Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 12:33 PM SAST

Περιγραφή

Seasonally wet clay flats.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suretha_dorse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 02:48 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlansdowne

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 11:41 AM SAST

Περιγραφή

Introduced from Epping CA/Bofors Circle ca. 2010, planted by Maya Beukes. Also Erica subdivaricata here.