Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnienickel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 11:42 ΠΜ PST

Περιγραφή

Was incredibly lucky: Sat down to watch these poppies for my first 10-minute survey of 2023, not expecting to see any bees at all, when almost immediately this beautiful bee flies in and puts on a spectacular show!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkellehwr

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 11:49 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samosd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 02:56 ΜΜ PST

Τόπος

Santee, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Santee Lakes - Lake 5

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dzivulajr_03

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 11:30 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 02:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fraskar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 02:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen_straus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The gull caught a flatfish. A Great Egret chased the gull, which never let go of the fish. It took the gull about 40 minutes before it could finally swallow the fish. It folded it, breaking down tissue and I assume bone. It stabbed at the fish and spit the fish out many times before finally swallowing it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 11:16 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

oldranger

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Hunter Camera