristhina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 12:51 PM CST

Τόπος

Rabinal, Guatemala (Google, OSM)
Annona muricata - Photo (c) Arturo Arenas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Annona muricata, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresibarguenphotography

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 10:45 AM CST
Trigona fulviventris - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Trigona fulviventris, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiomarapaiz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:28 AM CST
Oecanthus - Photo (c) Paul B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Oecanthus, Ένα μέλος του Οικανθίνες (Υποοικογένεια Oecanthinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκιά (Ficus carica)

Παρατηρητής

karina474

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:27 AM CST
Συκιά - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Συκιά (Ficus carica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calvarezgua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:21 AM UTC

Τόπος

Finca El Pilar (Google, OSM)
Achimenes pedunculata - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Achimenes pedunculata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunshinesaqimax

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 05:17 PM CST
Asclepias curassavica - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

anaambrocio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2000
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 09:56 AM CST
Peperomia sanjoseana - Photo (c) Cristian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Peperomia sanjoseana, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul1039

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 02:10 PM CST
Crocosmia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Crocosmia, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)

Παρατηρητής

juanitoescamilla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:00 AM CDT
Χρυσωπίδες - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonniebetts

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 09:32 AM CST
Jatropha - Photo (c) Richard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Jatropha, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhs_guatemala

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 03:53 PM CST

Τόπος

Laguna de Calderas (Google, OSM)
Asclepias curassavica - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

andreahernandezjimenez

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 05:41 PM CST

Περιγραφή

Era la única rosa de ese tipo en el jardín que fue encontrada y estaba a una altura baja a comparación de los otros tipos de rosas.

Τριανταφυλλιά - Photo (c) Mathieu Massaviol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melojeda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Huehuetenango, GT (Google, OSM)

Περιγραφή

subespecie huehuetenanguensis
Teocinte pariente silvestre el maíz

Zea perennis - Photo (c) Arturo Hernandez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Zea perennis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 03:51 PM CST
Crataegus mexicana - Photo (c) Iván Reséndiz Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Crataegus mexicana, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 10:22 AM CST

Περιγραφή

These small, fleshy fruits are delicious eaten raw (my favorite!) or cooked in sugar syrup. The fruits are also strung up and used as decorations during Christmas. Known in Guatemala as "manzanilla."

Crataegus mexicana - Photo (c) Iván Reséndiz Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Crataegus mexicana, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tntsanders

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 11:53 AM UTC
Crataegus mexicana - Photo (c) Iván Reséndiz Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Crataegus mexicana, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 04:55 PM CST

Περιγραφή

Found under the treen - in fact, this very tree: https://www.inaturalist.org/observations/66944566

Crataegus mexicana - Photo (c) Iván Reséndiz Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Crataegus mexicana, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 10:11 AM CST
Crataegus mexicana - Photo (c) Iván Reséndiz Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Crataegus mexicana, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1327