Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyldvision

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:47 PM CDT
Callitriche - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Γένος Callitriche, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

dmg114

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 03:12 PM CDT
Chara - Photo (c) Rob Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Γένος Chara, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

bflatty

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:58 AM EDT
Callitriche - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Γένος Callitriche, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florbela2

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:43 PM WEST

Τόπος

3060-857, Portugal (Google, OSM)
Potamogeton perfoliatus - Photo (c) Екатерина Войнова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Екатерина Войнова
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Potamogeton perfoliatus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornandcrawlers

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:41 AM CDT

Περιγραφή

Found this in lake McBride, some kind of aquatic plant/weed

Potamogeton crispus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Potamogeton crispus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smallholeeeeee

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Ruppia maritima - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Ruppia maritima, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florbela2

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:42 PM WEST

Τόπος

3060-857, Portugal (Google, OSM)
Potamogeton crispus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Potamogeton crispus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobvirag

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 03:17 PM CDT
Potamogeton crispus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Potamogeton crispus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_358

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 04:07 PM MSK

Περιγραφή

Цветущее растение

Anthoxanthum nitens - Photo (c) sokolkov2002, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sokolkov2002
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Anthoxanthum nitens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

satsu-chan

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 02:27 AM UTC
Ρανούγκουλος - Photo (c) Dmitry Kulakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dmitry Kulakov
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce147

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 09:11 AM EDT
Euastrum didelta - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolina Fucikova
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Euastrum didelta, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

bryce147

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 09:02 AM EDT
Euastrum didelta - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolina Fucikova
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Euastrum didelta, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce147

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 08:50 AM EDT
Euastrum didelta - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolina Fucikova
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Euastrum didelta, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artouesnard

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:32 AM ADT
Staurodesmus - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolina Fucikova
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Γένος Staurodesmus, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce147

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 09:07 AM EDT
Cosmarium - Photo (c) william_dembowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by william_dembowski
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Γένος Cosmarium, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:23 AM PDT

Περιγραφή

Rounded, shelf fungi like growths on a live mussel

Ροδοφύκη - Photo (c) Heather Fulton-Bennett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Heather Fulton-Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

ashley1913

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022

Τόπος

Celina, TX, USA (Google, OSM)
Δίπτερα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

ashley1913

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022

Τόπος

Celina, TX, USA (Google, OSM)
Oocystis - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Γένος Oocystis, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley1913

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022

Τόπος

Celina, TX, USA (Google, OSM)
Spirogyra - Photo (c) Antonio Guillén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Γένος Spirogyra, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce147

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 09:11 AM EDT
Micrasterias truncata - Photo (c) william_dembowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by william_dembowski
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Micrasterias truncata, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 04:46 PM EST
Nostoc commune - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by jade fortnash
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Nostoc commune, Ένα μέλος του Κυανοβακτήρια (Συνομοταξία Cyanobacteria)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masonschaefer

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 03:16 PM CDT
Nostoc commune - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by jade fortnash
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Nostoc commune, Ένα μέλος του Κυανοβακτήρια (Συνομοταξία Cyanobacteria)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomashossie

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

On Pelee Island, ON

Potamogeton crispus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Potamogeton crispus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 08:35 PM CEST

Περιγραφή

Feuilles verticillées par 3-4, très flasques et divisions très fines. Épi grêle.

Myriophyllum alterniflorum - Photo (c) rosshall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Myriophyllum alterniflorum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxim_ismaylov

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 10:53 AM MSK
Ficaria verna - Photo (c) syvwlch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by syvwlch
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxim_ismaylov

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 10:12 AM MSK
Rabelera holostea - Photo (c) Brigantia González, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brigantia González
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Rabelera holostea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro8410

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:39 PM EDT
Ophrydium - Photo (c) Susan Sawyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Sawyer
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Γένος Ophrydium, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreghibli

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Coimbra, PT (Google, OSM)

Περιγραφή

On a pond made by researchers in the university. Held captive. Native genetics.

Potamogeton perfoliatus - Photo (c) Екатерина Войнова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Екатерина Войнова
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Potamogeton perfoliatus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lswift

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:30 AM CDT
Myriophyllum aquaticum - Photo (c) 曾云保, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 曾云保
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Myriophyllum aquaticum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lswift

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 09:52 AM CDT
Myriophyllum aquaticum - Photo (c) 曾云保, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 曾云保
Η ταυτότητα του χρήστη roman_romanov: Myriophyllum aquaticum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 41571