Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 02:00 ΜΜ EEST

Τόπος

Kaunissaari (Google, OSM)
Bombus distinguendus - Photo (c) Pluvialis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pluvialis
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Bombus distinguendus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aistinak

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 03:50 ΜΜ EEST
Aeshna serrata - Photo (c) Ove Bergersen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Aeshna serrata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbebiber

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 09:30 ΠΜ EEST
Aeshna mixta - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Aeshna mixta, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 02:23 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)
Κόκκινη Λιβελούλα - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 02:05 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)
Sympetrum meridionale - Photo (c) Ernesto Cavallini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ernesto Cavallini
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Sympetrum meridionale, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 03:11 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)
Sympetrum meridionale - Photo (c) Ernesto Cavallini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ernesto Cavallini
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Sympetrum meridionale, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 09:50 ΠΜ EEST
Lestes barbarus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Lestes barbarus, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 08:35 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Lestes barbarus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Lestes barbarus, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbebiber

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:51 ΜΜ EEST
Lestes barbarus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Lestes barbarus, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriuskaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:30 ΜΜ EEST
Lestes barbarus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Lestes barbarus, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagli

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:26 ΠΜ CEST
Lichenomphalia ericetorum - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Lichenomphalia ericetorum, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milleroks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:20 ΜΜ +03
Lichenomphalia ericetorum - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Lichenomphalia ericetorum, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagli

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:26 ΠΜ CEST
Lichenomphalia umbellifera - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Lichenomphalia umbellifera [inactive], Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milleroks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:20 ΜΜ +03
Lichenomphalia umbellifera - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Lichenomphalia umbellifera [inactive], Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 10:12 ΠΜ UTC
Aeshna juncea - Photo (c) Pål A. Olsvik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pål A. Olsvik
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Aeshna juncea, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 09:11 ΠΜ UTC
Sympetrum striolatum - Photo (c) Frank Sengpiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Frank Sengpiel
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Sympetrum striolatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 12:49 ΜΜ +03
Orthetrum coerulescens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Simon Tonge
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Orthetrum coerulescens, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 12:38 ΜΜ +03
Orthetrum coerulescens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Simon Tonge
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Orthetrum coerulescens, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 02:11 ΜΜ UTC
Notodonta dromedarius - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Notodonta dromedarius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 12:49 ΜΜ UTC
Xysticus audax - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Xysticus audax, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 09:19 ΠΜ UTC
Onychogomphus forcipatus - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenka Mihoric
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Onychogomphus forcipatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2012 09:22 ΜΜ SAST
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2012 04:21 ΠΜ SAST
Xylaria hypoxylon - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Xylaria hypoxylon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2012 09:22 ΜΜ SAST
Xylaria polymorpha - Photo (c) Maria Romanova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maria Romanova
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Xylaria polymorpha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομάγουλη Χήνα (Branta leucopsis)

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 12:02 ΜΜ UTC
Ασπρομάγουλη Χήνα - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Ασπρομάγουλη Χήνα (Branta leucopsis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 09:54 ΠΜ UTC
Calopteryx splendens - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Gooden
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Calopteryx splendens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 08:53 ΠΜ UTC
Libellula depressa - Photo (c) Thomas Bresson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Libellula depressa, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 10:40 ΠΜ UTC
Κόκκινη Λιβελούλα - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 10:58 ΠΜ UTC
Sympetrum danae - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Sympetrum danae, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 12:05 ΜΜ UTC
Sympetrum danae - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη ruginukas: Sympetrum danae, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 38