Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

rubymac

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:46 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Locally common in subalpine scrub.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowan_hindmarsh_walls

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Much larger than P. triandra. On mudstone banks above coast. Common.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επιλόβιο (Γένος Epilobium)

Παρατηρητής

stephen54

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 11:33 ΠΜ BST

Τόπος

Derbyshire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanmc42

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 02:47 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Trackside on Waterfall Track at Peters Pass, St James Cycleway.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachbaxter

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Περιγραφή

Or beauverdii....

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 06:54 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on rock in low alpine valley.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hisemra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjggines

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 09:36 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

In dune slack, with E. cinereum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielle522

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Northland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Dense growth in scrub land in Waipoua forest. Couldn't tell which plants were the host but it was growing with dracophyllum, manuka and mingimingi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveattwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2014

Περιγραφή

Quite a striking gentian with leaves very compact mat held close to the ground, flowering stems about 10cm - 15cm high, bouldery landscape with lots of alpine herbs. Dry at the time but clearly also a place with a lot of wet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 09:08 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Common on damp track margins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2019 01:54 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 06:37 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On the edge of alpine herb/tussock field. Not far above treeline.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2020 03:31 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Common alpine herb forming large patches, often on edges of scree slopes.