Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrotpeople

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 12:01 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samosd

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 10:38 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Not sure if this is a yellow faced bumble bee?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_barnes_

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 06:34 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Survey Meta Data-
Start: 11:29AM
Temp: 67-71F
Sky: Sunny
Wind: Light, 2-7mph
End: 1:05PM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdbirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Making kitten's meow call.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 03:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found sleeping

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 01:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fraskar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:33 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:27 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

avidhiker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 08:54 ΠΜ PST

Περιγραφή

Pato joyuyo
林鴛鴦

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpalmer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 05:28 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steinm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 10:39 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salamandermama

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 02:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρκα (Orcinus orca)

Παρατηρητής

streetmorrisart

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 01:31 ΜΜ PST

Περιγραφή

Eastern Tropical Pacific killer whales hunting bottlenose

My photos were taken off the coast of San Diego as this pod traveled roughly between Torrey Pines southward toward Mission Bay while we were observing them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fraskar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 01:33 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martianhiker

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 02:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

henry_scott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 03:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsaiwei

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 11:34 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature4lzw

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 07:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Bees very active in Zucchini blossoms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 10:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 10:12 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Start time: 10:13AM, 78F, overcast.
End time: 11:55PM, 82F, partly cloudy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 03:42 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

fraskar

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 01:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsaiwei

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 12:25 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnienickel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 11:42 ΠΜ PST

Περιγραφή

Was incredibly lucky: Sat down to watch these poppies for my first 10-minute survey of 2023, not expecting to see any bees at all, when almost immediately this beautiful bee flies in and puts on a spectacular show!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkellehwr

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 11:49 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samosd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 02:56 ΜΜ PST

Τόπος

Santee, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Santee Lakes - Lake 5

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dzivulajr_03

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 11:30 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 02:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fraskar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 02:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen_straus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The gull caught a flatfish. A Great Egret chased the gull, which never let go of the fish. It took the gull about 40 minutes before it could finally swallow the fish. It folded it, breaking down tissue and I assume bone. It stabbed at the fish and spit the fish out many times before finally swallowing it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 11:16 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

oldranger

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Hunter Camera