Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierarias29

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 01:41 ΜΜ -05

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Quito, EC-PI, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexboasphoto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2018 09:25 ΜΜ -05

Τόπος

Mera, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea893

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan729

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 09:03 ΠΜ -05

Περιγραφή

Orquidas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

main stem 2.5m; terrestrial; ridge forest; foliose bracts are appressed/flattened

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018