Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diomedea_exulans_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Terrapene carolina carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Terrapene carolina ssp. carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diomedea_exulans_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Terrapene carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Terrapene carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhsh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmvig

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 10:41 ΠΜ EST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiernanrouthier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 07:42 ΜΜ EST

Τόπος

Clemson, SC, US (Google, OSM)
Pseudacris feriarum - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Pseudacris feriarum, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwilson96

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)
Pseudacris feriarum - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Pseudacris feriarum, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katieleware

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 02:29 ΜΜ EST
Gyrinophilus porphyriticus - Photo (c) bryan-maltais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bryan-maltais
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Gyrinophilus porphyriticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowanny

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 04:14 ΜΜ EST
Nerodia taxispilota - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Nerodia taxispilota, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rskevington

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 05:13 ΜΜ EST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariliasolis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 02:56 ΜΜ EST

Τόπος

Clemson, SC, US (Google, OSM)
Trachemys scripta scripta - Photo (c) M.M. R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Trachemys scripta ssp. scripta, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariliasolis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 02:59 ΜΜ EST

Τόπος

Clemson, SC, US (Google, OSM)
Trachemys scripta scripta - Photo (c) M.M. R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Trachemys scripta ssp. scripta, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berensbugsnbeast

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathybester

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 03:25 ΜΜ HST
Pseudemys nelsoni - Photo (c) cbrucecochrane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Pseudemys nelsoni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyhastings

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 05:26 ΜΜ EDT
Pseudemys peninsularis - Photo (c) gherman315, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Pseudemys peninsularis, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truett-martin

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2016 12:49 ΜΜ EST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jd_flores

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 03:22 ΜΜ EST
Pseudemys nelsoni - Photo (c) cbrucecochrane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Pseudemys nelsoni, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txherpbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 02:44 ΜΜ CST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_deml

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2002 12:00 ΠΜ EST

Περιγραφή

As my 1000th observation submitted to iNaturalist, here is something a little different and unusual from my archives.

My colleagues and I took this photograph of an actual original and unique X-Ray (physical "hard copy") film made in the Emergency Room of the University hospital in which I worked night shifts back in 2002. It was the regional center for medical treatment of snake bites in north central Florida.

This snake had bitten someone late at night, roughly in the vicinity of Cross Creek, southeast of Gainesville, as I remember, and the snake was killed and brought to the E.R. as proof of the species of poisonous snake that had inflicted the bite, for antivenom administration purposes. There were a couple different types of antivenom then, and they usually took a little time to reconstitute or prepare. All pit vipers in Florida inject similar venom when they bite, but it is different from that of the Coral Snake for instance, which is North America's only native Cobra. Having the actual body of the snake delivered to the E.R. is not absolutely necessary of course, but it does insure correct identification as to species, for whatever that may be worth, at the time, and in later analysis.

While identifying a snake from an X-Ray photograph may be a little unusual, it is not so difficult in this case as some might imagine. After all, here is a very large Pit Viper, totally without tail rattles, in Alachua County Florida.

Just how big was it? Coiled up as you see, it almost doesn't fit on a piece of film that was 11 by 14 inches in size. The snake's head, distorted a bit by the trauma of its demise, alone is nearly 3 inches long, measured directly on the film itself. The snake's coiled body, head to tail, can be measured on the original film by laying a piece of string on the image, tracing the course of the backbone. At 58 inches, or 4 feet 10 inches (147 centimeters) then, this a pretty large snake as Water Moccasins go.

What's more, one of the reasons we X-rayed it at all was that it had clearly recently eaten something. It had a large bulge in it's stomach, down about a third of it's body length, just past its air-filled lungs that are visible on the film as well defined darker shapes. We found the bulge was a big fish with a large blunt bony head, very visible swim bladder, which we took to be a catfish, though we lacked an Ichthyologist amongst the E.R. staff of course. I can follow the fish's spine for quite a ways in the image, but lose it somewhere along the snake's lung in the extreme right of the picture. We did not, in any case dissect the snake in the E.R. Nor did we weigh it, unfortunately. For all I know, the patient, who survived with the help of our treatment, took the dead snake and its last meal home with him when he was discharged.

The Technician that made the actual exposure for us on film, at my request, wrote the details of the exposure for future reference on the film itself, which, though the film suffered damage when it was stolen from my vehicle inside a locked briefcase and dumped out in a back alley and further mistreated both by the thieves and the weather, I can still read most of what he wrote with a "magic marker":
"40(or 46) MA
1 MAS
56 KV"
Are there any X-Ray Tech's out there who can confirm that that is in fact a good exposure for a big dead snake?

Agkistrodon conanti - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Agkistrodon conanti, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahddd

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 04:34 ΜΜ EDT
Trachemys scripta scripta - Photo (c) M.M. R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Trachemys scripta ssp. scripta, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabpick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Terrapene carolina carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Terrapene carolina ssp. carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casseroll

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 12:06 ΜΜ EDT
Pantherophis guttatus - Photo (c) Christina Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Pantherophis guttatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sissybell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:06 ΜΜ EST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aengland747

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:08 ΜΜ EST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrissyfleming

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:11 ΜΜ EST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmallon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:11 ΜΜ EST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleroy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:13 ΜΜ EST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nic0suave1

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 06:58 ΜΜ EDT
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcblackburn

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:54 ΠΜ EDT
Trachemys scripta scripta - Photo (c) M.M. R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Trachemys scripta ssp. scripta, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferickson07

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 07:49 ΠΜ CDT
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2007 08:40 ΠΜ EDT
Scaphiopus holbrookii - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη ricemi2025: Scaphiopus holbrookii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 41210