Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

with blue pigment

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2014 10:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jp_touchette

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 08:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaysea10

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 04:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_deml

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2002 12:00 ΠΜ EST

Περιγραφή

As my 1000th observation submitted to iNaturalist, here is something a little different and unusual from my archives.

My colleagues and I took this photograph of an actual original and unique X-Ray (physical "hard copy") film made in the Emergency Room of the University hospital in which I worked night shifts back in 2002. It was the regional center for medical treatment of snake bites in north central Florida.

This snake had bitten someone late at night, roughly in the vicinity of Cross Creek, southeast of Gainesville, as I remember, and the snake was killed and brought to the E.R. as proof of the species of poisonous snake that had inflicted the bite, for antivenom administration purposes. There were a couple different types of antivenom then, and they usually took a little time to reconstitute or prepare. All pit vipers in Florida inject similar venom when they bite, but it is different from that of the Coral Snake for instance, which is North America's only native Cobra. Having the actual body of the snake delivered to the E.R. is not absolutely necessary of course, but it does insure correct identification as to species, for whatever that may be worth, at the time, and in later analysis.

While identifying a snake from an X-Ray photograph may be a little unusual, it is not so difficult in this case as some might imagine. After all, here is a very large Pit Viper, totally without tail rattles, in Alachua County Florida.

Just how big was it? Coiled up as you see, it almost doesn't fit on a piece of film that was 11 by 14 inches in size. The snake's head, distorted a bit by the trauma of its demise, alone is nearly 3 inches long, measured directly on the film itself. The snake's coiled body, head to tail, can be measured on the original film by laying a piece of string on the image, tracing the course of the backbone. At 58 inches, or 4 feet 10 inches (147 centimeters) then, this a pretty large snake as Water Moccasins go.

What's more, one of the reasons we X-rayed it at all was that it had clearly recently eaten something. It had a large bulge in it's stomach, down about a third of it's body length, just past its air-filled lungs that are visible on the film as well defined darker shapes. We found the bulge was a big fish with a large blunt bony head, very visible swim bladder, which we took to be a catfish, though we lacked an Ichthyologist amongst the E.R. staff of course. I can follow the fish's spine for quite a ways in the image, but lose it somewhere along the snake's lung in the extreme right of the picture. We did not, in any case dissect the snake in the E.R. Nor did we weigh it, unfortunately. For all I know, the patient, who survived with the help of our treatment, took the dead snake and its last meal home with him when he was discharged.

The Technician that made the actual exposure for us on film, at my request, wrote the details of the exposure for future reference on the film itself, which, though the film suffered damage when it was stolen from my vehicle inside a locked briefcase and dumped out in a back alley and further mistreated both by the thieves and the weather, I can still read most of what he wrote with a "magic marker":
"40(or 46) MA
1 MAS
56 KV"
Are there any X-Ray Tech's out there who can confirm that that is in fact a good exposure for a big dead snake?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonsr35

Ημερομηνία

Ιούνιος 1974

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A typical Payne's Prairie eastern king snake. They were common 50 years ago, when the prairie had huge numbers of water loving snakes. Over a thousand snakes (mostly banded water snakes and Florida green water snakes) were often run over and killed on a given night in the summertime on the two major highways that cross the basin, and eventually the snake populations crashed. Now, there are far fewer water snakes and perhaps no king snakes at all.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonsr35

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 1972

Περιγραφή

Abundant under rocks at high elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hongji

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 02:30 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bird_shine

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterbeukema

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 07:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abner22

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Weird puffy individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexstach

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexstach

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguaraguazu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Corrientes, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentpremel

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 01:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentpremel

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 05:08 ΜΜ -03

Περιγραφή

First record for inaturalist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 01:56 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwokwokwo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 11:00 ΠΜ HKT

Τόπος

香港沙田 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

korinnem

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 07:41 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjb42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cceball17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 11:46 ΠΜ EST

Τόπος

Corkscrew, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Three stripes down the carapace, lines on face, relatively small size, webbed feet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hutan123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Kikori, PG-GU, PG (Google, OSM)

Περιγραφή

Wild caught individuals being raised by a local. Hopefully they will be well cared for and eventually released.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denniskent

Ημερομηνία

Ιούλιος 1983

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Περιγραφή

Out of the hundreds of these I've seen, this was the reddest individual I've ever seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antho2005

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 02:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robvanepps

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Private property - location obscured, but even actual pin is intentionally a bit inaccurate (county is correct).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielcorreia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

eating a dead white winged dove.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbond

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneoftheforest

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickowen

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2004 08:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcthetc1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 05:34 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtread1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 04:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Pine Lake. Both turtles are Northern Red-bellied Cooters. The smaller one is a juvenile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palustrisbotany

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adsciteacher

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_thibault

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Rajasthan, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Rajasthan Inde
Keoladeo NP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galloots13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:35 ΠΜ EST

Τόπος

Corkscrew, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

softshell turtle was caught and gator grabbed it - watched it come right out of the water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcoste

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anothca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2008

Περιγραφή

Partially amelanistic individual; found in twilight zone of cave.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

setibarbara

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

cottonmouth snake stalking a softshell turtle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syrherp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 02:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 1993

Περιγραφή

I was leading a birdwatching trip through the mountains just below the cloud forest at El Triunfo, Chiapas, Mexico. We were near a location known as Canyon Honda when this green pit viper was found coiled on a small limb along the trail. I had seen this species in this area once before, in 1987 and I have one poor quality slide of that animal as well. This location is at an elevation of ca. 1530 meters. This animal was identified from my photos by herpetologist Dr. Jon Campbell of the University of Texas at Arlington a number of years ago. It was formerly known as Bothrops ornatus I believe. In 1987, I was able to visit personally with Dr. Miguel Alvarez del Toro, a noted Mexican herpetologist, who identified my 1987 observation as that species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raultrujillotovar5

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:43 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_garza_tobon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 12:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambean

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 12:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Attempting predation of larval Pseudotriton ruber (it was struggling to handle it and kept getting washed downstream).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Rio de Janeiro, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Espécie reintroduzida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salamander9505

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 01:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmack22

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 03:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karina78145

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023

Περιγραφή

Se observan dos especies la Coral (Micrurus Nigrocinctus) depredando una Corredora panza de salmón (Mastigodryas melanolomus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franksfieldguide

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdnfish

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewscarpulla

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mudsnake eating a two-toed amphiuma. This observation is for the mudsnake. Once in a lifetime observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl47

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 02:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Spotted coachwhip with young gopher tortoise in its mouth. Took one more step and coachwhip took off, dropping gopher tortoise. Cleaned up tortoise and let it go at a little distance after consulting with professional rehabber.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daswamp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 09:26 ΠΜ EDT

Τόπος

Culvers Pond (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berensbugsnbeast

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franksfieldguide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 09:52 ΠΜ EDT

Τόπος

Pinewood, SC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottphillipg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Recently encountered remnant individual on the Bolson Tortoise Appleton translocation program. Found in the road at 4:05 pm on Audubon's Appleton-Whittell Research Ranch (PRIVATE) property with permission. The following week we encountered Borderlands Program Coordinator/researcher Myles Traphagen attempting to relocate it. Contact him for details about updated research initiatives!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanthompson

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 02:56 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syrherp

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 03:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmonteverdense

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captainjack0000

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btwomey

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 12:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Ravenel, SC, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horaciotserrano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Cartago, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

Nueva ubicación de Sibon lamari en Turrialba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngrego

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 11:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presto84

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018 01:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgenter

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scincus

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 11:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_blue

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

DOR
00022
Sp
Platters
Platter 3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badger8181

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspen_mahan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dware5883

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnyenkey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 12:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found dead. Ingested a golf ball

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolanbohnert

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 12:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard864

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Recording for life list

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Interesting pattern I’ve never seen on a dusky before. Almost Plethodon-like but body shape seems a little compact for that. Going with fuscus for now based on the less sinuous mouth shown in photo 2, but definitely could be very wrong.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drivera2288

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peywey

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 07:21 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Possible texana DNA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anothca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2008

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Three shots include: (1) a younger larvae, (2) a larvae at metamorphosis, and (3) a metamorphosed adult. Metamorphosed adults are relatively uncommon in the population. The cave is managed by the Nature Conservancy and these images were taken during a survey of the salamander population. The species is so far recognized as a single site endemic.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spring120

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 04:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathybester

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 03:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txherpbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 05:27 ΜΜ CDT

Περιγραφή

being eaten by a cottonmouth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khenderson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlarochelle

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw several of these turtles along the New River

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mudgiecrabshabistan

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 11:57 ΠΜ EDT

Τόπος

Dunnellon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνίσιο Κουνέλι (Sylvilagus nuttallii)

Παρατηρητής

twillrichardson

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 11:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Drama. These guys all normally get along pretty well, but here a squirrel decided to start something and nearly got kicked in the head as reward. Moments later they were back to munching sunflower seeds side-by-side again.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radbackedsalamander

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Private Property. Hubbardston, MA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinsanclemente

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captainjack0000

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Siren sphagnicola

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt34

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 11:58 ΠΜ CDT

Τόπος

Oxford, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Choccolocco Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matts21

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

andersonii x cinera hybrid. Call was intermediate. Only andersonii heard tonight but a known hybridization location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captainjack0000

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 03:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Eating a gray treefrog. I saw something fall out of a tree from about 12 meters away. The frog started squeaking as I walked over.