Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dali4

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:09 ΜΜ -05
Sessea vestita - Photo (c) Paulina Elizabeth Chipantashi Lasso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paulina Elizabeth Chipantashi Lasso
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Sessea vestita, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

dali4

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 12:53 ΜΜ -05
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliapatino

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)
Stenocercus varius - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Stenocercus varius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 04:55 ΜΜ -05

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)
Polystachya concreta - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Polystachya concreta, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 04:57 ΜΜ -05

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)
Dichaea - Photo (c) Luis Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Dichaea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασματώδη (Τάξη Phasmida)

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 07:51 ΠΜ -05
Φασματώδη - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro74

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 10:31 ΠΜ -05
Miltoniopsis - Photo (c) luiyi cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by luiyi cruz
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Miltoniopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro74

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 10:27 ΠΜ -05
Oncidium poikilostalix - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Oncidium poikilostalix, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dali4

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:59 ΜΜ -05
Cyclanthaceae - Photo (c) Riley Fortier, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Riley Fortier
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Οικογένεια Cyclanthaceae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dali4

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:57 ΜΜ -05
Lonicera - Photo (c) Josué Amoroso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josué Amoroso
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dali4

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:57 ΜΜ -05
Oreopanax - Photo (c) Mauricio Alvarez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mauricio Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Oreopanax, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dali4

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:56 ΜΜ -05
Gunnera - Photo (c) Angel Mario Hualpa Erazo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angel Mario Hualpa Erazo
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Gunnera, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dali4

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:09 ΜΜ -05
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δουράντα (Γένος Duranta)

Παρατηρητής

dali4

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:09 ΜΜ -05
Δουράντα - Photo (c) Horacio Prado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Horacio Prado
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Δουράντα (Γένος Duranta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:10 ΜΜ -05
Κολίμπρι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 07:50 ΠΜ -05
Turdus maculirostris - Photo (c) Luis Benalcazar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Benalcazar
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Turdus maculirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:52 ΠΜ -05
Dichaea - Photo (c) Luis Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Dichaea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 10:08 ΜΜ -05
Moncina - Photo (c) Vitaly Charny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vitaly Charny
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Υποφυλή Moncina, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaescobar

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 09:57 ΠΜ -05

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)
Moncina - Photo (c) Vitaly Charny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vitaly Charny
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Υποφυλή Moncina, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

liz226

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 05:25 ΜΜ -05

Περιγραφή

Cidras

Sicyos edulis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Sicyos edulis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samantha1750

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:41 ΜΜ -05
Govenia - Photo (c) Valeria Cuellar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valeria Cuellar
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Govenia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rtshaw80

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2008 10:02 ΠΜ -05

Τόπος

Guango Lodge (Google, OSM)

Περιγραφή

Guango Lodge. Ecuador. November 20, 2008.

Heliangelus exortis - Photo (c) Carol Foil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Heliangelus exortis, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanharness

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 05:51 ΜΜ -05

Τόπος

Quijos (Google, OSM)
Grallaria - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Poveda
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Grallaria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauricio_leon00329910

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 08:46 ΠΜ -05
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

debaraj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 12:40 ΜΜ -05
Halenia - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Halenia, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linethgonzalez

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 12:51 ΜΜ -05

Τόπος

Mera, EC-PA, EC (Google, OSM)
Maxillaria - Photo (c) Benoît Segerer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benoît Segerer
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Maxillaria, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankdietze

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 12:46 ΜΜ -05
Malaxis - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Malaxis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Περιγραφή

Sighting and photos (c) jamvanman.

Φαλακροκορακίδες - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dali4

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 12:54 ΜΜ -05
Cupiennius - Photo (c) anthony_cout, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by anthony_cout
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Cupiennius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dali4

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 10:26 ΠΜ -05
Cupiennius coccineus - Photo (c) Luis G Restrepo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis G Restrepo
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Cupiennius coccineus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18575