Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamwelz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 01:59 PM SAST
Erica cerinthoides cerinthoides - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Erica cerinthoides var. cerinthoides, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:34 PM SAST

Ετικέτες

Leucospermum calligerum - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Leucospermum calligerum, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:51 PM SAST

Ετικέτες

Babiana melanops - Photo (c) Jacques van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jacques van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Babiana melanops, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:39 AM SAST

Ετικέτες

Podalyria sericea - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Podalyria sericea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:50 AM SAST

Ετικέτες

Muraltia macropetala - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Muraltia macropetala, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 11:40 AM SAST

Ετικέτες

Berkheya armata - Photo (c) gerhardmalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gerhardmalan
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Berkheya armata, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:39 PM SAST

Ετικέτες

Aspalathus cordata - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Aspalathus cordata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:14 PM SAST

Ετικέτες

Oedera fruticosa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Oedera fruticosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:24 AM SAST

Ετικέτες

Polygala garcinii - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolf Theodor Borlinghaus
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Polygala garcinii, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 02:50 PM SAST

Περιγραφή

Single stemmed shrub. Roughly chest-height, for a 6 foot person.

Ετικέτες

Leucospermum hypophyllocarpodendron canaliculatum × parile - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Leucospermum hypophyllocarpodendron canaliculatum × parile, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 02:44 PM SAST

Ετικέτες

Diosma oppositifolia - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Diosma oppositifolia, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 12:35 PM SAST

Ετικέτες

Anisodontea biflora - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Anisodontea biflora, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:08 PM SAST

Ετικέτες

Lachenalia lutea - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Lachenalia lutea, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:13 PM SAST

Περιγραφή

Possibly O. glabra.

Ετικέτες

Oxalis glabra - Photo (c) Andrew Massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Massyn
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Oxalis glabra, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:57 PM SAST

Ετικέτες

Λαμιώδη - Photo (c) Alexander Yakovlev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Yakovlev
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:54 PM SAST

Περιγραφή

Multi-stemmed.

Ετικέτες

Leucadendron lanigerum lanigerum - Photo (c) Christo Stemmet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christo Stemmet
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Leucadendron lanigerum var. lanigerum, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:44 PM SAST

Περιγραφή

Single-stemmed.

Ετικέτες

Leucadendron verticillatum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Leucadendron verticillatum, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:29 PM SAST

Ετικέτες

Roepera sessilifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Roepera sessilifolia, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:22 PM SAST

Περιγραφή

Oxalis versicolor ?

Ετικέτες

Oxalis multicaulis - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Oxalis multicaulis, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:09 PM SAST

Ετικέτες

Indigofera procumbens - Photo (c) Jeltje van den Bosch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeltje van den Bosch
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Indigofera procumbens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:34 PM SAST

Ετικέτες

Moraea gawleri - Photo (c) hanacardiaceae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hanacardiaceae
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Moraea gawleri, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:35 PM SAST

Ετικέτες

Lampranthus elegans - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Lampranthus elegans, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 02:47 PM SAST

Ετικέτες

Romulea - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Γένος Romulea, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 02:02 PM SAST

Ετικέτες

Oxalis minuta - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Oxalis minuta, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 12:49 PM SAST

Τόπος

a2 (Google, OSM)

Περιγραφή

lvs hooked at tip

Metalasia adunca - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Metalasia adunca, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy_mcfarlane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 09:04 AM SAST
Metalasia adunca - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Metalasia adunca, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy_mcfarlane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 08:57 AM SAST
Harveya squamosa - Photo (c) Andrew Massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Massyn
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Harveya squamosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy_mcfarlane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:14 AM SAST
Harveya squamosa - Photo (c) Andrew Massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Massyn
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Harveya squamosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy_mcfarlane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 08:41 AM SAST
Cullumia floccosa - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Cullumia floccosa, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mulalo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 12:36 PM SAST
Syncolostemon obermeyerae - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη rkct: Syncolostemon obermeyerae, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3055