Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktor_parkhomenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2007 03:07 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_scherbakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 02:57 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:24 PM CEST

Τόπος

Sirač, HR-BB, HR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist71291

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 02:53 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sky245

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 06:35 PM EDT
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

dmg114

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 03:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley1913

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:44 AM CDT

Τόπος

Celina, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

under 40x microscope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

team_bingebirder

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandroserpenti

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 12:09 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiasteel

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:38 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 09:24 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nheather

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 09:14 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

number8dave

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 11:55 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdanheras

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018

Τόπος

Río Escanela (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

jonathanaguirre

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 11:32 AM -05

Τόπος

Turi, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zayn_alnajm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2016 03:42 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathangoff

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:15 PM HDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koniakin_serhii

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 05:44 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shvil67

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 11:53 AM IDT

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crseaquist

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 08:43 PM CDT

Περιγραφή

Sampled on 2022/04/26 with turkey baster in mud of urban playa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_schmid

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 12:02 PM CDT

Περιγραφή

roadside ditch in farm complex. roughly 3 individuals in same ditch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishpond2022

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 05:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 05:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zookanthos

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iacomaner

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:06 PM PDT

Περιγραφή

Submerged macrophyte seen rooted in the pot and growing under the Nymphæa sps. Or could it be some alga like nitella or chara?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananuno

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 01:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

mednunn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2018 09:25 PM MDT

Τόπος

Montana, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axioi

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:38 PM CDT

Τόπος

Mequon, WI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axioi

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:27 PM CDT

Τόπος

Mequon, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

possibly acuminatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trientalid

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022

Περιγραφή

In thick gelatinous Spirotaenia endospira /colony on wet boulder with mosses and lichens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trientalid

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 03:22 PM PDT

Περιγραφή

In thick gelatinous Spirotaenia endospira / colony on wet boulder with mosses and lichens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trientalid

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 07:31 PM PDT

Περιγραφή

On large wet boulder foming gelatinous colony with mosses and lichens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trientalid

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022

Περιγραφή

In thick gelatinous Spirotaenia endospira colony on wet boulder with mosses and lichens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidchas

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 07:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 12:21 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

glandarius

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 05:55 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:57 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 10:30 AM MSK

Περιγραφή

Research project 19-34-70018 funded by RFBR and Moscow city Government

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 11:29 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingmush

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:28 PM EDT

Περιγραφή

OWP CELL 17 WEEK 2 ||

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobcatbrad

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2011 01:07 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 03:22 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liubov_ilminska

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 06:08 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyefremov

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2012 06:22 PM +13

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_kreitmeier

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 01:30 PM CEST

Περιγραφή

HSWT Vegetationskunde Exkursion 5 - Moosach & Kiesweiher | Gewässervegetation der Moosach für Fließgewässer und Kiesweiher für oligotrophe-mesotrophe Stillgewässer
Standort 1: Moosach am Kuhstall
Standort 2: Vöttinger Weiher keine Fotos
Standort 3: Weiher ungenutzt
Standort 4: Fischweiher genutzt
Standort 5: Moosach im Moos
Standort 6: Entwässerungsgraben im Moos
Standort 7: Weihenstephaner Kanal
Standort 8: Renaturierte Moosach
Standort 9: Ausgleichsflächen etwa 20 Jahre alt
Standort 10: Pullinger Weiher

Gesamte Exkursionen

Moosach im Moos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tashahesketh

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 12:05 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvolkotrub

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 07:36 AM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achertok

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 05:43 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:33 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelace_s

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 02:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantay

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 08:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Pseudomicrothorax .

Ridges made me think of Coleps.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnatali

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:11 PM PDT

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmorales369

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 08:15 PM -05

Περιγραφή

X40

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank_mariano

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:07 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanesmicroscope

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renaud42

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:06 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skfork

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 11:57 AM PDT

Τόπος

Elkhorn, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

birdingislife

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:03 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skfork

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 12:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

lilijasultangareeva

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 05:22 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim82

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Vaud, CH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skfork

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:04 PM PDT

Τόπος

Elkhorn, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcneicej

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 10:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pumla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 01:31 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martsun_oleg

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 02:00 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

hosino_nagisa

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 03:45 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 02:04 PM PDT

Περιγραφή

Pitt Polder Ecological Reserve, Pitt Meadows, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yen_outside

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 03:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:27 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calum_mclennan

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:12 PM BST

Τόπος

Cumbria, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakeinmypocket

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chungler

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:42 PM EDT

Περιγραφή

A thick patch of yellow-green algae outside of the greenhouse.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisshaqshrek

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:50 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpdonald

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:05 AM EDT

Περιγραφή

Branching, spreading aquatic groundcover located on the north section of the pond.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia_tatarenkova

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2004 06:17 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ludmilasarah

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 09:24 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 03:44 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist15800

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7545

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 11:52 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mearah

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 02:01 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

sharleen_j

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 08:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2016 11:46 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

zookanthos

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022

Περιγραφή

From the edge of the water in a shaded shallow marsh.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zookanthos

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aegolius99

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihunta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 06:32 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zookanthos

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giacomo_bruni

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 01:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 09:57 AM PDT
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

trobinson41

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 09:32 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasily_vishnyakov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022

Περιγραφή

Ущелье р. Агура, на краю склона на тропе

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasily_vishnyakov

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022

Περιγραφή

По краю клумбы у пруда с кувшинками, на почве

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:31 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

growing on detached/floating Macrocystis pyrifera