Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_sweetapple

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 11:22 ΠΜ NZDT
Pachycladon enysii - Photo (c) Peter Sweetapple, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Sweetapple
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Pachycladon enysii, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 01:38 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on shaded bluffs on steep alpine ridge. I don't know this genus well, but thought this looked like the best bet.

Pachycladon fastigiatum - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Pachycladon fastigiatum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Περιγραφή

Together with Gentianella astonii.

Pachycladon fasciarium - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Pachycladon fasciarium, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)

Παρατηρητής

jaznmorris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 08:08 ΜΜ +13

Περιγραφή

Am fairly sure is Convolvulus fractosaxosa but this doesn’t seem to be an option here. On rocky steep slope under kowhai in very dry shrubland / tussock land at Deep Creek

Convolvulus waitaha - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Convolvulus waitaha, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κινεζική Φτελιά (Ulmus parvifolia)

Παρατηρητής

billroundhill

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 10:18 ΠΜ NZST

Τόπος

Blenheim (Google, OSM)
Κινεζική Φτελιά - Photo (c) kateboersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kateboersma
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Κινεζική Φτελιά (Ulmus parvifolia)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlerew

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 03:43 ΜΜ NZST
Tecomaria capensis - Photo (c) Alejandro  Bayer Tamayo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Tecomaria capensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin526

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Zapornia pusilla affinis - Photo (c) Oscar Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Thomas
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Zapornia pusilla ssp. affinis, Ένα μέλος του Νανοπουλάδα (Zapornia pusilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin526

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023

Τόπος

Lake Elterwater (Google, OSM)
Poliocephalus poliocephalus - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Poliocephalus poliocephalus, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 02:07 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing on rock bank

Senecio quadridentatus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Senecio quadridentatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonounderwood818

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Suspect Madeira vine?

Anredera cordifolia - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Anredera cordifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire_grace83

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 03:43 ΜΜ NZST
Erythranthe guttata - Photo (c) Mark Crompton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Crompton
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Erythranthe guttata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire_grace83

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 02:30 ΜΜ NZST
Euphrasia cuneata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Euphrasia cuneata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire_grace83

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:14 ΠΜ NZST
Nothofagus solandri - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Nothofagus solandri, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire_grace83

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 03:43 ΜΜ NZST
Nasturtium - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Γένος Nasturtium, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitorabdala

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Ruapehu, NZ-MW, NZ (Google, OSM)
Chionochloa rubra rubra - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Chionochloa rubra ssp. rubra, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulmaurice

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2015 08:43 ΠΜ NZDT
Celmisia bonplandii - Photo (c) Rowan Hindmarsh-Walls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rowan Hindmarsh-Walls
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Celmisia bonplandii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 02:49 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

The species I'm referring to: narrow, rounded, mottled brown leaves with blunt ends and a needle tip.

Abrotanella pusilla - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Abrotanella pusilla, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 12:41 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing in a small dark hollow in mature rimu forest. Only 1 plant seen.

Abrodictyum strictum - Photo (c) Alex Fergus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Fergus
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Abrodictyum strictum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 01:37 ΜΜ NZST
Abrodictyum strictum - Photo (c) Alex Fergus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Fergus
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Abrodictyum strictum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hllrnnr

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 11:37 ΠΜ NZST
Euphrasia cuneata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Euphrasia cuneata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hllrnnr

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 11:33 ΠΜ NZST
Euphrasia cuneata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Euphrasia cuneata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barachiel

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 12:37 ΜΜ NZST
Euphrasia cuneata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Euphrasia cuneata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunita

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:53 ΠΜ NZST
Euphrasia cuneata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Euphrasia cuneata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berardom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 12:35 ΜΜ NZDT
Euphrasia - Photo (c) Keith W. Larson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith W. Larson
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Γένος Euphrasia, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 12:21 ΜΜ NZST
Euphrasia cuneata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Euphrasia cuneata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fuligogirl

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 08:55 ΠΜ NZST
Euphrasia zelandica - Photo (c) Shirley Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Euphrasia zelandica, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedspinks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 10:49 ΠΜ NZDT

Τόπος

Hurunui, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Euphrasia - Photo (c) Keith W. Larson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith W. Larson
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Γένος Euphrasia, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haydenj

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 11:32 ΠΜ NZST
Euphrasia cuneata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Euphrasia cuneata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haydenj

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 01:05 ΜΜ NZST
Euphrasia cuneata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Euphrasia cuneata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berardom

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 02:49 ΜΜ NZST
Euphrasia cuneata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη rowan_hindmarsh_walls: Euphrasia cuneata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 24547