Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calliemack

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:53 ΠΜ PDT
Sairocarpus pusillus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Sairocarpus pusillus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfarhang

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 08:32 ΠΜ PDT
Calystegia macrostegia - Photo (c) aarenas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aarenas
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Calystegia macrostegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgoodmacher

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:26 ΠΜ PDT
Scrophularia californica - Photo (c) jalopy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jalopy
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Scrophularia californica, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgoodmacher

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:54 ΠΜ PDT
Zeltnera venusta - Photo (c) Isabelle Kay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Isabelle Kay
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Zeltnera venusta, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilabethscott

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:47 ΜΜ PDT
Aimophila ruficeps - Photo (c) Joshua Bobcat Stacy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Bobcat Stacy
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Aimophila ruficeps, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janice_taylor1

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:09 ΠΜ PDT
Zeltnera venusta - Photo (c) Isabelle Kay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Isabelle Kay
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Zeltnera venusta, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelccole

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 02:03 ΜΜ PDT
Silene laciniata - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Silene laciniata, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelccole

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:54 ΜΜ PDT
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelccole

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:23 ΜΜ PDT
Calochortus splendens - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Calochortus splendens, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelccole

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 12:57 ΜΜ PDT
Zeltnera venusta - Photo (c) Isabelle Kay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Isabelle Kay
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Zeltnera venusta, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnienickel

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

No bees seen on this species during survey

Ετικέτες

Delphinium parryi - Photo (c) spencer_riffle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Delphinium parryi, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnienickel

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:38 ΜΜ PDT
Cressa truxillensis - Photo (c) Don Davis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Cressa truxillensis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proullard

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:08 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Bombus vosnesenskii - Photo (c) Dan Fitzgerald (Fitz), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Fitzgerald (Fitz)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnienickel

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

No bees seen on this species during survey

Ετικέτες

Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnienickel

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

No bees seen on this species during survey

Ετικέτες

Sambucus cerulea - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Zlatunich
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Sambucus cerulea, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zxiut

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 12:06 ΜΜ PDT
Augochlorella pomoniella - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Augochlorella pomoniella, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjgriffith

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 08:06 ΠΜ PDT
Bombus vosnesenskii - Photo (c) Dan Fitzgerald (Fitz), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Fitzgerald (Fitz)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beverlytoth

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 05:22 ΜΜ PDT
Bombus vosnesenskii - Photo (c) Dan Fitzgerald (Fitz), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Fitzgerald (Fitz)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beverlytoth

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 09:26 ΠΜ PDT
Bombus vosnesenskii - Photo (c) Dan Fitzgerald (Fitz), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Fitzgerald (Fitz)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:59 ΠΜ PDT
Adelpha californica - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Adelpha californica, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proullard

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 11:16 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Dendromecon rigida - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Dendromecon rigida, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proullard

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 11:17 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Zeltnera venusta - Photo (c) Isabelle Kay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Isabelle Kay
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Zeltnera venusta, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birder57

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 04:32 ΜΜ PDT
Scrophularia californica - Photo (c) jalopy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jalopy
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Scrophularia californica, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 02:14 ΜΜ PDT
Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucesmith

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 06:11 ΜΜ PDT
Silene laciniata - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Silene laciniata, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmlawson

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 12:52 ΜΜ PDT
Zeltnera venusta - Photo (c) Isabelle Kay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Isabelle Kay
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Zeltnera venusta, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navtombros

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 05:34 ΜΜ PDT
Heliotropium curassavicum - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Heliotropium curassavicum, Ένα μέλος του Ηλιοτρόπιο (Γένος Heliotropium)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dasco

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 06:26 ΜΜ PDT
Calochortus splendens - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Calochortus splendens, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dasco

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 06:28 ΜΜ PDT
Zeltnera venusta - Photo (c) Isabelle Kay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Isabelle Kay
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Zeltnera venusta, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 10:51 ΠΜ PDT
Euphydryas chalcedona - Photo (c) photojuls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robertajames: Euphydryas chalcedona, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1917