Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 03:28 ΜΜ AEST
Mesolita lineolata - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Mesolita lineolata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lema pura

Παρατηρητής

nathanael_green

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:49 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found flying around on weed vegetation

Lema pura - Photo (c) Rose Robin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rose Robin
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Lema pura, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Altitude 1100m

Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 05:25 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Trigonoptera gracilis RPRR

Trigonoptera gracilis - Photo (c) Rose Robin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rose Robin
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Trigonoptera gracilis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 10:13 ΠΜ AEDT
Thyreus lugubris - Photo (c) Mike Gordon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Thyreus lugubris, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 10:07 ΠΜ AEST

Περιγραφή

A nice little male

Αργιόπη - Photo (c) James W. Beck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James W. Beck
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pardalotebellion

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:48 ΠΜ AEDT
Plebs - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Γένος Plebs, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:57 ΜΜ AEDT
Geranium solanderi - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Geranium solanderi, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 10:21 ΠΜ AEST
Rhytiphora nigrovirens - Photo (c) Gunter Maywald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gunter Maywald
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Rhytiphora nigrovirens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 10:19 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Visiting an insect hotel

Paralastor - Photo (c) cinclosoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cinclosoma
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Γένος Paralastor, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 10:19 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Visiting an insect hotel

Eumeninae - Photo (c) 唐展鴻, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 唐展鴻
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Υποοικογένεια Eumeninae, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Altitude 1100m

Acraea andromacha - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Richard Fuller
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Acraea andromacha, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2013 12:35 ΜΜ AEST
Lopholaimus antarcticus - Photo (c) andrew_mc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Lopholaimus antarcticus, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022
Wahlenbergia - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Γένος Wahlenbergia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 08:54 ΠΜ AEDT
Stenus - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Γένος Stenus, Ένα μέλος του Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 08:54 ΠΜ AEDT
Stenus pustulifer - Photo (c) Nick Porch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Porch
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Stenus pustulifer, Ένα μέλος του Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 12:44 ΜΜ AEST
Dicranosterna circe - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Dicranosterna circe, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 09:08 ΠΜ AEDT
Amblypsilopus zonatus - Photo (c) Jeannie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeannie
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Amblypsilopus zonatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 11:23 ΠΜ AEDT
Tiliqua scincoides scincoides - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Tiliqua scincoides ssp. scincoides, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 07:29 ΠΜ AEST
Eopsaltria australis - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Eopsaltria australis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 07:38 ΠΜ AEST
Morelia spilota - Photo (c) Faunaverse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Faunaverse
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Morelia spilota, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 07:18 ΠΜ AEST
Sparassidae - Photo (c) Chen Gim Choon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chen Gim Choon
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Οικογένεια Sparassidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 04:38 ΜΜ AEST
Oceaniopteris cartilaginea - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Oceaniopteris cartilaginea, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 10:46 ΠΜ AEST
Ptilinopus regina - Photo (c) James Boettcher FNQ Nature Tours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Boettcher FNQ Nature Tours
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Ptilinopus regina, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024
Tenodera australasiae - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Tenodera australasiae, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 11:07 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Gnathothlibus eras - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Gnathothlibus eras, Ένα μέλος του Μακρογλώσσινα (Υποφυλή Macroglossina)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 05:58 ΜΜ AEDT
Desudaba maculata - Photo (c) Lyn Craggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lyn Craggs
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Desudaba maculata, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024
Boronia - Photo (c) David Midgley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Γένος Boronia, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 06:02 ΜΜ AEDT
Arkys alatus - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Arkys alatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2018 04:10 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Black!

Calyptorhynchus banksii - Photo (c) Michael Schmid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη roserobin: Calyptorhynchus banksii, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 745