Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 10:12 ΠΜ UTC
Aeshna juncea - Photo (c) Guy Lemelin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guy Lemelin
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Aeshna juncea, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 09:11 ΠΜ UTC
Sympetrum striolatum - Photo (c) Frank Sengpiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Frank Sengpiel
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Sympetrum striolatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 12:49 ΜΜ +03
Orthetrum coerulescens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Simon Tonge
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Orthetrum coerulescens, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 12:38 ΜΜ +03
Orthetrum coerulescens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Simon Tonge
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Orthetrum coerulescens, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 02:11 ΜΜ UTC
Notodonta dromedarius - Photo (c) sj_naturalist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Notodonta dromedarius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 12:49 ΜΜ UTC
Xysticus audax - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Xysticus audax, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 09:19 ΠΜ UTC
Onychogomphus forcipatus - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Onychogomphus forcipatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2012 09:22 ΜΜ SAST
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2012 04:21 ΠΜ SAST
Xylaria hypoxylon - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Xylaria hypoxylon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2012 09:22 ΜΜ SAST
Xylaria polymorpha - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Xylaria polymorpha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομάγουλη Χήνα (Branta leucopsis)

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 12:02 ΜΜ UTC
Ασπρομάγουλη Χήνα - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Ασπρομάγουλη Χήνα (Branta leucopsis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 09:54 ΠΜ UTC
Calopteryx splendens - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Gooden
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Calopteryx splendens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 08:53 ΠΜ UTC
Libellula depressa - Photo (c) Thomas Bresson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Libellula depressa, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 10:40 ΠΜ UTC
Κόκκινη Λιβελούλα - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 10:58 ΠΜ UTC
Sympetrum danae - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Sympetrum danae, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 12:05 ΜΜ UTC
Sympetrum danae - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Sympetrum danae, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 04:24 ΜΜ EEST
Coenagrion puella - Photo (c) Roger Sanderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Coenagrion puella, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 09:01 ΜΜ +03
Coenagrion pulchellum - Photo (c) Claes-Göran Claesson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Claes-Göran Claesson
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Coenagrion pulchellum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 01:24 ΜΜ +03
Sympetrum sanguineum - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Sympetrum sanguineum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 09:01 ΜΜ +03
Coenagrion puella - Photo (c) Roger Sanderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Coenagrion puella, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 12:18 ΜΜ +03
Coenagrion puella - Photo (c) Roger Sanderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Coenagrion puella, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2012 04:51 ΠΜ EEST
Cordulia aenea - Photo (c) mcamcamca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Cordulia aenea, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 12:04 ΜΜ +03
Aeshna mixta - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Aeshna mixta, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2016 03:40 ΜΜ EEST
Lestes dryas - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Lestes dryas, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 24