Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_samuel

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 09:57 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franzallmayer

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 11:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esdras88

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 11:28 ΠΜ CST

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nestorh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2011 12:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prmck

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2017 08:32 ΜΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 10:41 ΠΜ CST

Περιγραφή

Around lake Petén Itzá shore, El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulexeuropaeus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 08:20 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 11:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:11 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 10:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 12:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 01:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:24 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 02:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 10:59 ΠΜ UTC

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:40 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:28 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:25 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:34 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:34 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022

Περιγραφή

A2002 - RS23

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:26 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:13 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:10 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:07 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:04 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:01 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:00 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:56 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:44 ΜΜ CST

Περιγραφή

Pos.

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:50 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:43 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:41 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:40 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:38 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:26 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:18 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:17 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:15 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:14 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:12 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:10 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:58 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:57 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:54 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:26 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:57 ΠΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:52 ΠΜ CST

Περιγραφή

rev. Micrathyria

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:51 ΠΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:45 ΠΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:45 ΠΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:31 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:44 ΠΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 02:57 ΜΜ CST

Περιγραφή

E1

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:39 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:38 ΜΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariajosequezadacim2022

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:39 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 10:35 ΜΜ UTC

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 10:55 ΠΜ UTC

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 10:58 ΠΜ UTC

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 11:23 ΠΜ UTC

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 11:05 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 12:22 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryzulu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 03:22 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:25 ΜΜ CST

Περιγραφή

001

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 10:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

002

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:05 ΜΜ CST

Περιγραφή

003

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:07 ΜΜ CST

Περιγραφή

004

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021

Περιγραφή

005

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:06 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 3, por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:45 ΠΜ CST

Περιγραφή

Odo 4, por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:32 ΠΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:45 ΠΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:47 ΠΜ CST

Ετικέτες

SI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:00 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo1

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:05 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 2, por identificar.

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:15 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 5, por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 6, por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:30 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 7 por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:39 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 8, por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:43 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 9, por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:04 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 13, por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:48 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 10, por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:53 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 11, por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:04 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 12, por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:04 ΜΜ CST

Περιγραφή

Odo 14, por identificar

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:15 ΠΜ CST

Περιγραφή

Odo 15, por id

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:46 ΠΜ CST

Περιγραφή

Odo 16, por id

Ετικέτες

NO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 09:53 ΠΜ CST

Περιγραφή

Odo 17, por id

Ετικέτες

NO