Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredbont

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:57 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardadcock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2015

Περιγραφή

West Coast Spider


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke_goddard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 08:35 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob_monty

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesselpretorius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 09:38 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristenmartyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 12:33 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Seasonally wet clay flats.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suretha_dorse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 02:48 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlansdowne

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 11:41 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Introduced from Epping CA/Bofors Circle ca. 2010, planted by Maya Beukes. Also Erica subdivaricata here.