Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 08:28 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

suspect a Siphanta sp. Emerging from final nymphal stage into adulthood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisondavis1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 11:35 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Tomtit on the trail by the creek (second birding group)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 05:17 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 10:13 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Ugh once again I'm just not sure, it could be A. aetherea or A. picta

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 10:07 ΠΜ AEST

Περιγραφή

A nice little male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:57 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:52 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Altitude 1100m

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κενταύριο (Γένος Centaurium)

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Altitude 1345m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 05:34 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

the same species as many that have ID as this. I don't know about this genus to know how many look alike, but am guessing this is it. Several making nests in the same area (about ten holes in 5sq m)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jairand18

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 08:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2013 12:35 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 11:01 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 08:51 ΠΜ AEDT

Τόπος

Sassafras, NSW, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 12:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 09:12 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Cupha prosope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 12:31 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 08:22 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Such a cutie!! Alas I do not see this species very much

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 01:55 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Spiked chelicerae visible in photo 2.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 04:10 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:20 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Very high up in the tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 05:32 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 07:29 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 07:38 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 05:12 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 12:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 10:46 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bootown-beginners

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Caladenia major.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 11:07 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 05:58 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkurek__

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 11:08 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urliup-wildlife-sanctuary

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 09:21 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 06:02 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2015 07:28 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2018 04:10 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Black!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 07:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2017 01:28 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Same individual as below. Sighted by Tamara Leitch, photographed by me:

https://inaturalist.ala.org.au/observations/25665204

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 05:13 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:40 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:10 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:28 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)

Παρατηρητής

greyone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 05:35 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 10:02 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 05:39 ΜΜ AEST

Περιγραφή

1 of 2 found on the lawn, near holes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 04:37 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 04:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronm1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 07:00 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 01:36 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

Pandercetes gracilis

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 09:11 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 12:47 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Approx. 4mm in length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Trachycosmidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

My camera has a purple dot or blob issue and shows up in some situations as can be seen in the photos. Others with the same camera have had the same issue

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

sergey_bochenkov

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 07:03 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

Video footage at:
https://fb.watch/mBDrgwGFD7/?mibextid=Ux40to

Two individuals feeding on Forest Sheoaks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 03:53 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

Observation recorded at an elevation of 1,355 metres

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

Aprox 3-5mm in size

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασκωλόμυς (Vombatus ursinus)

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 02:24 ΜΜ AEST

Περιγραφή

across the river

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 01:18 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 02:12 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 01:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 01:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 01:51 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 01:08 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 10:53 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

blackangus

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 11:07 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanbeaver

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 02:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 06:22 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleighjm

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureen_gubbels

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabienpiednoir

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 05:31 ΜΜ CEST