Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:38 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:37 PM AEST

Περιγραφή

Pie-dish beetle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2013 01:37 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2013 02:54 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

sergey_bochenkov

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:15 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redpandacat

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 07:48 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redpandacat

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:51 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redpandacat

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:15 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2013 02:10 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2013 02:08 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2013 03:11 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2013 02:59 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

annalanigan

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 09:33 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυρολαίμης (Petroica boodang)

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2013 12:05 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redpandacat

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:32 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2017 11:26 AM AEST

Περιγραφή

Cross spider
Identified as Argiope aetherea on Bowerbird by Matthew Connors

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 07:32 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 08:56 PM AEST

Περιγραφή

Around 5mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2011

Περιγραφή

Adult & nymph
This obs is for the Adult
Here's the obs for the Nymph:
https://inaturalist.ala.org.au/observations/117223295

I'll be loading more photo's on our web site soon:
www.ellura.info/Blattodea-Coleoptera-Hemiptera.html#Pseudapines-geminata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2013 01:13 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2013 01:03 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έχιδνα (Tachyglossus aculeatus)

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2012 01:04 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 09:45 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 06:10 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:21 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranaustralia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2019 09:42 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranaustralia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 10:53 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 11:11 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 11:57 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 11:45 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 04:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 02:56 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 03:21 PM AEST

Περιγραφή

Onchestus gorgus ELR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 03:48 PM AEST

Περιγραφή

Arkys bulburinensis TNP MacD

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:20 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 03:07 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

Approx 17mm.
Found by torchlight.
One single strand of web.
Very shy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 02:10 PM AEST

Περιγραφή

Lauxaniidae
The fly was holding its front legs out in front of itself and waving them around like antennae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redpandacat

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 12:26 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 02:50 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 12:44 PM AEDT

Περιγραφή

Chalcopteroides

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 12:50 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 09:55 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjc

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:21 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:30 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:32 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 10:44 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 01:07 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 02:05 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 03:18 PM AEST

Περιγραφή

Moore Park NR, Old Grevillia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 01:35 PM AEST

Περιγραφή

rascally rabbit listed separately

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 01:38 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annalanigan

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 05:14 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annalanigan

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 04:22 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 02:18 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkurek__

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 09:49 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkurek__

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 09:49 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkurek__

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 09:55 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabienpiednoir

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iskander72

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:58 PM AEST

Περιγραφή

Monophlebidae / Coccoidea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2011 07:48 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2011 01:26 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2011 01:14 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzieandjim

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 03:39 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzieandjim

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 03:39 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 12:00 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022

Περιγραφή

I thought it might be a different colour form of Vandiemenella viatica.
But, the antennae has a lot more segments.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 02:53 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2015 10:04 PM AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 06:43 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 07:00 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 06:50 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2009 07:34 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 01:15 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 11:53 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 04:43 PM AEST

Περιγραφή

Stenoporopterus canaliculatus 7mm : TNP MacDonald TM QLD AU

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

On a Frangipani tree.
8mm long hard case.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 02:12 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 01:25 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzieandjim

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 12:09 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzieandjim

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 12:06 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 09:22 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 06:23 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 05:29 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 01:44 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 06:34 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 05:17 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 09:38 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 09:38 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 11:08 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 05:04 PM AEST

Περιγραφή

Very small, I guess probably a baby Paratettix amplus as I have seen them in this spot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkurek__

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 12:04 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 08:44 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 03:46 PM AEDT