Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janusian

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 01:45 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Many hundreds of specimens here, at 1140m altitude.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eralverson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Low spot in the dunes, probably a freshwater pond in the winter but dried out by mid or late summer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucen

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2001 10:19 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing on leaf of Berberis nervosa (Dwarf Oregongrape).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohump

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 02:11 ΜΜ MST

Περιγραφή

Sisyrinchium bellum, branched stem with 2 nodes. Several individual plants looked at in the area. May be hybrids? Two other Sisyrinchium idahoense entries for this site. There are exceptions to every rule. "All generalizations are false, including this one." - Mark Twain

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl2

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2015 12:26 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Commonly known as slangkop, seen in the Gamkaberg Nature Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2015 06:29 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevedimock

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 08:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oidane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2019 06:02 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2016 09:49 ΠΜ PDT

Τόπος

Foster, OR 97345 (Google, OSM)

Περιγραφή

Abundant at this site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2016 01:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ribes2018

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2017 03:52 ΜΜ PDT