Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Esmeraldas, EC (Google, OSM)
Rhaebo blombergi - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Rhaebo blombergi, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockpaperstar11

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2015 02:56 PM -05
Ithomiini - Photo (c) Debs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Φυλή Ithomiini, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

parrasit0

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:30 PM -05
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parrasit0

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:32 PM -05
Araneus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Araneus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

parrasit0

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:33 PM -05
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

parrasit0

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:34 PM -05
Κικαδελίδες - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parrasit0

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:35 PM -05
Thomisoidea - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Υπεροικογένεια Thomisoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

parrasit0

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:36 PM -05
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispanama

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:42 AM -05
Telipogon - Photo (c) Luis Yupa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Yupa
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Telipogon, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sasha251

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Pitcairnia - Photo (c) Ben P, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ben P
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Pitcairnia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 07:18 PM UTC

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Myoxanthus - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Myoxanthus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 04:09 PM -05

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Epidendrum - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Epidendrum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια (Υποτάξη Serpentes)

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Φίδια - Photo (c) Parinya Herp Pawangkhanant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Parinya Herp Pawangkhanant
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 03:26 PM -05

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:41 PM -05

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Pleurothallidinae - Photo (c) Juan David Valencia Velasco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan David Valencia Velasco
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Υποφυλή Pleurothallidinae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ορχιδέα - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:50 AM -05

Τόπος

Cuenca, EC-AZ, EC (Google, OSM)
Limacodinae - Photo (c) Diane P. Brooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Diane P. Brooks
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Υποοικογένεια Limacodinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 11:24 AM -05

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Epidendrum - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Epidendrum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 12:41 PM -05

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Epidendrum - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Epidendrum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 03:03 PM -05

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Lepanthes - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Lepanthes, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 09:51 AM -05

Τόπος

Cosanga, Ecuador (Google, OSM)
Cyrtochilum - Photo (c) Jean-Francois Brousseau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Cyrtochilum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 09:56 AM -05

Τόπος

Cosanga, Ecuador (Google, OSM)
Epidendrum - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Epidendrum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 09:58 AM -05

Τόπος

Cosanga, Ecuador (Google, OSM)
Epidendrum - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Epidendrum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 12:12 PM -05
Epidendrum - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Epidendrum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 12:50 PM -05
Lepanthes - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Lepanthes, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 01:17 PM -05
Ορχιδέα - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 02:07 PM -05

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Lepanthes - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Γένος Lepanthes, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 02:27 PM -05

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Gesnerieae - Photo (c) Héctor-Gómez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Héctor-Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Φυλή Gesnerieae, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 02:15 PM -05

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Pleurothallidinae - Photo (c) Juan David Valencia Velasco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan David Valencia Velasco
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Υποφυλή Pleurothallidinae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 04:00 PM -05
Pleurothallidinae - Photo (c) Juan David Valencia Velasco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan David Valencia Velasco
Η ταυτότητα του χρήστη rudygelis: Υποφυλή Pleurothallidinae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 17585