Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leko_mkhize

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 09:18 ΠΜ SAST
Buteo rufofuscus - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Buteo rufofuscus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trishbeau

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:39 ΠΜ SAST
Raphia australis - Photo (c) Ton Rulkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Raphia australis, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leko_mkhize

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 09:18 ΠΜ SAST
Buteo - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Γένος Buteo, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garethlawson

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 07:03 ΠΜ SAST

Περιγραφή

If anyone can confirm the species, I think it is Nerine Humilis.

Nerine humilis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Nerine humilis, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shen_vyf

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 08:56 ΠΜ SAST
Acontias meleagris - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Acontias meleagris, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άαρντβαρκ (Orycteropus afer)

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 07:07 ΠΜ SAST
Άαρντβαρκ - Photo (c) Heather Paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Άαρντβαρκ (Orycteropus afer)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 06:00 ΜΜ SAST
Aquila verreauxii - Photo (c) Dave McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dave McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Aquila verreauxii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_hoekstra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 05:10 ΜΜ SAST
Coptodon rendalli - Photo (c) Carol W Taylor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carol W Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Coptodon rendalli, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_hoekstra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 10:06 ΠΜ SAST
Oreochromis mossambicus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Oreochromis mossambicus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2016 04:31 ΠΜ CEST
Dendrohyrax arboreus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Dendrohyrax arboreus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonkazimlo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:15 ΜΜ SAST
Dendrohyrax arboreus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Dendrohyrax arboreus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

precious64770

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:51 ΠΜ SAST
Telchinia encedon - Photo (c) suncana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by suncana
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Telchinia encedon, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

precious64770

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:59 ΠΜ SAST
Vanellus armatus - Photo (c) Nick Leggatt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Leggatt
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Vanellus armatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

precious64770

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:13 ΠΜ SAST
Αιγυπτιακή Χήνα - Photo (c) Luís Lourenço, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Luís Lourenço
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushtracker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:34 ΠΜ SAST
Ploceus cucullatus - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Ploceus cucullatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushtracker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:24 ΠΜ SAST
Streptopelia semitorquata - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Streptopelia semitorquata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushtracker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:11 ΠΜ SAST
Amblyospiza albifrons woltersi - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Amblyospiza albifrons ssp. woltersi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mart41

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 09:08 ΠΜ SAST
Ciconia microscelis - Photo (c) maritzasouthafrica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by maritzasouthafrica
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Ciconia microscelis, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mart41

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 08:31 ΠΜ SAST
Streptopelia semitorquata - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Streptopelia semitorquata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mart41

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 08:12 ΠΜ SAST
Barringtonia racemosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Barringtonia racemosa, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mart41

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:54 ΠΜ SAST
Microcarbo africanus africanus - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Microcarbo africanus ssp. africanus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyabuckley

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:34 ΜΜ SAST
Dracaena aletriformis - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Dracaena aletriformis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

mart41

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:51 ΠΜ SAST
Αιγυπτιακή Χήνα - Photo (c) Luís Lourenço, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Luís Lourenço
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuart_slater

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 03:28 ΜΜ SAST
Amadina erythrocephala - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Amadina erythrocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

bushtracker

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:15 ΠΜ SAST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushtracker

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:14 ΠΜ SAST
Euplectes orix - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Euplectes orix, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 12:11 ΜΜ SAST

Περιγραφή

with PM Holmes & T Rebelo

Poyntonia paludicola - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Poyntonia paludicola, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggsbalmer

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 01:33 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Not my record, but permission was obtained by the resident who sent the details to me.

Python natalensis - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Python natalensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 08:04 ΠΜ SAST

Τόπος

Jubilee park (Google, OSM)
Tabernaemontana ventricosa - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Tabernaemontana ventricosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 02:27 ΜΜ SAST
Euchromia folletii - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη richardmckibbin: Euchromia folletii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 321