Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valve

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 08:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faas_beni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:40 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolapearl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:14 ΜΜ CST

Τόπος

Concan, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganhanson

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 03:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_2021

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 01:05 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:14 ΜΜ EST

Περιγραφή

Mag. 400x

  • A pond-side water sample taken on 02/24/2024 using a small sample bottled attached to an extension pole Air temp 42F (no ice at the shore).

The 3 images derive from 3 slightly different focal planes (looking for flagella). Initially thought this may be Apiocystis brauniana, which has been observed in the area. However the tubular containment of the cells prompted more looking. Palmodictyon varium seems a perfect fit, given its tube-like sheath surrounding the cells and the undulate sheath margin (bulging round cells), characteristics that correspond well with images at -algaebase.org-, https://www.algaebase.org/search/images/detail/?img_id=19805. (also see http://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Chlorophyceae/colonies/colonies_not_flagellated/PALMODICTYON/Palmodictyon_key.htm)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1043

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 12:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 06:46 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:03 ΜΜ PST

Περιγραφή

On rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhara

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_novgorodsky

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 02:00 ΜΜ EET

Περιγραφή

still water between trees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_novgorodsky

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 06:20 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maks_jarmolinski

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wleurs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 12:32 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wleurs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:15 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduard_garin

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 12:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemeny

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 09:47 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trapa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 02:02 ΜΜ CET

Περιγραφή

Immigrated indepentently into garden pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crseaquist

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 07:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Sample taken from Stock Tank, 2023-07-27.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asterochloris

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:22 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:35 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlankford

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 04:40 ΜΜ EST

Περιγραφή

Fresh water pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 07:23 ΠΜ CST

Περιγραφή

Roadside ditches with huge algal bloom in last few days

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drabyniuk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 01:50 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanakj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moofruit

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 05:36 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 04:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

perhaps

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:03 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

algaholic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:27 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 02:02 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:32 ΜΜ PST

Περιγραφή

On coastal meta volcanic rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahparr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 04:12 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

goosiaczek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 03:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

saltyhiker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 01:30 ΜΜ CST

Περιγραφή

In an ephemeral freshwater stream underlain by limestone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

specter987

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 04:29 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

dbarber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:55 ΠΜ EST

Τόπος

Accident, MD, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In acid mine seep

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbarber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:20 ΠΜ EST

Τόπος

Accident, MD, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In abandoned acid mine drainage treatment pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 09:07 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ortie75

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 04:31 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 12:33 ΜΜ WET

Περιγραφή

collected by @duarte

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:01 ΜΜ EST

Περιγραφή

Walking Gate 9 trail at the northern edge of LPK. It was flooded and I mostly focused on trying to photograph fish but it was extremely challenging as they were very wary. Highlights included a weird interaction with a bowfin I startled and a common snapping turtle skeleton.

Video showing the snapping turtle skeleton:
https://youtube.com/shorts/2VfnweAGo80

Video showing the bowfin's weird behavior:
https://youtu.be/_uxNphKuUiM

Earlier in the day I attended a field trip organized by the Dade Chapter of the Florida Native Plant Society and also stopped by the Coe Visitor Center and Lucky Hammock.

All of my observations from this day:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-02-17&order_by=observed_on&place_id=any&user_id=joemdo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

halfwiseacre

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:30 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 07:43 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 07:43 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:01 ΜΜ CET

Τόπος

Weiz, Österreich (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avelinovieira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 04:11 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

algaholic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:16 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valve

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 04:24 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicbreeze

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 06:07 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgborin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:36 ΜΜ CET

Περιγραφή

Sample taken on 2024-02-17.
Semirigid body, short frontal flagellum, stigma.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 10:11 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_aureglia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 02:09 ΜΜ CEST

Τόπος

Hyères, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduard_garin

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 12:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduard_garin

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 12:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduard_garin

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 12:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:01 ΠΜ CET

Περιγραφή

Site with freshwater trickle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapsan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 03:48 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapsan

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 05:38 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easy_to_distinguish

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 04:00 ΜΜ CST

Περιγραφή

collected the day before
habitat: a natural pool with lots of Typha sp. and some Potamogeton crispu

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

closterium_mysterium

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:32 ΠΜ MSK

Περιγραφή

The sample was taken from the glass of a freshwater aquarium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valve

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 04:20 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongrimes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:06 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Rough feel to the plant, growing in a pool in a tributary that has some indigenous plants and many weeds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_gabriel

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Found in Lake Ontario coastal wetland. First 3 photos are thickened axial nodes, and last 3 photos depict dried specimen branching pattern

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

susan350

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristobal22

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 01:45 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaaceastland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:42 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jl__cc

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:47 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:37 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nschwab

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 12:52 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nschwab

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 01:06 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleemann

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:30 ΠΜ MSK

Περιγραφή

увеличение Х7

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kramm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:35 ΜΜ CET

Περιγραφή

Lenght 35 um, width 5 um

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kramm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:52 ΜΜ CET

Περιγραφή

Lenght 53 um, width 11 um

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisahroni

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:39 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

deerjacksonhu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:27 ΜΜ CST

Τόπος

台灣臺北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidchas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 11:50 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 05:27 ΜΜ CET

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

annettelogan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 01:01 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasirvine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:41 ΠΜ EST

Περιγραφή

Lithophyte in mid intertidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

algaholic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 12:05 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nevermetsnails

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024

Περιγραφή

In pool with Sphagnum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noa21

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 11:24 ΠΜ IST

Τόπος

Nesher, Israel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renato___silva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 12:01 ΜΜ WET

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikefishnz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 11:15 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Observed a few patches at the lake edge, none visible above water line (Lake is very low at the moment) Some sort of Nitella Macro Algae ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 11:57 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easy_to_distinguish

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 03:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rishud

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 04:34 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Unfamiliar with aquatic plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet56798

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 04:47 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλμυρίκι (Γένος Tamarix)

Παρατηρητής

elenakuraeva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 03:19 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chavez_andrade

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 12:58 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 06:26 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 02:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 07:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

unlabeled and somewhat incomplete life cycle diagram for Neckera menziesii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lophopanopeus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mihailovujic

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:41 ΠΜ CEST

Τόπος

Klisura, Serbia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found in stagnant green water in concrete stock trough. Rare in the sample.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luskoun

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 10:29 ΠΜ CET

Τόπος

Olomouc, Česko (Google, OSM)