Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 09:30 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 11:48 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 12:49 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 09:19 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομάγουλη Χήνα (Branta leucopsis)

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 12:02 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 09:54 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 07:44 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 08:53 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 10:40 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 10:58 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 10:56 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Akiuotasis sfinksas (Smerinthus ocellatus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 03:09 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 02:20 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 08:45 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 10:56 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 10:56 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramune_vakare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 02:06 ΜΜ UTC