Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msflwr

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:32 ΠΜ CST
Castilleja arvensis arvensis - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Arregui
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Castilleja arvensis var. arvensis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

magoreti

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:45 ΜΜ CST

Περιγραφή

Yaxchilan

Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

jose_roberto_robles

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:39 ΜΜ CST
Μαλάκια - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Μαλάκια (Συνομοταξία Mollusca)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnathanpitter

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:15 ΜΜ CST

Τόπος

Jalapa, Guatemala (Google, OSM)
Κρασσουλοειδή - Photo (c) Armin G. Fabritzek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Armin G. Fabritzek
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charles989

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 02:15 ΜΜ CST

Τόπος

Lanquen, Guatemala (Google, OSM)
Erythrodiplax - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Erythrodiplax, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msflwr

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:32 ΠΜ CST
Castilleja arvensis - Photo (c) Paula Andrea RR, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paula Andrea RR
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Castilleja arvensis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm77

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 11:39 ΠΜ CST
Tetragonisca angustula - Photo (c) Richard Araya Villalobos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Araya Villalobos
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Tetragonisca angustula, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 12:13 ΜΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)
Matelea pusilliflora - Photo (c) Jan Meerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Meerman
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Matelea pusilliflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 12:13 ΜΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)
Matelea - Photo (c) Alexis López Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis López Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Matelea, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markdorriesfield

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 09:48 ΠΜ CST

Τόπος

Fuentes Georginas (Google, OSM)
Arbutus xalapensis - Photo (c) rloera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Arbutus xalapensis, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς (Υπογένος Quercus)

Παρατηρητής

nelson_jeovany

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)
Βελανιδιά - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 07:53 ΠΜ PST
Bidens - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Bidens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 07:58 ΠΜ PST
Montanoa - Photo (c) FarOutFlora, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Montanoa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 08:24 ΠΜ PST
Ιπομέα - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 10:06 ΠΜ PST
Roldana - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Roldana, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 10:17 ΠΜ PST
Σενεκίονες - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dra. Laura Elvia Uribe Lara
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cammie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2016 09:24 ΠΜ HST
Bursera simaruba - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Bursera simaruba, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλινσόγα (Γένος Galinsoga)

Παρατηρητής

ashleysmithers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 08:09 ΠΜ PST
Γαλινσόγα - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfonso Gutiérrez Aldana
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γαλινσόγα (Γένος Galinsoga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cammie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2016 03:24 ΜΜ HST
Washingtonia filifera - Photo (c) jimmelli, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Washingtonia filifera, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

cammie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2016 09:57 ΠΜ HST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Inga vera

Παρατηρητής

cammie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2016 03:02 ΜΜ HST
Inga vera - Photo (c) rafazenni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Inga vera, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cammie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2017 03:27 ΜΜ HST
Argia elongata - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Argia elongata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cammie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2017 03:27 ΜΜ HST
Argia elongata - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Argia elongata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlorenzer

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 03:56 ΜΜ CST
Castilleja arvensis - Photo (c) Paula Andrea RR, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paula Andrea RR
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Castilleja arvensis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajseixcot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 12:27 ΜΜ CST
Sicyos edulis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Sicyos edulis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael9311

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 05:39 ΜΜ CST
Citharexylum - Photo (c) Marcos Silveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Silveira
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Γένος Citharexylum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acouplewithoutborders

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 11:18 ΠΜ CST
Greta annette - Photo (c) Arturo Hernandez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arturo Hernandez
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Greta annette, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornelio_chable

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 12:02 ΜΜ CST
Neoneura amelia - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Neoneura amelia, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornelio_chable

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 11:53 ΠΜ CST
Perithemis tenera - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Perithemis tenera, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornelio_chable

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 11:50 ΠΜ CST
Erythemis haematogastra - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfredo Dorantes Euan
Η ταυτότητα του χρήστη saban-sequen: Erythemis haematogastra, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2613