Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 12:00 ΠΜ SAST

Περιγραφή

with Enviro-Insight

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 06:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 09:19 ΜΜ CAT

Τόπος

Ikelenge, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 12:02 ΜΜ CAT

Τόπος

Ikelenge, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 05:01 ΜΜ CAT

Τόπος

Ikelenge, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 05:01 ΜΜ CAT

Τόπος

Ikelenge, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 05:01 ΜΜ CAT

Τόπος

Ikelenge, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 08:04 ΜΜ CAT

Τόπος

Ikelenge, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_attwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 1998 08:11 ΜΜ SAST

Περιγραφή

First record of a melanistic individual from Mpumalanga. Recorded by Conraad de Rosner. See the full footage at: https://youtu.be/j5ZTt_YTHnY

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 11:39 ΠΜ CAT

Τόπος

Ikelenge, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 11:10 ΠΜ CAT

Τόπος

Ikelenge, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 04:52 ΜΜ CAT

Τόπος

Mwinilunga, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 10:34 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2017 08:08 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 03:43 ΜΜ CAT

Τόπος

Mwinilunga, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 08:06 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 09:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 11:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 12:07 ΜΜ SAST

Περιγραφή

eclipse form