Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisat09311

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:45 ΜΜ PDT
Dudleya edulis - Photo (c) Bonnie Nickel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Bonnie Nickel
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Dudleya edulis, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisat09311

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:23 ΜΜ PDT
Hooveria parviflora - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Hooveria parviflora, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalon9

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 01:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Caught in a rat trap.

Neotoma - Photo (c) sohzendeh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by sohzendeh
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Γένος Neotoma, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)

Παρατηρητής

elizabethnc

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 02:30 ΜΜ PDT
Ρετσινολαδιά - Photo (c) Juanvi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juanvi
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασφόδελος Ο Κοίλος (Asphodelus fistulosus)

Παρατηρητής

kristen723

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:55 ΜΜ PDT
Ασφόδελος Ο Κοίλος - Photo (c) jbiloba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Ασφόδελος Ο Κοίλος (Asphodelus fistulosus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peacevirgo

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:04 ΜΜ PDT
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

mikewitkowski

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:31 ΜΜ PDT
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikewitkowski

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:56 ΠΜ PDT
Urile penicillatus - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Urile penicillatus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikewitkowski

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:21 ΜΜ PDT
Rynchops niger - Photo (c) Nick Chill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Rynchops niger, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam620

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 04:58 ΜΜ PDT
Baccharis salicifolia - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Baccharis salicifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike8388

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 05:00 ΜΜ PDT
Sisyrinchium bellum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Sisyrinchium bellum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dale12

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 04:53 ΜΜ PDT
Mammillaria dioica - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Mammillaria dioica, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zuzanavolny

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 12:20 ΜΜ PST
Erysimum capitatum - Photo (c) Mike and Mikelle Hebeka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike and Mikelle Hebeka
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Erysimum capitatum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisat09311

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:47 ΜΜ PDT
Agave shawii - Photo (c) plantmanbuckner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Agave shawii, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisat09311

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:11 ΜΜ PDT
Rhus integrifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Rhus integrifolia, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisat09311

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:34 ΜΜ PDT
Marah macrocarpa - Photo (c) Bryan Box, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan Box
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Marah macrocarpa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjackson

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 04:37 ΜΜ PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdbirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 07:53 ΠΜ PDT

Τόπος

San Diego (Google, OSM)
Pinus torreyana - Photo (c) Matthew Salkiewicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Salkiewicz
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Pinus torreyana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdbirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:17 ΠΜ PDT

Τόπος

San Diego (Google, OSM)
Polioptila californica - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Polioptila californica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdstacey

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 08:28 ΠΜ PST
Pinus torreyana - Photo (c) Matthew Salkiewicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Salkiewicz
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Pinus torreyana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie2122

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:01 ΜΜ PST
Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilabethscott

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:34 ΜΜ PDT
Crassula connata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Crassula connata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilabethscott

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:39 ΜΜ PDT
Dendromecon rigida - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Dendromecon rigida, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilabethscott

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:30 ΜΜ PDT
Erysimum capitatum - Photo (c) Mike and Mikelle Hebeka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike and Mikelle Hebeka
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Erysimum capitatum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spifferella

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Burnsius albezens - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Burnsius albezens, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Μουφλόν (Ovis canadensis)

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 05:02 ΜΜ PST

Ετικέτες

Αμερικανικό Μουφλόν - Photo (c) bryan-maltais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bryan-maltais
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Αμερικανικό Μουφλόν (Ovis canadensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenchronister

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 04:00 ΜΜ PST
Agave shawii - Photo (c) plantmanbuckner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Agave shawii, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smbriones

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Eriophyllum confertiflorum - Photo (c) wanderingnome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Eriophyllum confertiflorum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ifreedman

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 01:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

Lighter throat and darker eye patch makes me think CAKI, but location indicates WEKI. Any advice would be appreciated!

Tyrannus vociferans - Photo (c) Pablo Lèautaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Pablo Lèautaud
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Tyrannus vociferans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

Caught a trio in a laurel sumac on this overcast, showery day but not sure about the hummingbird ID.

Pipilo maculatus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Pipilo maculatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 741