Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 03:45 ΜΜ PDT
Cardamine nuttallii - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Cardamine nuttallii, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildbot

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 01:44 ΜΜ PDT
Trillium albidum - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Trillium albidum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:39 ΠΜ PDT
Thalictrum fendleri polycarpum - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Thalictrum fendleri var. polycarpum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:28 ΜΜ PDT
Erythronium oregonum - Photo (c) chalcenterous, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by chalcenterous
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Erythronium oregonum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:33 ΜΜ PDT

Τόπος

Eugene, OR, US (Google, OSM)
Trillium albidum - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Trillium albidum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

bugeyes126

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 03:39 ΜΜ PST
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynda183

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 02:59 ΜΜ PST
Porella navicularis - Photo (c) Caleb Catto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Caleb Catto
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Porella navicularis, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 12:37 ΜΜ PST
Cardamine nuttallii - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Cardamine nuttallii, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 01:24 ΜΜ PST
Trillium albidum - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Trillium albidum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

yausikhajavei

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 11:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found along walking path. In winter form (dry).

Χειλανθή - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yausikhajavei

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 11:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Large shrub. Thick, waxy leaves with finely serrated edges.

Berberis julianae - Photo (c) Janet Wooten, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Janet Wooten
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Berberis julianae, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yausikhajavei

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 09:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Small plant found along walking path. Seen in patches. Appears to be flowering.

Erythronium oregonum - Photo (c) chalcenterous, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by chalcenterous
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Erythronium oregonum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

lacy420

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 02:11 ΜΜ PST

Περιγραφή

14

Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lacy420

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 02:16 ΜΜ PST

Περιγραφή

12

Fraxinus latifolia - Photo (c) Jean-Pol GRANDMONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Fraxinus latifolia, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdownie

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 01:36 ΜΜ PST
Polystichum munitum - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Polystichum munitum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 10:42 ΠΜ PDT
Piperia - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Τμήμα Piperia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanya375

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:52 ΠΜ PDT
Erythronium oregonum - Photo (c) chalcenterous, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by chalcenterous
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Erythronium oregonum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiejjj

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found on a recently fallen fir branch

Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiejjj

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:02 ΜΜ PST
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρόκος (Γένος Crocus)

Παρατηρητής

nikelbee

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 06:29 ΜΜ PDT
Κρόκος - Photo (c) lazaroskossyfidis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kybirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 06:43 ΜΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 12:24 ΜΜ PST
Oemleria cerasiformis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Oemleria cerasiformis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiejjj

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 03:18 ΜΜ PST
Erythronium oregonum - Photo (c) chalcenterous, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by chalcenterous
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Erythronium oregonum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 01:24 ΜΜ PST
Trillium albidum - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Trillium albidum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelink

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022
Corallorhiza - Photo (c) Kevin Toomer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Toomer
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Γένος Corallorhiza, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holyegg

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 12:34 ΜΜ PST
Peziza - Photo (c) Marina Nikonorova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Nikonorova
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Γένος Peziza, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucen

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 03:53 ΜΜ PDT
Abronia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Al Kordesch
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Γένος Abronia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucen

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 04:55 ΜΜ PDT
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Σύνθετο Achillea millefolium, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucen

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 11:42 ΠΜ PDT
Triphysaria pusilla - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Triphysaria pusilla, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecaptainmot

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 10:02 ΠΜ PST
Marah macrocarpa - Photo (c) Bryan Box, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan Box
Η ταυτότητα του χρήστη ribes2018: Marah macrocarpa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5439